Fjordland Kongres: 7. feb. 2023 - Se mere her
NyhederArrangementerOm osMedarbejdereKarriereKontakt

Landbrugets betydning for natur, miljø, samfund og klima

Temalørdag i Thisted

LØRDAG 8. OKTOBER KL. 10.00-15.30

Program
10.00-10.15:

Velkomst

10.15-11.00:
Thor Gunnar Kofoed, viceformand for Landbrug & Fødevarer - Klima, natur, fødevarer og samfund set med landbrugets øjne.

10.00-11.15:
Pause

11.15-12.00:
Thyge Nygaard, landbrugspolitisk seniorrådgiver, Danmarks Naturfredningsforening - Hvilke forventninger har DN til landbruget vedrørende natur, klima og samfund?

12.00-12.45:

Frokostpause. Der sælges øl og vand i pausen.

12.45-13.30:
Steen Gade, tidligere folketingsmedlem for SF og tidligere direktør for Miljøstyrelsen - Klima, natur og samfund set med SF’s øjne

13.30-14.00:
Kaffepause

14.00-14.45:
Stiig Markager, professor og forsker i vandmiljø ved Aarhus Universitet - Hvilke ønsker har en forsker til landbruget mht. at nedbringe udvaskningen til vandmiljøet?

14.45-15.00:
Pause

15.00-15.30:
Opsummering ved Leif Gravesen, formand for Fjordland og Ib Nord Nielsen, formand for DN Thy.
Samt afsluttende spørgsmål fra salen
Temalørdag den 8. oktober, kl. 10.00 - 15.30 med fokus på, hvordan landbruget påvirker vores natur, miljø og samfundsøkonomi – nu og i fremtiden? Hvor stor en del af det dyrkede areal skal omlægges til naturområder med mere plads til biodiversitet og med lavere påvirkning af vandmiljø og klima?
Og hvordan får vi i det hele taget implementeret den brede landbrugsaftale om grøn omstilling af dansk landbrug med en reduktion på 8 mio. t CO2-enheder, en reduktion på 10800 t udledt kvælstof samt udtagning af 100.000 ha. lavbundsjord i 2030 – samtidig med at den store husdyrbestand bevares?
Ordstyrer: 
Knud Allan Knudsen

Arrangører: 

Fjordland, Danmarks Naturfredningsforening (DN) Thy, Biologisk Forening for Nordvestjylland (BFN) og Thisted Folkeuniversitet.

Sted: 

Videncenter Thy-Mors, Silstrupparken 2, 7700 Thisted

Entre: 
100 kr. der også dækker frokost og eftermiddagskaffe.

Tilmelding: 
Til Jens Handrup på: handrup@outlook.dk eller tlf. 3050 6992 senest den 30. september.

Eksperter i landbrugsrådgivning

Vi giver dig 360° rådgivning. Du får det hele under det samme tag – og det er noget, vi ser som en stor styrke.
FÅ RÅDGIVNING NU
phone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram