Fjordland Kongres: 7. feb. 2023 - Se mere her
NyhederArrangementerOm osMedarbejdereKarriereKontakt

Søg tilskud til hegning af værdifulde naturarealer

Ansøgningsrunden er åben fra 4. oktober til 14. december 2021.
Der kan søges tilskud til rydning af et tilgroet areal og til at forberede arealet til afgræsning. Der kan f.eks. søges om tilskud til rydning af træer og buske samt fjernelse af det ryddede materiale fra arealet. Der kan også søges om tilskud til at sætte hegn op og installere drikkevandsforsyning som forberedelse til at arealet kan afgræsses.
Tilskuddet udgør op til 100% af de samlede tilskudsberettigede udgifter i et projekt.
Der er i år afsat 25,6 mio. kr. til projekter til rydning af tilgroede arealer og forberedelse til afgræsning.
Hegning og rydning Fjordland

Der kan søges til følgende arealer:

Helt eller delvist inden for de særlige udpegede Natura 2000-områder. Mindst 50 % af projektområdet skal være indenfor de særlige udpegede Natura 2000-områder
Overdrev med en HNV-værdi på minimum 5 helt eller delvist uden for de særlige udpegede Natura 2000-områder. Mindst 10 % af projektområdet skal være med overdrevsareal
§ 3 beskyttede arealer i nationalparker eller arealer i nationalparker med en HNV-værdi på minimum 5 helt eller delvist uden for de særlige udpegede Natura 2000-områder. Mindst 50 % af projektarealet skal være indenfor nationalparken
Høj naturværdi (HNV-værdi) er et udtryk for, hvor høj naturværdi der er registreret på arealet efter en skala fra 0 til 13 og kan ses i IMK.
Hvis der søges til forberedelse til afgræsning som kan være hegn, drikkevandsforsyning, strømforsyning og fangefold, anvendes standardomkostninger og der skal således ikke indhentes 2 tilbud. Hvis der søges til rydning af tilgroede arealer, skal der indhentes tilbud.
Kontakt dine rådgivere i Fjordland, så vi kan undersøge, om du har mulighed for at søge.

JETTE KJÆR

Natur- og planterådgiver
Mail: jkj@fjordland.dk
Tlf.: 96153032

HELLE KALKRUP

Miljø, natur og oplandskonsulent
Mail: hek@fjordland.dk
Tlf.: 96630568

Eksperter i landbrugsrådgivning

Vi giver dig 360° rådgivning. Du får det hele under det samme tag – og det er noget, vi ser som en stor styrke.
FÅ RÅDGIVNING NU
phone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram