Fjordland Kongres: 7. feb. 2023 - Se mere her
NyhederArrangementerOm osMedarbejdereKarriereKontakt

Miljøregler ved hestehold

FIRE HESTE ELLER FÆRRE?

Hvis du har fire heste med føl eller færre, skal du som udgangspunkt ikke leve op til nogen bestemte miljøregler. Du skal dog holde afstand til bebyggede områder. Opførelse af bygninger/skure til heste og anlæg af ridebane kræver byggetilladelse. Hesteholdet må ikke forurene eller genere dine naboer.
Vi er eksperter i miljøforhold - kontakt os gerne, hvis vi skal hjælpe dig med at få lavet en miljøgodkendelse af dit hestehold.

METTE GÖTTLER ODGAARD LADEFOGED

Miljørådgiver
KONTAKT OS NU

MERE END FIRE HESTE?

Inden du etablerer et hestehold på mere end 4 heste, en stald, en ridebane eller en møddingsplads skal du anmelde det til kommunen. Stalde og møddingspladser skal overholde en række afstandskrav, så der ikke kan ske forurening af omgivelserne. Du skal samtidig overholde nogle bestemte miljøregler.

Stalden skal have et fast gulv.
Hestegødningen skal opbevares på en møddingsplads eller i en tæt container. 

Møddingspladsen skal have en tæt bund med afløb til en opsamlingsbeholder. Der skal være minimum 1 meter mur eller 2 meter bred randbelægning på møddingspladsen. 

Fast hestegødning, som er iblandet halm eller anden strøelse, skal være overdækket med plastic.

Containeren skal stå på et støbt areal og være overdækket.

Når en blanding af hestegødning og strøelse har ligget 3-4 måneder på møddingsplads eller i container er den tilstrækkeligt komposteret til, at du må lægge den i en markstak. Markstakken skal med det samme overdækkes med et vandtæt materiale, for eksempel med en presenning eller plastic.

Læskur med tørt leje er påkrævet for heste, som går ude i vinterperioden i mere end 12 timer om dagen. Opførelse af et læskur kan kræve både landzone- og byggetilladelse – spørg derfor kommunen, inden du sætter det op.
heste hestehold miljøregler
Foldene (1-4 heste pr. fold) skal hver være minimum 800 m2, og den korteste side skal være mindst 20 meter. Der skal være 200 m2 for hver hest. Foldene skal være forsvarligt hegnede, så hestene ikke løber ud.

Vær opmærksom på:
Kommunen har pligt til at føre miljøtilsyn med alle dyrehold over en vis størrelse og med opbevaring af husdyrgødning. Der kan være brugerbetaling for miljøtilsyn.

Du kan finde flere oplysninger om reglerne i Hesteloven og Husdyrgødningsbekendtgørelsen.

Eksperter i landbrugsrådgivning

Vi giver dig 360° rådgivning. Du får det hele under det samme tag – og det er noget, vi ser som en stor styrke.
FÅ RÅDGIVNING NU
phone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram