Fjordland Kongres: 7. feb. 2023 - Se mere her
NyhederArrangementerOm osMedarbejdereKarriereKontakt

Generationsskifte i landbruget

Forandring og udvikling kræver planlægning af generationsskifte

Landbrugserhvervet er under konstant forandring, og i de kommende år skal en række landbrug generationsskiftes. Generationsskifte er en proces, som skal planlægges og analyseres i god tid. 

I beslutningsgrundlag omkring valg af ejerstruktur ved generationsskifte skal selskabskonstruktioner også indgå. Det er en hypotese, at de fordele der er forbundet med anvendelse af selskaber ikke altid inddrages i relevant omfang ved planlægning af generationsskiftet.

Mange landmænd er i dag i den sidste del af deres arbejdsliv, og forretningsgrundlaget for landbrug er måske begyndt at smuldre lidt. Her kunne en selskabskonstruktion være en mulighed, hvor landmanden langsomt overdrager sit landbrug til en yngre generation, samtidig med at han bevarer væsentlig indflydelse.

Ejendommen kunne f.eks. indskydes i et selskab, som den unge generation køber en del af. Der etableres et driftsselskab som lejer jord og bygninger, hvor den unge kan vise sit værd, og opbygge en egenkapital med henblik på senere overtagelse af hele ejendommen.

EJERFORMER I DAG I LANDBRUGET:
Personligt ejet (de fleste landbrugsejendomme i dag ejes i personligt regi)
Interessentskaber (I/S) anvendes i dag tit ved et glidende generationsskifte
Selskab, enten som ApS, eller A/S
Partnerselskab P/S (anvendes kun i begrænset omfang i landbrug)
3 rådgiverer klar til at hjælpe med generationsskifte i landbruget

Vi hjælper dig på rette vej i dit generationsskifte

Går du efter den helt rigtige løsning til dit generationsskifte, så skal du have en fast køreplan. En fast køreplan sikrer nemlig successen i generationsskiftet. 
LÆS MERE OM GENERATIONSSKIFTE

Generationsskifte: 4 kategorier af ejendomme

De landbrug som skal generationsskiftes kan "groft" opdeles i forskellige kategorier.
Ejendomme med et større jordareal, og ingen væsentlige animalsk produktion.
Produktionslandbrug, drives typisk af ejer og typisk 2 –5 medhjælpere
Virksomhedslandbrug hvor man ejer en del ejendomme, og med meget stor produktion
Mindre jordbrug, og med en mindre utidssvarende bygningsmasse
Det vil især være i de første 3 kategorier af ejendomme, hvor valg af ejerstruktur skal overvejes. Det kan i dag være vanskeligt at generationsskifte disse ejendomme i personligt regi, der skal i mange tilfælde komme investorer udefra med kapital og disse vil i de fleste tilfælde foretrække en ejerstruktur med et selskab.

Hvilke faktorer kan tale for at generationsskifte et landbrug i selskabsform?

Inddragelse af fremmed finansiering i landbrug, dvs. eksterne investorer. Her vil det være hensigtsmæssigt at landbrug drives i selskabsform, således at investorer kan købe sig ind i selskabet med den kapital, de ønsker. Inddragelse af investorer udefra bliver mere aktuelt efterhånden som landbrugsbedrifterne bliver større og mere kapitaltunge
Overdragelse af landbrug til en eller flere købere/arvinger
Overdragelse af landbrug i flere tempi (glidende generationsskifte)
Glidende generationsskifte, hvor ejer beholder ejendom, mens driften af ejendom lægges over i et selskab med deltagelse af ejer og ansatte
Fremtidig skatteplanlægning
Ønske om at andre end familiemedlemmers skal drive virksomheden videre
Virksomheder med både konventionel og økologisk produktion
Ønske om at trække ny viden og kompetencer ind i virksomheden, samtidig med at man bevarer væsentlig indflydelse

Hos Fjordland rådgiver vi omkring følgende forhold:

Planlægning af generationsskifte. Vi hjælper med en konkret handlingsplan
Valg af ejerstruktur. Vi opstiller muligheder, fordele og ulemper
Juridiske forhold ved valg af ejerstruktur
Den løbende skattebetaling virksomhed, og hvordan denne påvirkes af ejerstruktur
Muligheder for at planlægge sin skattebetaling/udskyde sin skattebetaling gennem ejerstruktur
Skattefri virksomhedsomdannelse ved ejerskifte
Vagn Bech

VAGN BECH

Registreret revisor

Spørgsmål til generationsskifte?

Vil du vide mere om generationsskifte, så kontakt Vagn...
KONTAKT MIG

En god case: 
Generationsskifte i virkeligheden

2 Mænd på trappe

Læs om hvordan Lars og Emil laver generationsskifte i virksomheden 

- Klik her

Få en uforpligtende snak med Fjordland om dine tanker
KONTAKT OS

Eksperter i landbrugsrådgivning

Vi giver dig 360° rådgivning. Du får det hele under det samme tag – og det er noget, vi ser som en stor styrke.
FÅ RÅDGIVNING NU
phone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram