Fjordland Kongres: 7. feb. 2023 - Se mere her
NyhederArrangementerOm osMedarbejdereKarriereKontakt

Vind- og solenergi

Hvorfor vælge vind- eller solenergi
Fra 1. januar 2021 indførte EU ESG-krav til landbrugsbedrifter. Det gør, at den enkelte bedrift fremover bliver målt på hvor stor en miljøeffekt bedriften bidrager med. Miljøeffekten kan optimeres på flere måder, for eksempel med et VE-anlæg tilknyttet bedriften.

Her kan der både være tale om vindmøller og solceller, begge muligheder som vil være med til at forbedre miljøeffekten. Økonomisk har det også vist sig, at være en rigtig god forretning for mange lodsejere rundt om i landet.
Hos Fjordland får man samlet rådgivning ét sted. Om det er etablering af vindmøller eller solceller, så har
de ekspertisen til at rådgive hele vejen rundt ift. Den grønne omstilling

PETER JUST

Adskillige gange har jeg haft assistance fra Fjordland i forbindelse med køb og salg af vindmøller.
Deres mangeårige erfaring og ekspertise har givet dem et meget stort netværk i den danske
vindmøllesektor, hvilket jo er det der fører frem til det rigtige match mellem køber og sælger

ERLING SALLING OLESEN

Salgsprocessen via Fjordland fungerer gnidningsfrit, da de har fokus på at tilpasse processen til den
enkelte kundes behov for at opnå succes i salget

STEFFEN BUSKOV

For dig der er blevet kontaktet vedrørende salg eller udlejning af din jord til sol- eller vindenergi
Det øgede fokus på grøn omstilling har også medført, at der bliver opkøbt og lejet jord til sol- og vindan-læg i hele Danmark. Er du blevet kontaktet, og er du i tvivl om dine muligheder eller om tilbuddet du er blevet givet, er godt nok, så tag gerne kontakt. Vi har en finger på pulsen, og er opdateret på jordpriser og lejeaftaler.
For dig der allerede er vindmølle- eller solcelleejer
Vurderet salgspris af din mølle
Hvad kan min vindmølle koste? Vi har hos Fjordland igennem flere år solgt mange vindmøller. Faktisk omsætter vi mellem 30 og 50 vindmøller om året. Vi følger markedet tæt, og har derfor gode forudsætninger for at opnå den bedst mulige pris for din vindmølle. Strømpriserne det sidste år har også været med til, at prisen på brugte vindmøller er steget i værdi, hvilket har gjort, at flere har valgt at sælge netop nu.


Salg af din vindmølle
Når vi har vurderet din vindmølle, hjælper vi også rigtigt gerne med at sælge din vindmølle. Vi kan formidle ud til potentielle købere i hele Danmark, og vi har blandt andet en kundedatabase på knap 400 potentielle købere.


Rådgivning ved optimering af drift
At optimere driften af sin vindmølle eller sit solcelleanlæg, kan have store økonomiske fordele. Vi hjælper med at opnå netop det. Vores kendskab til priser på service og vedligeholdelse gør, at vi spotter om din servicepris svarer til aktuelle markedspriser for din vindmølle.
For dig der allerede er vindmølle- eller solcelleejer
I 2050 er det bestemt, at Danmark ikke længere skal være afhængig af fossile brændstoffer. Dette har været med til, at fokus på grøn energi er stærkt stigende, og projekter som de store havvindmølleparker Vesterhav Syd og Vesterhav Nord og Power to X-anlæg rundt om i landet, er kun med til at bekræfte, at den grønne omstilling er godt i gang.

Det øgede fokus på den grønne omstilling gør også, at lodsejere i hele landet nu har øgede muligheder for at rejse sol- og vindanlæg på egen jord. Det kan være en yderst rentabel forretning, men kræver store indsatser. Der er meget skrappe regler der skal følges, ansøgninger til kommunen, nabohøringer osv. Her hos Fjordland er vi eksperter i netop det, og vi rådgiver derfor bredt i hele landet og har erfaringer for gennemførelse af projekter i alle regioner af Danmark.

Hvis du overvejer et projekt med enten sol- eller vindenergi, men er i tvivl om dine muligheder, kan vi hjælpe dig. Vi starter med en screening af dine forhold, en afdækning af de udfordringer der måtte være, og en klarlægning af, hvordan disse udfordringer løses på bedst mulig måde. Hvis I vælger at gå videre med projektet, hjælper vi også gerne med ansøgning til kommunen, borgerhøringer, miljøvurderinger VVM, indkøb af anlægget, og hvad der ellers måtte opstå af udfordringer.


Placering af vindmøller og solceller
For både solceller og vindmøller gælder det, at der er en række krav, der skal overholdes før det er muligt at påbegynde et sol- eller vindprojekt. Det er blandt andet:
Afstand til naboer
Kompensation til naboer
Støjkrav
Skyggekastkrav
Hensyn til §3 natur
Før et projekt overhovedet sættes i gang, kan det derfor være en god idé, at få overblik over hvad dine muligheder er. Vi hjælper her med synliggørelse af både afstandskrav og støjkrav, hvor møllerne eller solcellerne kunne placeres, og et bud på handlemuligheder fremadrettet.

"Jeg havde et meget positivt forløb med mit projekt via Fjordland. Deres ekspertise i hele forløbet var af
stor betydning, herunder især udarbejdelse af VVM-redegørelsen og det offentlige orienteringsmøde
forløb professionelt. Prisniveauet var tillige konkurrencedygtigt
Hvis jeg skulle få et projekt igen indenfor vedvarende energi, vil jeg helt sikkert søge rådgivning hos
Fjordland og deres energiteam"

PER BONEFELDT

Ansøgning til og gennemførelse af et projekt
Når et vind- eller solprojekt vurderes som muligt ud fra placeringsmulighederne, hjælper vi jer gerne hele vejen, enten som rådgivere på projektet eller med projektledelsen. 

Der er mange ting der skal lykkes, før et projekt kan realiseres. For det første skal projektet godkendes i kommunen, dertil skal siges at kommunernes måde at håndtere solcelle- og vindmølleprojekter på, kan være meget forskellig. For nogle kommuner gælder det, at der sættes en dato for bud på, hvor et evt. sol- eller vindanlæg kunne stå. I andre kommuner tages alle ansøgninger op og vurderes løbende. Fælles for kommunerne er det, at alle ansøgninger kigges igennem, og de bud som passer med kommunernes grønne plan vælges. 

For de projekter, der bliver valgt ud, skal der laves en miljøvurdering og evt. en VVM-redegørelse. Herefter starter offentlighedsfasen, en periode på mindst 8 uger, hvor borgere og andre der måtte have interesse, kan kommentere eller gøre indsigelse mod kommunens plan. 

Solcelleparker Fjordland
Kommunen vurderer om eventuelle kommentarer og indsigelser skal være medvirkende til ændringer af kommunens grønne plan. Først herefter vil kommunen kunne vedtage kommunalplansforslaget endeligt, og etableringen af projektet kan startes.

Det er en mundfuld, og vi hjælper jer gerne igennem.


Budget for solcelleanlæg og vindmølledrift
For både nuværende og kommende ejere af solcelleanlæg eller vindmøller hjælper vi gerne med budget-tering. Vi har stor erfaring med forventelige udgifter ved VE-anlæg, herunder servicering og forventelige reparationer, og vi følger med i markedet for salg af strøm og forventelige priser herfor.


Hjælp til oprettelse af virksomheder til drift
Mange vælger at oprette en virksomhed i selskabsform til driften af ens solcelle- eller vindanlæg. Der kan være flere gode grunde til at oprette en virksomhed til projektet. Er du i tvivl om, hvad der er bedst for dig, så tag kontakt. Vi hjælper med den rigtige beslutning, og med at oprette virksomheden hvis det be-sluttes at være den bedste løsning.
"Vi tilbyder vores ekspertise i vindmølle og solcelleprojekter fra analyse til færdigt projekt. Vi hjælper også med salg af din
nuværende mølle til nedtagning eller fortsat drift"
Henrik Damgren

HENRIK DAMGREN

Vedvarende energi- og ejendomsrådgiver
Mail: hda@fjordland.dk
Tlf: 9663 0570
"For både vindmøller og solceller gælder det, at der er en række krav, der skal overholdes før det er muligt at påbegynde et sol- eller vindprojekt"

PEDER RØNN JENSEN 

Vedvarende energirådgiver
Mail: prj@fjordland.dk
Tlf: 9663 0568

Eksperter i landbrugsrådgivning

Vi giver dig 360° rådgivning. Du får det hele under det samme tag – og det er noget, vi ser som en stor styrke.
FÅ RÅDGIVNING NU
phone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram