Fjordland Kongres: 7. feb. 2023 - Se mere her
NyhederArrangementerOm osMedarbejdereKarriereKontakt

Miljøledelse

Miljøledelse sætter dit miljøarbejde i system

Alle landbrug over en vis størrelse skal have indført et miljøledelsessystem inden 2021. Hvis du er smart, så starter du allerede nu, og høster fordelene fra dag et.

Miljøledelse og nye lovkrav til indberetning for større husdyrbrug!
For store industrivirksomheder har miljøledelse længe været en del af hverdagen. For landbrugsvirksomheder er det knap så kendt. Men det bliver der snart lavet om på, for fra næste år bliver det lovpligtigt med miljøledelse på alle husdyrbrug omfattet af IE-Direktivet.

Hvis du tror, det bare er endnu en besværlig regel, så læs med her og opdag, at der er fordele, der meget vel kan medføre plusser i regnskabet.

Hvad er miljøledelse og hvorfor er det en fordel?

Miljøledelse handler om at identificere og systematisere alle de daglige gøremål på dit husdyrbrug, der har betydning for miljø, klima og bæredygtighed. Det gøres med et såkaldt miljøledelsessystem, og formålet er at nedsætte energiforbrug, spare ressourcer og sænke risikoen for miljøuheld. 

I øvrigt at være opmærksom på hvordan den daglige drift af husdyrbruget, kan have betydning for miljøet.

Miljøledelse - en løbende proces

Miljøledelse er en løbende proces, som de fleste landmænd i forvejen har indarbejdet i den daglige drift. 

Lovkravet om miljøledelse på IE-brug indebærer imidlertid, at den daglige miljøledelse sættes i system og gøres overskueligt for ansatte og kontrolmyndigheden. Dette gøres med et såkaldt miljøledelsessystem, hvor der sættes ord på husdyrbrugets miljøpolitik og opstilles en række miljømål.

Handleplaner er en del af miljøledelsen

Miljøledelsessystemet vil i sig selv typisk bestå af en række dokumenter, herunder en skriftlig redegørelse for husdyrbrugets miljøpolitik samt en række miljømål, der opstilles af den ansvarlige for husdyrbruget. 

Der skal laves handleplaner for opfyldelse af målene, og det samlede miljøarbejde evalueres og tilpasset løbende, dog mindst én gang årligt.

Miljøledelse kan være med til at hæve bundlinjen

Et godt gennemarbejdet og korrekt udnyttet miljøledelsessystem kan medføre forbedringer på virksomhedens bundlinje, reducere antallet af kommunale kontroller og samtidig betyde lettelser for miljøet. Der kan f.eks. opnås besparelser på følgende områder:

FAKTABOKS

IE Direktivet blev vedtaget i EU i 2010 og har til formål at regulere brugen af særligt forurenende stoffer fra større virksomheder.

Reglerne i direktivet er delvist indarbejdet i Miljøbeskyttelsesloven.

IE-Direktivet omfatter svinebrug med mindst 750 stipladser til søer eller 2.000 stipladser til slagtesvin og fjerkræbrug med mindst 40.000 stipladser.

Kvægbrug er – uanset størrelse – ikke IE-brug og er derfor ikke omfattet af reglerne om miljøledelse

Alle IE-husdyrbrug skulle have indført miljøledelse senest 21. februar 2021.

Vil du gerne mindske dit klimaaftryk, styrke dit image og hæve din bundlinje?

Så få styr på din miljøledelse! Kontakt os, og find ud af hvordan du kan vende det nye lovkrav til noget positivt for både dig og dine omgivelser

RING I DAG PÅ 9615 3000

Strøm

Et energieftersyn kan kortlægge, om der er eldrevne processer på ejendommen, der forbruger mere strøm end nødvendigt. Det kan f.eks. være et forældet ventilationssystem eller en forkert indstillet ventilation. Rettes der op på disse fejl, kan det betyde omgående reduktion af strømforbruget.

Foder

Ved udskiftning af foderkrybber kan der opnås besparelser på foder og dermed både reduceres i foderomkostninger og ressourceforbrug.

Belysning

Et miljømål på husdyrbruget kan være løbende udskiftning af al belysning til LED. Det kan betragtes som en kortsigtet udgift men en langsigtet besparelse, der i sidste ende kan betyde mange kroner på bundlinjen.

Drikkevandsspild

Hvis der er fokus på at identificere og afhjælpe drikkevandsspild, kan det medvirke til et mindre forbrug og dermed en årlig besparelse.

Kørsel

Vælger man at sætte fokus på virksomhedens kørselsbehov med henblik på at nedsætte antallet af kørsler, kan det give en stor årlig besparelse på brændstof, spare mandetimer og nedsætte udslippet af CO2.

Færre besøg af myndighedskontrol

Som en ekstra bonus kan et godt miljøledelsessystem medføre at kommunerne ikke kommer så ofte på tilsyn. Tilsynsfrekvensen på et husdyrbrug fastsættes ud fra en individuel score, der bl.a. afhænger af ejendommens beliggenhed, antal sanktioner ved sidste tilsyn og hvorvidt der er miljøledelse på ejendommen. 

Hvis indføring af miljøledelse på ejendommen kan medføre nedsættelse af antal kontroller, vil det i sig selv også medføre en økonomisk gevinst, idet mængden af brugerbetalte tilsynstimer reduceres.

Eksperter i landbrugsrådgivning

Vi giver dig 360° rådgivning. Du får det hele under det samme tag – og det er noget, vi ser som en stor styrke.
FÅ RÅDGIVNING NU
phone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram