Fjordland Kongres: 7. feb. 2023 - Se mere her
NyhederArrangementerOm osMedarbejdereKarriereKontakt

Budget - et strategisk værktøj

Budgettet er et strategisk værktøj, hvor du har mulighed for at belyse din virksomheds udvikling, både i form af muligheder og målsætninger. Hos Fjordland arbejder vi med både kortsigtet og langsigtet budgettering, alt efter hvilket formål budgettet skal opfylde.

Styringsværktøj skaber direkte værdi

Værdien af budgettet som styringsværktøj har du i høj grad selv indflydelse på, men vi bruger gerne vores store faglige viden til at hjælpe dig, så du opnår størst mulig udbytte af budgettet. 

Budgettet kan give dig overblik over virksomhedens likviditetsudvikling på kassekreditten måned for måned, og du kan dermed også bruge det som styringsværktøj.

Aktiv likviditetsstyring har stor betydning i forhold til dine kreditgivere og øvrige samarbejdspartnere, og vores erfaring viser, at en god og aktiv likviditetsstyring kan være med til at give dig positive point hos dine samarbejdspartnere.

Lisbet Bjørn Bodilsen

LISBET B. BODILSEN

Virksomhedsrådgiver

Har du spørgsmål til budgettet?

Vil du høre mere om hvordan vi kan hjælpe dig med at lægge et budget, og hvilke muligheder vi tilbyder din virksomhed, så kontakt Lisbet...
KONTAKT MIG

Budgettering kræver strategi og handlingsplaner

I forbindelse med budgetteringen, er det vigtigt, at dit produktionsniveau svarer til dine forventninger for budgetperioden. De forskellige forudsætninger sættes sammen med prognosepriser for de enkelte driftsgrene. Dette budgetudkast kan nu anvendes til optimering af virksomhedens budgetterede indtjening i budgetperioden. Endvidere giver det dig god mulighed for at arbejde med strategien for virksomheden og evt. lave handlingsplaner for indsatsområder, som kan være med til at styrke indtjeningen. 

I forbindelse med budgetteringen anvender vi vores faglige viden til at sparre med dig. Det giver dig et optimeret budget, som du kan anvende overfor dine samarbejdspartnere.

De budgetterede tal bør dog ikke stå alene, og vi hjælper dig derfor gerne med at få beskrevet forudsætninger og beregnet de rigtige nøgletal, så det er nemmere for dig at fremlægge budgettet overfor samarbejdspartner.

FJORDLAND HJÆLPER DIG I MÅL MED DIT BUDGET

BUDGET

Vi hjælper dig med dit budget, uanset hvad dit behov er

BUDGETOPFØLGNING

SENIOR DEVELOPER

Budgetteringen bør ikke stå alene, og vi opfordrer dig derfor til løbende at følge op på budgettet.

Dette kan du gøre ved en månedsvis likviditetsopfølgning eller en kvartalsvis resultatopfølgning, hvor der indarbejdes beholdningsforskydninger mv. som har indflydelse på resultatet.

Bruger du budgetopfølgningen overfor dine kreditgivere er det vigtigt, at der bliver udarbejdet et mindre kommentarsæt til opfølgningen, hvoraf det fremgår, hvad der er årsagen til de største afvigelser, og hvad der gøres for at rette op på forhold du har indflydelse på.

FORVENTET RESULTAT OG LIKVIDITETSUDVIKLING I ÅRET

UX DESIGNER

I løbet af budgetåret kan prisforudsætningerne ændre sig, og i forbindelse med opfølgningen på budgettet kan der indarbejdes nye prognoser for de resterende måneder, således at du hele tiden ved, hvordan likviditeten og resultatet udvikler sig.

Det er vores erfaring, at dette er et rigtigt stærkt værktøj at anvende i forbindelse med budgetopfølgningen, og samtidig har du mulighed for at være foran. og være aktiv overfor dine kreditgivere, hvis udviklingen viser, at der er behov for yderligere likviditet.

Af erfaring ved vi, at kreditgivere ikke bryder sig om overraskelser, dvs. at du pludselig opdager, at du vil komme til at mangle likviditet og vi anbefaler derfor at du aktivt bruger løbende budgetopfølgning inkl. forventet resultat og likviditet udvikling.

ETABLERINGSBUDGET

PROJECT MANAGER

Står du og skal starte en virksomhed op, er det yderst vigtigt, at du har et gennemarbejdet etableringsbudget, som du kan fremvise og bruge overfor dine kreditgivere.

Etableringsbudgettet er med til at sikre dig, at du får startet en virksomhed op, som også har en sund indtjening fremadrettet, for det er ikke nok med drømmen om egen virksomhed eller den gode ide.
Hos Fjordland hjælper vi dig gerne med at få udarbejdet et godt og sikkert etableringsbudget, og vi hjælper dig gennem etableringsfasen med alle de ting, det er nødvendigt, at der bliver taget hånd om.

INVESTERINGSBUDGET

SMM GURU

Du går måske med drømmen om en udvidelse af din virksomhed, men er investeringen i en udvidelse lønsom, og hvad er afkastet af investeringen?

Dette er noget af det vi hjælper dig med at have fokus på, når der laves investeringsbudget, og vi kan derfor også være med til at rådgive dig om, om investeringen er en god ide.

Der er ikke nogen begrænsning på investeringens størrelse, som kan være alt fra en mindre maskine til en større tilbygning/udvidelse af din virksomhed. Uanset størrelse er det dog vigtigt, at undersøge om dine forventninger også svarer til afkastet og hermed også merindtjeningen for virksomheden.
Vores mange års erfaringer fortæller os, at det er vigtigt, at vise kreditgiverne hvad der er afkastet af din investering og hvad tilbagebetalingstid er.
Kontakt Lisbet hos Fjordland, og få udarbejdet et budget eller få et overblik over dine budgetter.

LISBET B. BODILSEN

Virksomhedsrådgiver
Tlf. 9615 3584Mail: lbb@fjordland.dk

Eksperter i landbrugsrådgivning

Vi giver dig 360° rådgivning. Du får det hele under det samme tag – og det er noget, vi ser som en stor styrke.
FÅ RÅDGIVNING NU
trashdicefilm-playphone-handsetspell-check linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram