NyhederArrangementerOm osMedarbejdereKontakt

Planteavlskontorets målsætning er meget klar

Vi tilbyder mange forskellige arbejdsopgaver, men skræddersyr gerne løsninger til den enkelte landmand.

Markplaner og gødningsplaner er en af vores primære arbejdsopgaver. Herunder laver vi selvfølgelig indkøbslister, sprøjteplaner, indberetning af sprøjtejournaler, husdyrindberetning, gødningsregnskaber m.m.
Mød Henrik F. Hornstrup, chefkonsulent for vores planteavlsafdeling

“Vi yder optimeret rådgivning, der tager udgangspunkt i den enkelte landmands behov og ønsker”

Grundet covid- 19, gjorde vi det online i år, det giver dig mulighed for at gense mødet i disse videoer.

Planteavlsmøde - Opstart vækstsæsonen 2021

Vi afviklede den 11. marts 2021 planteavlsmøde om opstart af vækstsæsonen 2021.
Foråret er i gang, og det er tid til at gøre status på marken og planterne.

Opstartsmødet dannede et godt grundlag for de videre opfølgninger i marken, enten i ERFA-grupper, markbesøg eller igennem vores Marknyt.

Markkort, ejendomskort og tematiserede kort

Vi udarbejder markkort til flere formål, bl.a. markkort til EU-ansøgninger og miljøansøgninger. Vi laver også tematiserede markkort hvor afgrøder er farvelagte, markkort til jordprøver, gradueret klakning og gødskning samt ejensomskort fra dronebilleder.

Til ovenstående opgaver anvendes der nyeste baggrundskort eller DTK oversigtskort med byer, lokalnavne og vejnavne. Kortet kan printes i alle størrelser.

Kurser og møder for planteavl

I seneste vækstår arrangerede eller medarrangerede Landbo Limfjords planteavlskontor mere end 30 kurser. Vi udbyder løbende sprøjtebeviskurser, IT løsninger i marken, pløjekurser, såbedskurser, sprøjetteknik m.m. I år afholder vi bl.a. “Lær at indstille din mejetærsker”.

Markbesøg, ERFA grupper og klippekort

I vækstsæsonen tilbyder vi flere besøgsordninger. Besøgene fokuserer på optimal indtjening i markbruget, kvalitet af grovfoder m.m. Rådgivningen er tilpasset nyeste viden og lovkrav omkring anvendelse af gødning, kemi, krav til grovfoder m.m.

Grupperådgivning tilbydes bl.a. indenfor salgsafgrøder, deltidslandmænd, grovfoder m.fl. I ERFA grupperne er der god mulighed for erfaringsudveksling mellem landmænd, samtidig med at vores kompetente rådgivere kommer med nyeste viden.

Jordprøver

Jordprøver giver den nødvendige viden, så man kan udnytte markens potentiale, og lave en optimal gødningsplan, med optimeret gødningstildeling. Jordprøver genbruges i 3-5 år, og det er derfor billig og værdifuld viden, som giver et godt grundlag for topudbytter i hele marken.

Nyhedsbrevet “Marknyt”

Marknyt er en naturlig opfølgning på vinterens gødningsplan. Marknyt udsendes ca. 25 gange årligt i vækstsæsonen med kort og aktuel viden, om planteværn, angreb af sygdomme og skadedyrgødning, lokalt, aktuelle deadlines m.m.

Kemitjek og sprøjteplaner

Lad Landbo Limfjords planteavlsrådgivere lave et kemitjek hos dig. Listen over godkendte pesticider ændres løbende, og sanktioner for opbevaring eller brug af midler, der ikke længere er godkendte er hårde. Vi gennemgår ejendommens pesticider, og sikrer at midler der snart udfases anvendes først.
Overdragelse af betalingsrettigheder
Beregne værdi af mælke- og kvægtillæg
Vurderingsforretning ved naturprojekter, vådområder
Formidling af husdyrgødning
Gylleaftaler
Rådgivning om biogas og afsætning til biogas
MVJ ansøgninger
Drænvandsundersøgelser
Erstatningsopgørelser
Økologirådgivning
Markforsøg og markdemo
Strategirådgivning
Markvandringer, vejkrydsmøder, møder m.m.

Vi løser også gerne dine opgaver. Mød os i marken, til arrangementer, på kontoret eller elektronisk.

Eksperter i landbrugsrådgivning

Vi giver dig 360° rådgivning. Du får det hele under det samme tag – og det er noget vi ser som en stor styrke.
FÅ RÅDGIVNING NU
mail@fjordland.dk
phone-handsetarrow-right-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram