Fjordland Kongres: 7. feb. 2023 - Se mere her
NyhederArrangementerOm osMedarbejdereKarriereKontakt

ESG - miljø, socialt ansvar og virksomhedsledelse

ESG - et udtryk for virksomhedens bæredygtighedsregnskab
ESG (Environmental, Social and Governance) er et udtryk for virksomhedens bæredygtighedsregnskab. ESG tager udgangspunkt i de 17 verdensmål, der blev vedtaget i 2015. Landbruget kan ikke rykke på alle 17 verdensmål, men på nogle af dem har landbruget til gengæld et virkelig stort ansvar, både lokalt og globalt. Her er landbruget både en del af problemet, men også en rigtig stor del af løsningen.

ESG er et nyt dokumentationsregnskab, som EU fra udgangen af 2022 har pålagt alle pengeinstitutter at stille som krav til deres kunder. Det enkelte pengeinstitut skal herfra kunne dokumentere, at den som er låntager i pengeinstituttet har en bevist og ansvarlig virksomhed og aktivt arbejder mod at forbedre bæredygtigheden for miljøet (Enviroment), sociale forhold (Social) og virksomhedsledelse (Governance).

Det lyder måske en smule langhåret, men det handler kort og godt om at beskrive, hvor virksomheden står i dag, og hvilke tiltag der allerede anvendes for at sikre mest mulig bæredygtighed. Samt hvilke ønsker og konkrete planer der er for fremtiden for at sikre at virksomheden er så bæredygtig som mulig. 

Vi kan ikke hver især redde hele verden, men vi kan alle gøre en reel forskel frem mod en mere grøn og bæredygtig verden.

Hvad er ESG?

Interessen for bæredygtige investeringer har været meget stigende de seneste år, især i landbruget. Der er mange holdninger og udlægninger af hvad bæredygtighed er. Men når det kommer til investeringer er bæredygtighed knyttet tættere og tættere sammen.

Hvad er ESG og hvad kan den?
Læs mere her

E'et

Miljø
Klima
Biodiversitet

S'et

Ansvarlighed
Samfundeskontrakt
Personale- og omverdenspleje

G'et

Ledelse
Økonomi
Data
Det kontraktlige 
(ansættelse- lejekontrakter m.m.)

VIDSTE DU AT...

en god ESG-score vil medvirke til at din landbrugsvirksomhed vil blive vurderet højere...
KONTAKT OS
biodiversitet. blomster på mark med blå himmel. ESG miljømæssigt ansvar
En god ESG score højner værdien på din ejendom
Derfor betyder det, at en landbrugsvirksomhed med en god ESG-score vil blive vurderet til at være mere værd end en virksomhed uden. Grundet at virksomheden vil være mere konkurrencedygtig over tid.
Det er ikke kun realkredit- og pengeinstitutterne, der stiller krav til bæredygtighed. Aftagererhvervet har også fokus på bæredygtighed. Der stilles for eksempel krav til klimaregnskab hos både Arla og Danish Crown. Det går mod, at afregningen bliver højere for de bæredygtige produkter i fremtiden, sammenholdt med de der ikke er bæredygtige. Så der bliver formentlig også gode penge i allerede nu at begynde at tune virksomheden ind på en mere bæredygtig retning på alle 3 ESG-parametre.
I forhold til at tiltrække nye medarbejdere er ESG også et værktøj, som der er større og større fokus på; især blandt den yngre generation. Ved et eventuelt salg af virksomheden vurderes det også, at en god ESG-score vil have en positiv effekt som minimum i forhold til fremtidig belåning.
Der kan således både være kortsigtede besparelser ved at optimere produktionen og langsigtede indtjeningsmuligheder ved at tilpasse din virksomhed i en mere bæredygtig retning.

Fjordland tilbyder at udarbejde ESG-rapporten i tæt samarbejde med de enkelte virksomheder.

ESG - en investering i fremtidens landbrug

ESG vil få betydning for dit landbrug i fremtiden, derfor står vi klar til at hjælpe med at sikre fremtiden i dit landbrug.
Klimaberegningsværktøj
SEGES lancerer i foråret 2022 klimaberegningsværktøjet ESGreenTool. Her kan drivhusgasudledning beregnes for hver enkelt bedrift. Derigennem kan der skabes et overblik over, hvor de tunge poster i klimaaftrykket ligger på bedriftsniveau.
Værktøjet beregner samtidig effekten af mulige klimatiltag. Dermed kan der med afsæt i den seneste forskning vælges de mest effektive tiltag. Disse værdier og den opnåede viden om effektive klimatiltag kan anvendes i fremstillingen af ESG-rapporten.
Der vil i løbet af 2022 blive udbudt tre klimadage i Fjordland, hvor blandt andet ESGreenTool vil blive gennemgået. Mere herom senere.

E’et (Environmental) Under dette punkt finder vi bl.a. klimaafbødning, klimatilpasning, bæredygtigt udnyttelse og beskyttelse af vand og marine resurser, overgang til cirkulær økonomi, forureningsforebyggelse og kontrol, beskyttelse og genopretning af biodiversitet og økosystemer.
S’et (Social) Under dette punkt finder vi: De ansattes arbejdsmiljø, tryghed og sundhed, databeskyttelse GDPR, dyrenes sundhed, lokalt samfundsansvar.
G’er (Governance) God ledelse, økonomisk robusthed, overholdelse af gældende regler og lovgivning/efterlevelse af retningslinjer, gennemsigtighed i virksomhedens økonomiske forhold.

ESG skal anses som en forretningsmulighed

Hvis man som virksomhed ikke inddrager ESG i de strategiske overvejelser, kan der løbes en risiko på både omdømme og finansielle resultater. 

E'et (Environmental)

Under dette punkt finder vi bl.a. klimaafbødning, klimatilpasning, bæredygtigt udnyttelse og beskyttelse af vand og marine resurser, overgang til cirkulær økonomi, forureningsforebyggelse og kontrol, beskyttelse og genopretning af biodiversitet og økosystemer.

S'et (Social)

Under dette punkt finder vi de ansattes arbejdsmiljø, tryghed og sundhed, databeskyttelse GDPR, dyrenes sundhed, lokalt samfundsansvar.

G'et (Governance)

God ledelse, økonomisk robusthed, overholdelse af gældende regler og lovgivning/efterlevelse af retningslinjer, gennemsigtighed i virksomhedens økonomiske forhold
"Egentlig handler det bare om at sætte ord på det, man allerede gør, så tingene kan vises frem. Ikke kun for banken, men også som en god historie om ens egen ejendom. Det er mere et stykke praktisk arbejde end noget meget teoretisk"

ANNA WORM

Projektleder for grøn omstilling

Mail: awo@fjordland.dk
Tlf: 9618 5797
KONTAKT MIG

Eksperter i landbrugsrådgivning

Vi giver dig 360° rådgivning. Du får det hele under det samme tag – og det er noget, vi ser som en stor styrke.
FÅ RÅDGIVNING NU
mail@fjordland.dk
databaseusersphone-handsetleaf linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram