Fjordland Kongres: 7. feb. 2023 - Se mere her
NyhederArrangementerOm osMedarbejdereKarriereKontakt

Skattefri virksomhedsomdannelse i landbruget

Hvad vil det sige at virksomhedsomdanne?

En virksomhedsomdannelse handler om at omdanne sit personligt drevne landbrug til et selskab. Der er to muligheder for at omdanne sin personlige virksomhed til et selskab – enten via en skattepligtig omdannelse eller via en skattefri omdannelse.

Hvorfor omdanne et hidtil personligt drevet landbrug til et selskab?

Det er lettere at udskifte i ejerkredsen i et selskab, fremfor i en personligt drevet virksomhed
Det er lettere at gennemføre et generationsskifte når virksomheden drives i selskabsform
Det er lettere at udskyde beskatning af opspsaret overskud, selv om driften ophører (driftsselskab suppleret med holding selskab)

Hvornår vælger jeg skattepligtig omdannelse?

Typisk vælges den skattepligtige omdannelse i de situationer, hvor der ikke udløses de store skatter i forbindelse med omdannelsen. Der kan dog være situationer, hvor man vælger en skattepligtig omdannelse, selvom der er en stor skat. Det kan fx være, hvis man vil gøre brug af en ophørspension i forbindelse med omdannelsen.
Mennesker på trappe

Hvornår vælger jeg skattefri omdannelse?

Skatter ved omdannelse kan være skat af genvundne afskrivninger (maskiner, bygninger, inventar, avanceskat), og opspareret overskud i virksomhedsordningen.

Ved en skattefri omdannelse undgår man at betale disse skatter. Skatten overdrages til selskabet, og dermed undgår man at skulle finansiere skatten. Dette er en af de største fordele ved den skattefrie virksomhedsomdannelse.

Vælger man at omdanne sit landbrug skattefrit, vil det selvfølgelig have nogle konsekvenser for selskabet. En af konsekvenserne er, at successionsprincippet skal følges. Dette bevirker, at landmanden kan overdrage sit personligt drevne landbrug til selskabet uden det udløser skat i personligt regi. Skatten udløses først den dag aktierne i selskabet afhændes. 

Det forhold at selskabet indtræder i overdragerens skattemæssige stilling betyder, at selskabet bl.a. fortsætter med at afskrive der, hvor landmanden var i sin personligt drevne virksomhed. Afskrivningsmuligheder i selskabet kan derfor være begrænsede fremadrettet.
Vagn Bech

VAGN BECH

Registreret Revisor

Har du spørgsmål til virksomhedsomdannelse?

Vil du vide mere om virksomhedsomdannelse og skattefordelene, der kan være forbundet med omdannelsen, så kontakt Vagn...
KONTAKT MIG

Hvornår kan jeg virksomhedsomdanne?

Hvis man vil omdanne sin virksomhed skattefrit, er det et krav, at omdannelsen skal være gennemført senest 6 måneder efter indkomstårets udløb. Er denne tidsfrist ikke opfyldt, vil det ikke være en skattefri virksomhedsomdannelse, men en skattepligtig omdannelse.

Fordelen ved en skattepligtig virksomhedsomdannelse er bl.a., at man kan lave omdannelsen hele året, og at man undgår alle de betingelserne, som skal opfyldes ved skattefri virksomhedsomdannelse.

Betingelserne for en virksomhedsomdannelse

Før man omdanner sin personlige virksomhed til et selskab, skal man være sikker på, at alle betingelser i loven er opfyldt for, at man kan omdanne sin personlige virksomhed til et selskab skattefrit. Dette forarbejde kan være vanskeligt. 

Måske skal virksomhedsordningen tilpasses, så den opfylder betingelserne for omdannelsen. Det kan måske kræve et kontant indskud eller man helt må udtræde af virksomhedsordningen året før, hvis man ønsker den skattefrie virksomhedsomdannelsen.

Hele virksomheden skal overdrages

En af forudsætningerne for en virksomhedsomdannelse er, at det skal være en hel virksomhed, der omdannes. I tidligere afgørelser, hvor enkelte eller få aktiver ønskes overdraget er afvist. Det betyder, at det skal være en selvstændig virksomhed, hvor virksomheden er igangværende. Aktiver og passiver skal tilsammen udgør en virksomhed. Således skal alle aktiver og passiver i virksomheden omdannes, og ikke kun enkelte dele, der ikke for sig selv kan udgøre en selvstændig virksomhed.

Vær forberedt

Da en skattefri virksomhedsomdannelse kun kan gennemføres under bestemte forudsætninger, som direkte fremgår af lovteksten, er det væsentlig, at alle disse betingelser er opfyldte. Er disse betingelser ikke opfyldt, er det ikke en skattefri omdannelse, men en skattepligtig omdannelse der er mulig.

Samtidigt med den skattefri virksomhedsomdannelse laver man typisk et holdingselskab til driftsselskabet. Fordelen ved holdingselskabet er, at man kan beskytte den opsparede egenkapital og holdingselskabet efter 3 års ejertid, kan sælge aktierne i driftsselskabet skattefrit.

Derfor bør man være forberedt, inden man beslutter sig for enten den skattefrie version eller den skattepligtige version. Kom i gang i god tid, og gerne i samspil med din revisor, så du er sikker på, at fordele og ulemper er belyst, samt betingelserne for den skattefrie virksomhedsomdannelse er opfyldt.
Fjordland jura juridisk rådgivning fremtidsfuldmagter familiejuraKollegaerKontorHåndtryk
Kontakt vores ekspert på området

VAGN BECH

Registreret revisor
Mail: vbe@fjordland.dkTlf.: 96153070

Eksperter i landbrugsrådgivning

Vi giver dig 360° rådgivning. Du får det hele under det samme tag – og det er noget, vi ser som en stor styrke.
FÅ RÅDGIVNING NU
phone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram