Fjordland Kongres: 7. feb. 2023 - Se mere her
NyhederArrangementerOm osMedarbejdereKarriereKontakt

Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere § 55

Som arbejdsgiver har du mulighed for at tegne en forsikring
En arbejdsgiver har mulighed for at tegne en forsikring for private arbejdsgivere, der giver ret til refusion fra 2. sygefraværs dag i arbejdsgiverperioden på 30 dage.

For at kunne tegne forsikringen, skal man have et aktivt CVR/SE nr. og en samlet lønudgift der ikke overstiger 7.805.000 kr.

Som hovedregel kan private arbejdsgivere, der modtager midler fra det offentlige med mindst 50 % af driftsudgifterne, dog ikke tegne en forsikring. Ved opgørelsen af de 50 % er det uden betydning, om den offentlige ydelse bliver udbetalt direkte til arbejdsgiveren eller til medarbejderen som støtte til betaling for en ydelse hos arbejdsgiveren.

Medarbejdere i fleksordning, jobtræning mv.

Præmien for arbejdsgiveren beregnes på grundlag af den samlede lønudgift. I 2021 er præmiesatsen 0,99 %. En arbejdsgiver kan udelukkes for forsikringsordningen, hvis lønudgiften i det forudgående kalenderår overstiger 9.633.600 kr.
Forsikringsordningen træder i kraft 7 dage efter tilmeldingsblanketten er modtaget i Udbetaling Danmark, hvis betingelserne for at tegne forsikringen er opfyldt.


Hvis du har medarbejdere i fleksjob, jobtræning mv., kan man få trukket lønudgifterne fra i beregningen af virksomhedens samlede lønudgift. Det kaldes lønsumsudeholdelse og betyder, at forsikringen bliver billigere.
For at få fratrukket lønnen til disse medarbejdere fra lønsummen, skal man hvert år senest den 01. september indsende kopi af fleksjobaftalen, løntilskudsaftale mv. Lønseddel for december måned for året før eller årsopgørelse for pågældende medarbejdere.

Udgiften til sygedagpengeforsikringen er fradragsberettiget

Udgiften til Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere § 55 er fradragsberettiget.

Tilmeldingsblanketten findes på www.virk.dk og skriv SDF i søgefeltet. Her kan man finde tilmeldingsblanketten, der kan udfyldes elektronisk.

Før en arbejdsgiver er forpligtet til at betale sygedagpenge til medarbejderen i arbejdsgiverperioden, skal medarbejderen have arbejdet hos arbejdsgiveren i 8 uger og haft mindst 74 timer indenfor denne periode.

Beskæftigelseskravet overfor Kommunen er opfyldt, hvis medarbejderen har arbejdet mindst 240 timer indenfor de seneste 6 afsluttede måneder forud fra første fraværsdag og i mindst 5 af de 6 afsluttede måneder har været beskæftiget 40 timer i hver måned.

Har man tegnet en arbejdsgiverforsikring, er der ret til sygedagpengerefusion i arbejdsgiverperioden, selvom medarbejderen ikke opfylder beskæftigelseskravet over for Kommunen. Derefter skal beskæftigelseskravet overfor Kommunen være opfyldt, hvis man vil fortsætte med at kunne søge refusion.

Arbejdsgiveren skal anmelde sygefraværet senest 5 uger efter 1. fraværsdag.
For yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte mig...

JENS THOMSEN

Økonomirådgiver

Eksperter i landbrugsrådgivning

Vi giver dig 360° rådgivning. Du får det hele under det samme tag – og det er noget, vi ser som en stor styrke.
FÅ RÅDGIVNING NU
phone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram