Fjordland Kongres: 7. feb. 2023 - Se mere her
NyhederArrangementerOm osMedarbejdereKarriereKontakt

15. november 2021

Miljøkrav IE-brug: Har du styr på dokumentationen?

Miljø og egenkontrol er nøgleordene for de nye lovkrav som er trådt i kraft og som gælder for alle IE-brug (husdyrproduktioner med mere end 2.000 stipladser til slagtesvin, 750 stipladser til søer eller 40.000 stipladser til fjerkræ). Der er tale om en række særregler, som er angivet i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens kapitel 17 .

Mange af kravene er dog genkendelige som vilkår i de fleste miljøgodkendelser, mens andre er ting, som de fleste bedrifter arbejder med i forvejen.
Der er krav om at IE-husdyrbrugene skal indsende dokumentation for overholdelse af nedenstående miljøkrav til kommunen en gang årligt – senest den 31. december.
Logbøger for eventuel miljøteknologi
Dokumentation og opfølgning på miljøledelsessystem
Logbog over gennemførte kontroller af tekniske installationer og anlæg jf. punkt 3
Dokumentation for overholdelse af foderkrav
Kyllinger

Her ses en liste med de nye miljøkrav, hvor specielt punkterne 1, 2 og 3 kræver en ekstra indsats at leve op til:

1

MILJØLEDELSESSYSTEM

IE-husdyrbrug skal have udarbejdet et miljøledelsessystem, som omfatter en miljøpolitik, en række målbare miljømål og en handlingsplan, der kræver årlig opfølgning.

2

OPLÆRINGSPLAN

Der skal udarbejdes en oplæringsplan for personalet, som skal bruges til oplæring om:
Relevant lovgivning
Håndtering af husdyrgødning
Planlægning af aktiviteter
Beredskabsplanlægning og -styring
Reparation og vedligehold af udstyr
Oplæringsplanen og baggrundsmaterialet skal opbevares tilgængeligt for medarbejdere.

3

PLAN FOR KONTROL

Der skal udarbejdes en plan for regelmæssig kontrol, reparation og vedligehold af alle tekniske installationer og anlæg på ejendommen, hvor der kan opstå risiko for uheld eller hændelser, der kan føre til forurening, herunder f.eks.:
Gyllebeholder og -pumper mv.
Ventilation
Udstyr til drikkevand
Alle kontroller skal planlægges og udføres regelmæssigt, og der skal føres logbog over kontroller, reparationer og almindeligt vedligehold.

4

BEREDSKABSPLAN

Der skal udarbejdes og følges en beredskabsplan på ejendommen som bl.a. omfatter beredskab i forbindelse med ovenstående tekniske installationer.

5

REDUCERING AF KVÆLSTOF OG FOSFOR

For at reducere udledningen af kvælstof og fosfor, skal der enten bruges fasefodring, reduceres i foderets indhold af råprotein eller bruges fodertilsætningsstoffer der nedsætter mængden af kvælstof og fosfor, der udskilles. Det skal kunne dokumenteres, hvilke fodertiltag der benyttes.

6

ENERGIEFFEKTIV BELYSNING

Der skal anvendes energieffektiv belysning. Fakturaer skal opbevares på ejendommen som dokumentation.

7

STØVREDUKTION

Der skal reduceres i støvemissioner fra staldanlæg enten ved at reducere støv fra foder og strøelse, ved at binde støv i staldene eller ved at rense afgangsluft fra stalde.
"I miljøafdelingen hos Fjordland har vi tidligere på årets haft fokus på at hjælpe IE-husdyrbrugene med at få beskrevet et miljøledelsessystem til bedriften I den kommende tid vil vi hjælpe med at gøre bedriftens dokumentation klar til indsendelse"

JAN HAARBO

Miljørådgiver

Miljøledelse - et lovkrav for større IE-brug

Miljøledelse sætter system i dit miljøarbejde. Lad Fjordlands miljørådgivere hjælpe dig med miljøledelsen på dit IE-brug...

Eksperter i landbrugsrådgivning

Vi giver dig 360° rådgivning. Du får det hele under det samme tag – og det er noget, vi ser som en stor styrke.
FÅ RÅDGIVNING NU
phone-handsetthumbs-up linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram