Fjordland Kongres: 7. feb. 2023 - Se mere her
NyhederArrangementerOm osMedarbejdereKarriereKontakt

Jordprøver

Hvorfor lave jordprøver?

Hvordan sikrer du dig det optimale dyrkningspotentiale på din jord? Det begynder med, at du kender din jord fuld ud. Det gælder også jordbundstallene. Marken kan være gødsket helt efter planen, men jordens reaktionstal er vigtig for, om næringsstofferne i jorden kan optages i afgrøden. Med udtagning af jordprøver får du vished om jordens renhed på din jord.

Jordprøver kan være afgørende for, hvordan udbyttet af marken bliver. Du kan formentlig spare penge på kalk, da jordens behov for kalk ikke er det samme over hele marken.

Hvem udtager jordprøverne?
I forbindelse med planteavlsrådgivningen og økologisk planteavlsrådgivning, bruger planterådgiverne fra Fjordland forskellige typer af analyser. I nogle tilfælde er det landmanden, som udtager prøven og afleverer hos Fjordland, som så står for at analysere og tolke resultaterne. I andre tilfælde, er det planterådgiveren, der selv udtager prøverne.
"Efter min mening er jordprøver, næstefter dræning, det vigtigste redskab vi har for at sikre en sund jord, hvor dyrkningspotentialet er optimeret"

JESPER VESTERGAARD

Planterådgiver

Jordprøver sikrer et optimalt dyrkningspotentiale af din jord

HVERT 5. ELLER 6. ÅR

Som landbruger er en af dine vigtigste ressourcer den jord, du dyrker. Jorden er hele grundlaget for din planteproduktion og derfor er det utroligt vigtigt, at jordens dyrkningspotentiale er optimeret. En jord kan være gødsket helt efter planen, men jordens reaktionstal er afgørende for, om den næring, der er i jorden, kan optages af afgrøderne. Derfor anbefaler vi, at der udtages jordprøver hvert 5. eller 6. år på alle marker.

AHA-OPLEVELSER

Vi har henover årene set, hvilken forskel det gør at få viden om jordens tilstand. Det giver en masse aha-oplevelser at få analyseret jordprøverne, og efter vores mening er det næstefter dræning, det vigtigste redskab vi har for at sikre en sund jord, hvor dyrkningspotentialet er optimeret. En standard prøve består af en analyse for reaktionstal, fosfor, kalium og magnesium, og en enkelt prøve dækker normalt et areal på ca. 3 ha. På meget uhomogen jorde bør der udtages en prøve for hver ha.

SÅDAN UDNYTTER DU DYRKNINGSPOTENTIALET

Det er slut med gætterier, grublerier og gambler-adfærd, hvis du skulle have haft en sådan i forhold til, hvad du skal tilføre jorden for at få optimalt udbytte.

Systematisk udtagne jordprøver giver dig et rigtigt godt grundlag for at tilføre netop de næringsstoffer til dine forskellige marker, som de behøver for at levere godt udbytte.

Den optimale landbrugsjord består af luft, vand, humus og mineral. For at få planterne til at yde optimalt drejer det sig for dig om at supplere naturen og give planternes rødder og jordens biologi det rette tilskud af næringsstoffer. På den måde får du det bedste avlsresultat....

LÆS HELE ARTIKLEN OM JORDPRØVER HER

Jordprøver - en god investering

For nogen kan jordprøver synes som en stor udskrivning, men når omkostningerne deles ud på 5 eller 6 år, kommer prisen typisk ned på en 10-20 kr./ha. Og så er der ikke taget højde for eventuelle besparelser i kalk og øgede udbytter. Set i det lys er det faktisk altid en god investering. Også selvom der ikke måtte være et kalkbehov på alle arealer.

Hvad med undtagelsesbrug?

Undtagelsesbrug, der benytter organisk gødning svarende til højst 230 kg N skal have taget jordprøver for hver 5 ha af omdriftsarealet mindst hver 4. år. Her skal der også analyseres for indholdet af kvælstof. Prøverne skal kunne fremvises ved tilfælde af, at der kommer kontrol på bedriften.

Slut med at gamble

Jordprøver giver et rigtigt godt grundlag for at tilføre netop de næringsstoffer til markerne, som de behøver for at levere et godt udbytte. Med jordprøver er det slut med gætterier, grublerier og gambler-adfærd. For at få planterne til at yde optimalt, drejer det sig om at supplere op og give planternes rødder og jordens biologi det rette tilskud af næringsstoffer for på den måde at få det bedste avlsresultat. Det er godt håndværk, men det skal også ses i et økonomisk lys.
Gradueret kalkkort GPS jordprøver -Fjordland

JØRGEN LYNGS

Planterådgiver
Du er også velkommen til at kontakte en af vores eksperter på området

ANDERS KJÆR

Planterådgiver

Eksperter i landbrugsrådgivning

Vi giver dig 360° rådgivning. Du får det hele under det samme tag – og det er noget, vi ser som en stor styrke.
FÅ RÅDGIVNING NU
phone-handsetleaf linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram