Fjordland Kongres: 7. feb. 2023 - Se mere her
NyhederArrangementerOm osMedarbejdereKarriereKontakt

3. oktober 2023

Privat skifte eller uskiftet bo?

Vi møder i vores professionelle virke rigtig mange ægtefæller, der fortæller, at når en af dem dør, så ønsker de at sidde i uskiftet bo.

Det er dog vigtigt, at man overvejer, om det uskiftede bo er den rigtige løsning, da det kan have store skattemæssige konsekvenser.

Fordelen ved uskiftet bo er, at det er meget enkelt, idet man alene skal indsende en formueoversigt.
Ulempen ved uskiftet bo er, at man påtager sig at betale afdødes gæld. Ægtefællen indtræder derudover i afdødes skattemæssige stilling og det betyder, at hvis afdøde efterlader sig aktiver, hvor der skal svares skat ved salg, så overtager ægtefællen forpligtigelsen til at betale skat.

Vælger man derimod at skifte, så skal der laves både åbningsstatus og boopgørelse.

Fordelen ved privat skifte er, at hvis der er skattepligtige aktiver i boet eksempelvis aktier, erhvervsvirksomhed eller ejendomme, hvor der skal betales ejendomsavance, så har man mulighed for at sælge aktiverne uden at svare skat, såfremt boet opfylder grænsen for at være et skattefrit bo.

Det er således, at boet er skattefrit, hvis dødsboets nettoformue opgjort pr. skæringsdagen ikke overstiger 3.160.900 kr.(2023), og bruttoaktiverne pr. skæringsdagen ikke overstiger 3.160.900 kr.(2023).

Fast ejendom, som kan sælges skattefrit efter den såkaldte parcelhusregel (dvs. fast ejendom som ikke er avancebeskattet), skal ikke medregnes som aktiv ved opgørelsen af bruttoaktiverne, men derimod medregnes ved opgørelsen af nettobeholdningen.

Overstiger værdierne grænsen for skattefrit bo, så skal boet svare skat af de skattepligtige aktiver.

Det kan således have stor betydning for de efterladte, at de afklarer de skattemæssige forhold inden det vælges, om der skal siddes i uskiftet bo eller der skal skiftes. Det kan derudover være en god ide, at man får lavet et testamente til ægtefællen, hvis man ejer skattepligtige aktiver, da det kan gøre det nemmere for ægtefællen at skifte med børnene.

EKSEMPEL

Hans og Lone er gift og har 2 børn. Hans ejer aktier for 1 mio. kr. Ved salg af aktierne vil Hans have en fortjeneste på aktierne på 500.000 kr. Hans ejer derudover et hus til 1 mio. kr. Hans dør og efterlader sig aktier og hus. Hans ægtefælle vælger at skifte boet efter Hans og sælge aktierne. Hans ægtefælle og børn arver tilsammen 2 mio. kr. Ægtefællen og børnene skal ikke betale skat af fortjenesten på aktierne, da boet er skattefrit.

Hvis Hans ægtefælle i stedet vælger at sidde i uskiftet bo og efterfølgende sælge aktierne, så vil hun blive beskattet af fortjenesten på aktierne.
Henrik Aavild
Såfremt der måtte være spørgsmål til emnet, står vi gerne til rådighed...

HENRIK AAVILD

Jurist
KONTAKT JURIDISK AFDELING NU

Eksperter i landbrugsrådgivning

Vi giver dig 360° rådgivning. Du får det hele under det samme tag – og det er noget, vi ser som en stor styrke.
FÅ RÅDGIVNING NU
phone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram