Fjordland Kongres: 7. feb. 2023 - Se mere her
NyhederArrangementerOm osMedarbejdereKarriereKontakt

MÅLRET DIN UKRUDTSBEKÆMPELSE.

TILPAS UKRUDTSBEKÆMPELSEN I EFTERÅRET TIL DINE UKRUDTSARTER, OG HUSK AT HVIS DU HAR RESISTENSPROBLEMER ER KEMI IKKE ALTID NOK
Inden længe skal der bekæmpes ukrudt i vintersæden, og hvorfor ikke tage afsæt i dine kendte udfordringer, fremfor at bruge standardløsninger.

Traditionelt har der mest været fokus på at få bekæmpet græsukrudtet ved efterårsbehandlingerne, men min erfaring er, at det også betaler sig at få taget hånd om evt. problemer med bredbladet ukrudt, fremfor at ”udskyde” det til foråret.

Inden længe skal der bekæmpes ukrudt i vintersæden, og hvorfor ikke tage afsæt i dine kendte udfordringer, fremfor at bruge standardløsninger.

Traditionelt har der mest været fokus på at få bekæmpet græsukrudtet ved efterårsbehandlingerne, men min erfaring er, at det også betaler sig at få taget hånd om evt. problemer med bredbladet ukrudt, fremfor at ”udskyde” det til foråret.

FUGLEGRÆS ET STØRRE PROBLEM

Jeg synes, at vi de seneste par år har oplevet at især fuglegræs bliver et større problem, og det kan jo tyde på at efterårsindsatsen ikke er tilstrækkelig. Også arter som kamille, agerstedmoder og valmuer er i fremgang, nogle steder.

Mulighed for tidlig såning af vintersæd for at overholde målrettede krav, er ikke foreneligt med ukrudtsproblemer. Brug derfor kun ”rene marker” til tidlig såning.

LÆG ET GODT LÅG PÅ

Baseret på det vi ser i marken, og med de førnævnte ukrudtsarter in mente, både i pløjet og upløjet system er min klare anbefaling, at det er vigtigt at lægge et godt låg på i efteråret med både Boxer og DFF. DFF må gerne komme ud ret hurtigt efter såning – 1-3 dage, hvis der er lidt jordfugt. Boxer skal ud ca 15-17 dage efter såning, og her kan der evt. suppleres med Express, Maya, Mateno Duo eller lign. Mateno Duo har vist gode effekter på storkenæb, stedmoder, fuglegræs, kornblomst og valmue, og har i nogle firmaforsøg haft en lovende effekt på væselhale og andre græsser. Boxer og DFF er helt andre virkningsmekanismer mod ukrudt end f.eks Express, Othello og Atlantis, som er minimidler, og er derfor vigtige at bibeholde i ukrudtsstrategien. Erfaringsmæssigt oplever vi enkelte gange at mange afgrøderester på jordoverfladen giver mindre effekt af jordmidlerne, men sørg for at have god jordfugt når der sprøjtes – det kan give bedre effekt.

NEDENSTÅENDE ANBEFALINGER TAGER UDGANGSPUNKT I NORMALT SÅTIDSPUNKT FOR VINTERHVEDE

Alm. bestand af normalt bredbladet ukrudt: 0,4 l/ha Mateno Duo + 0,5 l/ha Boxer, eller 0,75 l/ha Boxer + 0,06 l/ha DFF (hvis DFF ikke er tildelt inden fremspiring).

Hvis der yderligere er problemer med rajgræs og enårig rapgræs – som de fleste jo har, så brug: 0,5-0,7 l/ha Mateno Duo + 1 l/ha Boxer, og vær klar på opfølgning med Cossack OD i foråret. Er der meget alm. rajgræs, skal der bruges lidt mere Boxer i st. 10-11, og 0,2 l/ha Topik når hveden har 2-4 blade, ca. to uger senere. Alternativt kan bruges en blanding af 0,5 l/ha Othello + 1-1,5 l/ha Boxer i st. 12-13, men det låser for at der kan følges op med minimidler i foråret.

Agerrævehale kræver 2 l/ha Boxer + 0,075 l/ha DFF i st. 11 og 0,5 l/ha Topik i st. 12-14, og så skal der nok følges op med en solid mængde Broadway til foråret.

Hvis nogen skulle have væselhale som problem, så kunne en løsning være: 1 l/ha Boxer + 0,7 l/ha Mateno Duo i st. 10-11 + 0,75 l/ha Atlantis OD i st. 12.

RAJGRÆS I VINTERBYG

I vinterbyg kan moderate bestande af alm. rajgræs bekæmpes med 1,5-2 l/ha Boxer + 0,05 l/ha DFF, og så skal der følges op tidligt i foråret med Hussar Plus. Især i vinterbyg er det vores klare anbefaling at sprøjte DFF ud lige efter såning på dug-våd jord, for at få den størst mulige effekt.

UDSKUDT SÅNING – EN MULIGHED

Er der store bestande af især græsukrudt, er kemien måske ikke det eneste håndtag man skal dreje på. Udskudt såning i efteråret er uhyre effektivt, og et bedre sædskifte med mere vårsæd eller bredbladede arter vil også give større succes i jagten på renere marker.
KONTAKT MIG GERNE HVIS DU HAR SPØRGSMÅL

Lars Bjerrum Andreasen

Planterådgiver
+45 96 15 30 31

Eksperter i landbrugsrådgivning

Vi giver dig 360° rådgivning. Du får det hele under det samme tag – og det er noget, vi ser som en stor styrke.
FÅ RÅDGIVNING NU
phone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram