Fjordland Kongres: 7. feb. 2023 - Se mere her
NyhederArrangementerOm osMedarbejdereKarriereKontakt

ESG i landbruget - miljø, socialt ansvar og virksomhedsledelse

Biodiversitet ESG

Hvad er ESG?

ESG (Environmental, Social and Governance) er et udtryk for virksomhedens bæredygtighedsregnskab. ESG tager udgangspunkt i de 17 verdensmål, der blev vedtaget i 2015. Landbruget kan ikke rykke på alle 17 verdensmål, men på nogle af dem har landbruget til gengæld et virkelig stort ansvar, både lokalt og globalt. Her er landbruget både en del af problemet, men også en rigtig stor del af løsningen.
Interessen for bæredygtige investeringer har været meget stigende de seneste år, især i landbruget. Der er mange holdninger og udlægninger af hvad bæredygtighed er. Men når det kommer til investeringer er bæredygtighed knyttet tættere og tættere sammen.

E'et

Miljø
Klima
Biodiversitet

S'et

Ansvarlighed
Samfundskontrakt
Personale- og omverdenspleje

G'et

Ledelse
Økonomi
Data
Det kontraktlige 
(ansættelse- lejekontrakter m.m.)

Har du spørgsmål til ESG?

Vil du vide mere om ESG og hvilke muligheder ESG-rapporten giver dit landbrug, så kontakt Anna...
KONTAKT MIG

ANNA WORM

Afdelingsleder Miljø, Natur & Klima

ESG - et udtryk for virksomhedens bæredygtighedsregnskab

ESG er et dokumentationsregnskab, som EU fra udgangen af 2022 har pålagt alle pengeinstitutter at stille som krav til deres kunder. Det enkelte pengeinstitut skal herfra kunne dokumentere, at den som er låntager i pengeinstituttet har en bevist og ansvarlig virksomhed og aktivt arbejder mod at forbedre bæredygtigheden for miljøet (Environment), sociale forhold (Social) og virksomhedsledelse (Governance).

Det lyder måske en smule langhåret, men det handler kort og godt om at beskrive, hvor virksomheden står i dag, og hvilke tiltag der allerede anvendes for at sikre mest mulig bæredygtighed. Samt hvilke ønsker og konkrete planer der er for fremtiden for at sikre at virksomheden er så bæredygtig som mulig. 

Vi kan ikke hver især redde hele verden, men vi kan alle gøre en reel forskel frem mod en mere grøn og bæredygtig verden.

VIDSTE DU AT...

en god ESG-rapport bidrager til at din landbrugsvirksomhed vil blive vurderet højere...
KONTAKT OS
biodiversitet. blomster på mark med blå himmel. ESG miljømæssigt ansvar

ESG øger værdien af din ejendom

En god ESG score højner værdien på din ejendom. Derfor betyder det, at en landbrugsvirksomhed med en god ESG-score vil blive vurderet til at være mere værd end en virksomhed uden. ESG-scoren indikerer nemlig, at virksomheden vil være mere konkurrencedygtig over tid.

Det er ikke kun realkredit- og pengeinstitutterne, der stiller krav til bæredygtighed. Aftagererhvervet har også fokus på bæredygtighed. Der stilles for eksempel krav til klimaregnskab hos både Arla og Danish Crown. Forventningen er, at afregningen bliver højere for de bæredygtige produkter i fremtiden, sammenholdt med de der ikke er bæredygtige. 

Der kan således være en god idé i allerede nu at begynde at tune virksomheden ind på en mere bæredygtig retning på alle 3 ESG-parametre. I forhold til at tiltrække nye medarbejdere er ESG også et værktøj, som der er større fokus på; især blandt den yngre generation. 

Ved et eventuelt salg af virksomheden vurderes det også, at en god ESG-score vil have en positiv effekt som minimum i forhold til fremtidig belåning.

Der kan altså både være kortsigtede besparelser ved at optimere produktionen og langsigtede indtjeningsmuligheder ved at tilpasse din virksomhed, så den bevæger sig i en mere bæredygtig retning.

Fjordland tilbyder at udarbejde ESG-rapporten i tæt samarbejde med de enkelte virksomheder.

ESG - en investering i fremtidens landbrug

ESG vil få betydning for dit landbrug i fremtiden, derfor står vi klar til at hjælpe med at sikre fremtiden i dit landbrug.

Klimaberegningsværktøj

SEGES lancerede i foråret 2022 klimaberegningsværktøjet ESGreenTool. Her kan drivhusgasudledning beregnes for hver enkelt bedrift. Derigennem kan der skabes et overblik over, hvor de tunge poster i klimaaftrykket ligger på bedriftsniveau.

Værktøjet beregner samtidig effekten af mulige klimatiltag. Dermed kan der med afsæt i den seneste forskning vælges de mest effektive tiltag. Disse værdier og den opnåede viden om effektive klimatiltag kan anvendes i fremstillingen af ESG-rapporten.

E’et (Environmental) Under dette punkt finder vi bl.a. klimaafbødning, klimatilpasning, bæredygtigt udnyttelse og beskyttelse af vand og marine resurser, overgang til cirkulær økonomi, forureningsforebyggelse og kontrol, beskyttelse og genopretning af biodiversitet og økosystemer.

S’et (Social) Under dette punkt finder vi: De ansattes arbejdsmiljø, tryghed og sundhed, databeskyttelse GDPR, dyrenes sundhed, lokalt samfundsansvar.

G’er (Governance) God ledelse, økonomisk robusthed, overholdelse af gældende regler og lovgivning/efterlevelse af retningslinjer, gennemsigtighed i virksomhedens økonomiske forhold.

ESG i landbruget

Som landmand er der flere måder, hvorpå du kan arbejde med ESG for at forbedre bæredygtigheden og ansvarligheden i sin drift:

Miljømæssige initiativer:

Implementér metoder til at reducere miljøpåvirkningen af landbrugsaktiviteter. Dette kan omfatte brug af mere bæredygtige dyrkningsmetoder såsom økologisk landbrug, reduktion af pesticid- og gødningsforbrug, vedtagelse af vandbesparende teknologier og praksisser samt bevarelse og genopretning af naturlige habitater på gården.

Social ansvarlighed:

Prioritér arbejdsforhold og samfundsengagement. Dette indebærer at sikre fair arbejdspraksis og ordentlige arbejdsvilkår for ansatte og eventuelle samarbejdspartnere. Det kan også omfatte støtte til lokalsamfundet gennem initiativer og projekter som uddannelse, foreninger og infrastrukturforbedringer.

God virksomhedsledelse:

Implementér effektive styringspraksisser, der fremmer gennemsigtighed, ansvarlighed og overholdelse af lovgivning og regler. Dette kan omfatte udvikling af klare politikker og procedurer for miljø- og sociale spørgsmål, involvering af interessenter i beslutningsprocessen og etablering af mål og indikatorer for at måle og rapportere om ESG-præstationer.

Økonomisk bæredygtighed:

Tag højde for økonomiske faktorer som en del af en holistisk tilgang til ESG. Dette kan omfatte at sikre langsigtet rentabilitet gennem diversificering af afgrøder, omkostningsstyring, adgang til finansiering for investeringer i bæredygtige praksisser og økonomisk støtte til overgangen til mere bæredygtige driftsformer.
Ved at integrere disse principper i landbrugsdriften kan landmænd bidrage til at fremme en mere bæredygtig og ansvarlig landbrugssektor, samtidig med at de opretholder deres økonomiske levedygtighed og bidrager positivt til lokalsamfundet.

ESG skal anses som en forretningsmulighed

Hvis man som virksomhed ikke inddrager ESG i de strategiske overvejelser, kan det påvirke både omdømme og finansielle resultater. Læs om ESG-taksonomien hos Erhvervsstyrelsen her

E'et (Environmental)

Under dette punkt finder vi bl.a. klimaafbødning, klimatilpasning, bæredygtigt udnyttelse og beskyttelse af vand og marine resurser, overgang til cirkulær økonomi, forureningsforebyggelse og kontrol, beskyttelse og genopretning af biodiversitet og økosystemer.

S'et (Social)

Under dette punkt finder vi de ansattes arbejdsmiljø, tryghed og sundhed, databeskyttelse GDPR, dyrenes sundhed, lokalt samfundsansvar.

G'et (Governance)

God ledelse, økonomisk robusthed, overholdelse af gældende regler og lovgivning/efterlevelse af retningslinjer, gennemsigtighed i virksomhedens økonomiske forhold
"Egentlig handler det bare om at sætte ord på det, man allerede gør, så tingene kan vises frem. Ikke kun for banken, men også som en god historie om ens egen ejendom. Det er mere et stykke praktisk arbejde end noget meget teoretisk"

ANNA WORM

Afdelingsleder Miljø, Natur & Klima

Mail: awo@fjordland.dk
Tlf.: 9618 5797
KONTAKT MIG

VIDSTE DU AT...

Vi er eksperter i vedvarende energiprojekter

Uanset projektets størrelse, er vi med dig hele vejen
LÆS MERE OM VEDVARENDE ENERGI HER

Eksperter i landbrugsrådgivning

Vi giver dig 360° rådgivning. Du får det hele under det samme tag – og det er noget, vi ser som en stor styrke.
FÅ RÅDGIVNING NU
databaseusersphone-handsetleaf linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram