Fjordland Kongres: 7. feb. 2023 - Se mere her
NyhederArrangementerOm osMedarbejdereKarriereKontakt

Minivådområder

Hvad er et minivådområde?

Minivådområder er effektive filtre i landskabet, som renser drænvand for kvælstof og fosfor. Landbruget har brug for minivådområder for at leve op til kravene om at reducere udledning af kvælstof til vandmiljøet. 

Minivådområdet skal placeres i forbindelse med et drænopland og tilpasses terrænets hældning, for at undgå opstuvning eller tilbageløb i drænrør.

Minivådområder i landbruget fungerer ved, at drænvandet ledes over i åbne bassiner, hvor sedimentation og mikrobielle processer reducerer udledningen af nitrat og fosfor.

Minivådområde fjordland miljøafdelingen

Hvorfor etablere minivådområder?

Idéen med minivådområderne i landbruget er, at skabe en prisvenlig og fleksibel metode til at fange næringsstoffer fra markdræn, inden de kommer ud i vandmiljøet, og samtidig skabe de bedste vilkår for flora og fauna.

Ved at etablere et minivådområde reduceres landmandens udledning af betydelige mængder kvælstof og fosfor. Det kræver ikke de store omkostninger, at etablere et minivådområde, og hvad bedre er, det kræver ikke meget plads – kun mellem 300 og 1.000 m² – afhængig af oplandets størrelse, jordbundens beskaffenhed og dyrkningsintensitet.

Spørgsmål til minivådområder?

Vil du vide mere om minivådområder, og mulighederne for at rense drænvand for kvælstof og fosfor, så kontakt Anders...
KONTAKT MIG
Anders Lehnhardt

ANDERS LEHNHARDT

Miljø- og oplandskonsulent

Kom i gang: Få (gratis) råd og vejledning

Oplandskonsulenternes arbejde er at finde de bedst mulige steder, at placere de forskellige kvælstofvirkemidler, og samtidig hjælpe med konkrete ansøgninger om - og etablering af - minivådområder.

Oplandskonsulenternes arbejde betales via midler fra landbruget og fra staten, og du kan derfor trække på deres viden og rådgivning helt uden beregning. Du kan læse mere om oplandskonsulenterne på www.oplandskonsulenterne.dk

Hvordan finder jeg ud af om jeg kan få lavet et minivådområde?

For det første skal området være placeret indenfor de udpegede områder:

Markkort minivådområder fjordland
Zoom ind på dine egne marker her

For det andet, så er et minivådområde et drænvirkemiddel, og derfor skal det laves ved et dræn, der afvander mindst 20 ha, - jo større opland desto bedre.

Du kan også gå ind på www.landmand.dk, hvor du ved at logge dig på via din bedrift, kan se et bud på, om der er oplagte placeringer på dine marker.

Næste punkt er så at tage fat på oplandskonsulenten, og få en snak om mulighederne, og ud fra det kan I komme frem til, om der er et projekt, der kan søges på. Her hos Fjordland kan du kontakte Anders Lehnhardt på telefon 9615 3008.

Oplandskonsulenten står til rådighed for al rådgivning frem mod ansøgningen og laver selve ansøgningen. Når der ligger tilsagn til projektet fra landbrugsstyrelsen, udarbejde konsulenten ansøgning til kommunen, samt udarbejder skitsemateriale, der kan ligge til grund for kontakten til entreprenøren.
Miljø minivådområde fjordland oplandskonsulent Miljø minivådområde fjordland oplandskonsulentarbejde

Udgifterne dækkes

Tilskuddet til minivådområdet er sat sådan sammen, at det skal dække alle udgifter til projektet ud fra standardomkostninger, dvs. at tilskuddet bliver beregnet ud fra projektets størrelse og ikke de faktiske omkostninger. 

Det er derfor op til den enkelte at forhandle sig til en god pris med entreprenøren, og det giver ekstra meget mening at optimere både selve anlægget og arbejdet, f.eks. kan det give mening at omlægge dræn på et mindre stykke for at mindske mængden af jord, der skal flyttes. Man kan også udføre en del af arbejdet selv. F.eks. lægge timer og maskiner til at køre jord væk.

Vi hjælper dig videre med dit projekt

I Fjordlands miljøafdeling sidder Anders Lehnhardt og arbejder udelukkende med oplandsarbejdet og med minivådområder især. Hvis du overvejer at etablere et minivådområde, kan han gratis hjælpe dig med følgende opgaver:

En gennemgang af dine muligheder for at lave et minivådområde med tilskud

Udarbejdelse af selve ansøgningen om tilskud til vådomårdet

Hjælp til at fremskaffe de nødvendige tilladelser og godkendelser fra myndighederne.

Udarbejdelse af tilbudsmateriale.

Indhentning af tilbud fra entreprenører.

Koordinering af projektgennemførelse.

Afrapportering og udbetalingsanmodning.

Hvis et minivådområde lyder som det helt rigtige for dig og dit landbrug, skal du derfor ikke tøve med at kontakte Anders.
Flere oplysninger om kvælstofvirkemidlerne og i særdeleshed minivådområder i landbruget kan findes på: 

www.oplandskonsulenterne.dk

Etablering af minivådområde hos Kjeldgård

“Jeg har etableret et minivådområde på Kjeldgård, fordi jeg gerne vil leve op til kravene fra fødevare- og landbrugspakken 2015. Den siger, at vi skal fjerne en vis mængde fosfor og kvælstof fra oplandet Jeg synes, det er meget vigtigt, at vi kommer i mål med Landbrugspakken. 

Det var frygteligt frustrerende ikke at kunne gøde afgrøderne optimalt. Nu kan vi forbedre vores udbytter og få et højere proteinindhold, og det er vigtigt, at vi bevarer den mulighed. Ved bl.a. at etablere minivådområder kan vi begrænse udledningen af kvælstof." - fortæller Henry Jørgensen, Kjeldgård i Salling

En kompetent oplandskonsulent

"Anders Lehnhardt, oplandskonsulenten fra Fjordland har styret projektet fra start til slut, og jeg har været meget tilfreds med vores samarbejde. Jeg glæder mig nu over det nye ”naturområde” jeg får på engen ud mod Limfjorden. 

Økonomisk er det omkostningsneutralt for mig at etablere området. Jeg lægger selv pengene ud for etableringen, men får dem retur igen via tilskud fra landdistrikterne og EU. Siden min ansøgning blev afleveret, er ordningen tilmed blevet lavet sådan, at dele af tilskuddet udbetales allerede i forbindelse med etableringen."

"Så jeg ser ingen undskyldning for at komme i gang med at etablere minivådområder" - smiler Henry Jørgensen, Kjeldgård i Salling

Miljø minivådområde fjordland oplandskonsulentarbejde

Kontakt Anders Lehnhardt fra Fjordland, hvis du går med overvejelser om et minivådområde. Anders er klar til at vejlede og rådgive dig...

ANDERS LEHNHARDT

Miljø- og oplandskonsulent

KONTAKT ANDERS PÅ 4029 3863

Eksperter i landbrugsrådgivning

Vi giver dig 360° rådgivning. Du får det hele under det samme tag – og det er noget, vi ser som en stor styrke.
FÅ RÅDGIVNING NU
phone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram