Fjordland Kongres: 7. feb. 2023 - Se mere her
NyhederArrangementerOm osMedarbejdereKarriereKontakt

Tilskudsansøgninger

Få hjælp til at søge midler via miljøtilskud

Miljøtilskud i landbruget kan have afgørende betydning for fremtidsmulighederne

En ny investering? Har du lyst til at gå nye veje hvor det indebærer ny teknologi, en renovering, tilbygning eller nybyg? Udskifte kraftvarmeanlæg? Anskaffe energibesparende udstyr? Købe nye maskiner? Mulighederne er mange, og der er mulighed for at søge midler via miljøtilskud.

Stabel papir - Miljøtilskud

Tilskudspuljer indenfor landbruget er mange

Vi, hos Fjordland ved, at der ligger mange penge i puljer som fx landdistriktsprogrammet 2014-2020, tilskud indenfor energi, tab af næringsstoffer, ammoniakemission og pesticidanvendelse. Disse tilskud kan komme landmænd og befolkningen i landdistrikterne til gode. Det er vigtigt, at vi sikrer udviklingen i landbrugserhvervet, og det skal tilskudsmidlerne hjælpe til.

Tilskudsmulighederne henvender sig til konventionelle og økologiske landbrug.

Hvad kan man søge miljøtilskud til?

Der har de seneste år været mange muligheder for at opnå miljøtilskud, primært indenfor nybyggeri og optimering af gamle anlæg med ny teknologi indenfor landbrug. Her kan bl.a. nævnes:

Modernisering af kvægstalde

Modernisering af slagtesvinestalde

Salg af energibesparelse

Miljøteknologi omfatter mange forskellige teknologier, disse har alle til formål, enten at reducere energiforbruget via fx nye ventilatorer, LED-belysning, reducere forbruget eller udledningen af næringsstoffer fx fasefordring, teltoverdækning eller at reducere pesticid forbruget.

Få hjælp til at søge om miljøtilskud

Jan Haarbo

JAN HAARBO

Miljørådgiver

Hos Fjordland har vi rådgivere, der har fuld fokus på tilskudsmidlerne. 

Vi ønsker, at have den bredeste viden på området, det sikrer dig den bedste faglige rådgivning, og dermed også de bedste projektbeskrivelser til de forskellige miljøtilskudspuljer.

Eksperter i landbrugsrådgivning

Vi giver dig 360° rådgivning. Du får det hele under det samme tag – og det er noget, vi ser som en stor styrke.
FÅ RÅDGIVNING NU
phone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram