Fjordland Kongres: 7. feb. 2023 - Se mere her
NyhederArrangementerOm osMedarbejdereKarriereKontakt

31. maj 2022

Skærpede regler for revisor- og revisionspligt vedtaget

Folketinget vedtog den 19. maj 2022 lovforslag L 163 B. Lovforslaget skærper reglerne for revisor- og revisionspligt med virkning for regnskabsår, der begynder den 1. januar 2023 eller senere.
Loven stiller bl.a. krav om følgende:
- Virksomheder der i 2 på hinanden følgende år på balancetidspunktet overskrider en balancesum på 50 mio. kr. skal fremover ikke kunne fravælge en erklæring om revision eller udvidet gennemgang – uanset størrelsen af deres omsætning og antallet af heltidsbeskæftigede.

Virksomheder der bliver ramt af de skærpede regler vil eksempelvis være virksomheder med udviklingsprojekt-ejendomme og virksomheder der forpagter jord ud m.fl.

- Krav om brug af revisor for virksomheder i regnskabsklasse B, der på balancetidspunktet i 2 på hinanden følgende år overstiger en nettoomsætning på 5 mio. kr., i følgende udvalgte risikobrancher:
Vejgodstransport
Flytteforretninger
Restauranter
Pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv.
Event catering
Anden restaurationsvirksomhed
Caféer, værtshuse, diskoteker mv.
Databehandling, webhosting og lignende serviceydelser
Webportaler
Engroshandel med personbiler, varebiler og minibusser
Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser
Den nye revisorpligt er en pligt til at lade en godkendt revisor afgive erklæring på virksomhedernes årsregnskaber efter eget valg.

Det vil sige frit valg inden for følgende 4 erklæringstyper:

Revision
Udvidet gennemgang
Review
Assistance
Det må forventes, at ”Assistanceerklæringen” vil blive den mest anvendte.

Bemærk, at en revisor ved afgivelse af en assistanceerklæring knyttet til den nye revisorpligt skal være uafhængig.

I modsætning til afgivelse af øvrige assistanceerklæringer, hvor revisor ikke behøves at være uafhængig, blot dette fremgår af assistanceerklæringen.

Bemærk, at virksomheder i regnskabsklasse A ikke er omfattet.
Det er alene virksomheder i regnskabsklasse B, der er omfattet af de nye krav til ”revisor- og revisionspligt”.

Eksperter i landbrugsrådgivning

Vi giver dig 360° rådgivning. Du får det hele under det samme tag – og det er noget, vi ser som en stor styrke.
FÅ RÅDGIVNING NU
phone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram