Fjordland Kongres: 7. feb. 2023 - Se mere her
NyhederArrangementerOm osMedarbejdereKarriereKontakt

14. december 2023

Krav om grøn omstilling giver mulighed for VE projekter i hele Danmark

I 40 år har det, med skiftende lovgivning, været muligt at rejse selvstændige vindmølleparker eller selvstændige solcelleparker i det åbne land. Officielt er der forsat mulighed for dette, men mange kommuner inviterer i tiden til forslag om nye vedvarende energi (VE) projekter, hvor kommunerne formulerer krav ud over den vedtagne lovgivning. De ekstraordinære krav gør omstillingen langsommere, og betyder at de målsætninger som landspolitikerne har fastsat vanskeligere kan nås.

Krav uden baggrund i lovgivningen

Lokalt medejerskab: Ikke alle, men mange kommuner kræver at ejerskabet til VE anlæggene kommer naboområdet til gavn ud over de lovgivne krav, der er gengivet nedenfor.
Det kan være i form af årlige kontante tilskud til foreningsarbejde, samarbejde omkring direkte levering af strøm til en lokal varmeforsyning, samarbejde med eksisterende virksomheder via direkte linjer, en aftale om køb/salg af strøm til en fast pris eller det langt mere omfattende krav om at den producerede strøm bruges lokalt af en nyetableret virksomhed eller et P2X (power to X anlæg).
Solcelleparker Fjordland

Lovgivningen er klar

AFSTAND

Det har gennem mange år været et krav, at afstanden fra en hvilken som helst mølle i en vindmøllepark til en beboelse, skal være på mindst 4 x møllens totalhøjde. For tiden er de hyppigst rejste møller på land 150 meter fra fundament til vingespids i top, og det betyder at der som minimum skal være 600 meter til nærmeste nabobeboelse.

STØJ

Kravene til overholdelse af støj er skærpede for vindmøller ift. den støj som naboer til fx industrianlæg og støj fra veje må tåle. Der er forskellige støjkrav, der skal overholdes hvad enten beboelsen er placeret i et landområde eller i en byzone. I det åbne land må en vindmølle maksimalt støje 42 hhv. 44 decibel. ved hhv. 6 og 8 m/s og i byområder er det tilsvarende 37 og 39 decibel ved 6 og 8 m/s. Støjen skal beregnes for et opholdsareal uden for beboelsen og altså ikke i beboelsen. Til sammenligning støjer nye opvaskemaskiner oftest mere end dette.

LOVPLIGTIGE KOMPENSATIONER TIL NABOER

Alle naboer indenfor 8 gange møllernes totalhøjde har krav på en årlig kompensation, som afhænger af parkens samlede produktion af strøm. Den enkelte nabo har ret til værdien af 6,5 kW af den samlede parks generatoreffekts årlige produktion af strøm til den pris, der er opnået for strømmen. I praksis betyder det, at naboer til vindmølleparker, der er bedst placeret ift. vindresursen, og hvor mølleejeren har solgt strømmen til den bedste pris, får den største VE bonus.

For naboer til solcelleparker gælder tilsvarende regler, men her er det alene en afstand på 200m til solcelleparken der afgør, om man har ret til VE kompensation. I praksis ses det derfor oftest, at opstiller af solceller placerer anlægget mere end 200 meter fra en beboelse.

VE-kompensationen tilfalder i begge tilfælde beboeren i boligen, og alene ejeren, hvis denne bebor boligen.

ERSTATNING FOR VÆRDITAB

Er en beboelse placeret indenfor 6 x totalhøjden har husejeren ret til godtgørelse af et muligt værditab, hvis værditabet er større end 1% af den vurderede værdi på boligen. Energistyrelsen har uddannet et korps af værditabskyndige ifm. VE projekter, som gennemfører vurderingen. Beboere inden for 6 x totalhøjden kan samtidig med ansøgning om værditab søge om mulighed for at sælge boligen til ejerne af VE anlægget inden for det første driftsår.
Ejere af beboelser uden for zonen 6 x møllehøjden kan også søge om værditab, men skal da selv betale for vurderingen.

GRØN PULJE

I den kommune, hvor der opstilles et VE anlæg, skal opstilleren indbetale 125.000 kr. pr. MW generator eller inverter kapacitet, og den enkelte kommune beslutter selv hvordan beløbet kan anvendes. Det ses ofte, at pengene tildeles foreninger eller borgergrupper, som har aktiviteter i de sogne, som ligger tæt på det aktuelle VE projekt.
To hundrede kroner seddel

Vurdering af dine muligheder

Med hjælp fra et stærkt team af VE rådgivere hos Fjordland, kan du komme videre i processen for afklaring af dine muligheder, for enten sammen med en projektudvikler, eller selv i et samarbejde med naboer og lokalsamfund, at udvikle dit eget VE projekt.

Fjordland rådgiver fra analyse af muligheder via ansøgning og udarbejdelse af plangrundlag, til det færdige projekt.
Henrik Damgren

HENRIK DAMGREN

Vedvarende energi rådgiver
KONTAKT OS NU

Eksperter i landbrugsrådgivning

Vi giver dig 360° rådgivning. Du får det hele under det samme tag – og det er noget, vi ser som en stor styrke.
FÅ RÅDGIVNING NU
phone-handsetdiamondleafbullhornenter-downpage-break linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram