Fjordland Kongres: 7. feb. 2023 - Se mere her
NyhederArrangementerOm osMedarbejdereKontakt

Generationsskifte i landbruget

Vi hjælper dig på rette vej i dit generationsskifte

Går du efter den helt rigtige løsning til dit generationsskifte, så skal du have en fast køreplan. En fast køreplan sikrer nemlig successen i generationsskiftet. 
LÆS MERE OM GENERATIONSSKIFTE HER
Forandring og udvikling kræver planlægning af generationsskifte

Landbrugserhvervet er i disse år under konstant forandring og udvikling, og hvor mange landbrug der skal generationsskiftes i de kommende år når vi ser på gennemsnitsalderen i landbruget, det er en proces som skal planlægges og analyseres i god tid. I beslutningsgrundlag omkring valg af ejerstruktur ved generationsskifte skal selskabskonstruktioner også indgå.  Det er en hypotese at de fordele der er forbundet med anvendelse af selskaber ikke altid inddrages i relevant omfang ved planlægning af generationsskiftet.

Mange landmænd er i dag i den sidste del af deres arbejdsliv, og forretningsgrundlaget landbrug er måske begyndt at smuldre lidt. Her kunne en selskabskonstruktion være en mulighed hvor landmanden langsomt overdrager sit landbrug til en yngre generation, samtidig med at han bevarer væsentlig indflydelse.

Ejendommen kunne f.eks. indskydes i et selskab, som den unge generation køber en del af. Der etableres et driftsselskab som lejer jord og bygninger, hvor den unge kan vise sit værd, og opbygge en egenkapital med henblik på senere overtagelse af hele ejendommen.

EJERFORMER I DAG I LANDBRUGET:
Personlig ejet (de fleste landbrugsejendomme i dag ejes i personlig regi)
Interessentskaber (I/S) anvendes i dag tit ved et glidende generationsskifte
Selskab, enten som ApS, eller A/S
Partnerselskab P/S (anvendes kun i begrænset omfang i landbrug)
3 rådgiverer klar til at hjælpe med generationsskifte i landbruget

De landbrug som skal generationsskiftes kan "groft" opdeles i forskellige kategorier

Ejendomme med et større jordareal, og ingen væsentlige animalsk produktion.
Produktionslandbrug, drives typisk af ejer og typisk 2 –5 medhjælpere
Virksomhedslandbrug hvor man ejer en del ejendomme, og med meget stor produktion
Mindre jordbrug, og med en mindre utidssvarende bygningsmasse
Det vil især være i de første 3 kategorier af ejendomme, hvor valg af ejerstruktur skal overvejes, det kan i dag være vanskeligt at generationsskifte disse ejendomme i personligt regi, der skal i mange tilfælde komme investorer udefra med kapital og disse vil i de fleste tilfælde foretrække en ejerstruktur med et selskab.

Hvilke faktorer kan tale for at generationsskifte et landbrug i selskabsform

Inddragelse fremmed finansiering i landbrug, dvs. eksterne investorer, her vil det være hensigtsmæssigt at landbrug drives i selskabsform, således at investorer kan købe sig ind i selskabet med den kapital de ønsker. Inddragelse af investorer udefra bliver mere og mere aktuel efterhånden som landbrugsbedrifter bliver større og mere og mere kapitaltunge
Overdragelse af landbrug til en eller flere købere/arvinger
Overdragelse af landbrug i flere tempi (glidende generationsskifte).
Glidende generationsskifte, hvor ejer beholder ejendom, mens driften af ejendom lægges over i et selskab med deltagelse af ejer og ansatte
Fremtidig skatteplanlægning
Ønske om at andre end familiemedlemmers skal drive virksomheden videre
Virksomheder med både konventionel og økologisk produktion
Ønske  om at trække ny viden og kompetencer ind i virksomheden, samtidig med at man bevarer væsentlig indflydelse
Inddragelse fremmed finansiering i landbrug, dvs. eksterne investorer, her vil det være hensigtsmæssigt at landbrug drives i selskabsform, således at investorer kan købe sig ind i selskabet med den kapital de ønsker. Inddragelse af investorer udefra bliver mere og mere aktuel efterhånden som landbrugsbedrifter bliver større og mere og mere kapitaltunge

I forbindelse med generationsskifte af landbrug rådgiver Fjordland omkring følgende forhold

Planlægning af generationsskifte, vi hjælper med handlingsplan
Valg af ejerstruktur, vi opstiller muligheder, fordele og ulemper
Juridiske forhold ved valg af ejerstruktur
Den løbende skattebetaling virksomhed, hvordan påvirkes denne af ejerstruktur
Muligheder for at planlægge sin skattebetaling/udskyde sin skattebetaling gennem ejerstruktur
Skattefri virksomhedsomdannelse ved ejerskifte

Få en uforpligtende snak med Fjordland om dine tanker

KONTAKT OS
Står du overfor et generationsskifte i landbruget, så kontakt Fjordland, vi har mange års erfaring og ved at et generationsskifte er kompleks - et krydsfelt mellem økonomi, mennesker og jura.
Vagn Bech

VAGN BECH

Registreret revisor
Tlf.: 96153070Mail: vbe@fjordland.dk

Eksperter i landbrugsrådgivning

Vi giver dig 360° rådgivning. Du får det hele under det samme tag – og det er noget, vi ser som en stor styrke.
FÅ RÅDGIVNING NU
mail@fjordland.dk
phone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram