Fjordland Kongres: 7. feb. 2023 - Se mere her
NyhederArrangementerOm osMedarbejdereKarriereKontakt

Børnetestamente

- hvem skal have forældremyndigheden?

Vidste du, at et børnetestamente fortæller hvem der skal have forældremyndigheden hvis det utænkelige sker, at I begge dør på samme tid. Hvis ikke der ligger et børnetestamente, er det familieretshuset der vurderer hvem der skal have forældremyndigheden over jeres børn. Familieretshuset vurderer ud fra, hvad der er til barnets bedste. Har I oprettet et børnetestamente, vil statsforvaltningen følge jeres ønsker – medmindre forholdene konkret taler imod.

Hvad er et børnetestamente?

Rådgivning om børnetestamente
I et børnetestamente kan I tilkendegive, hvem I ønsker skal have forældremyndigheden over jeres børn, hvis I dør, inden de bliver myndige.

Hvis du har mindreårige børn, ønsker du sikkert at give dem de bedste muligheder for en tryg opvækst. Med et børnetestamente kan du ønske, at forældremyndigheden bliver tildelt enten en enkeltperson eller et ægtepar, som du og dine børn har et godt forhold til. På den måde kan du altså være med til at sikre, at dine børn får en tryg opvækst i velkendte rammer, hvis der skulle ske dig noget. Derfor er det en god idé at lave et børnetestamente, hvis du har børn under 18 år.

Ved at forældrene selv tager stilling, undgår man en eventuel konflikt mellem to efterladte familier, som skal blive enige om, hvorvidt det fx er den ene forældres søster eller den andens, som skal have forældremyndigheden.

Kontakt os

Vi rådgiver og vejleder dig, så du er sikker på, at få børnetestamentet lavet rigtigt...

Er børnetestamente også relevant for enlige forældre?

Ja, det er en god idé også at oprette et børnetestamente som enlig forælder. Har du forældremyndigheden skal du være opmærksom på, at den anden forælder, såfremt denne endnu er i live, altid har fortrinsret. Dog kan særlige forhold tale imod dette.

Ofte opretter enlige forældre et børnetestamente, fordi de gerne vil give en forklaring på hvorfor den biologiske far eller mor ikke skal have forældremyndigheden. Familieretshuset afgør i sådanne situationer, om de vil fravige udgangspunktet, så den anden forælder ikke får forældremyndigheden.

Er dine børn fyldt 12 år, har de ret til at få medindflydelse på familieretshusets afgørelse.
ET BØRNETESTAMENTE ER EN ERKLÆRING TIL FAMILIERETSHUSET OM, HVEM DU ØNSKER, SKAL TAGE SIG AF DIT BARN, HVIS DU GÅR BORT. HVIS DE KENDER DINE TANKER, BEKYMRINGER OG ØNSKER, VIL DET SKABE DE BEDSTE FORUDSÆTNINGER FOR DIT BARN.

Hvordan oprettes et børnetestamente?

Der findes mange priser og måder at oprette et børnetestamente på. Fælles for dem alle er, at du skal skrive følgende ind i børnetestamentet:
Hvem skal overtage børnene, hvis du går bort (dette er værgerne)?
Hvis værgerne ikke kan overtage børnene, hvem skal så overtage børnene?
Skal værgerne modtage et månedligt beløb? Hvor meget?

Kort fortalt om børnetestamente

Efter forældreansvarslovens § 16 kan indehavere af forældremyndigheden tilkendegive, hvem der efter deres død bør have tillagt forældremyndigheden. Det er en tilkendegivelse og ikke et testamente, selvom den populære betegnelse for dokumentet er et børnetestamente.

Tilkendegivelsen er kun vejledende for afgørelsen af forældremyndighedsspørgsmålet via Familieretshuset eller via Familieretten. Familieretshuset træffer afgørelse i de fleste sager. Familieretshuset henviser sager til afgørelse i Familieretten, hvor sagen er kompliceret eller der er et højt konfliktniveau om hvem der fremadrettet skal have forældremyndigheden.

Børnetestamente og notaren

Tilkendegivelsen kan oprettes overfor notaren, således at tilkendegivelsen noteres i centralregistret for testamenter og dukker op i forbindelse med dødsfald. Familieretshuset skal spørge skifteretten, om der foreligger tilkendegivelse under behandlingen af en sag om forældremyndighed efter dødsfald. Der skal betales et gebyr til notaren på 300 kr.

Hvis I vælger at oprette børnetestamentet for notaren skal I huske at medbringe en genpart. Se dette link på domstol.dk.

Hvis I vælger at oprette børnetestamente / tilkendegivelse uden registrering hos notaren er der alene formkrav i form af datering og underskrift af dokumentet.

Lad de indsatte voksne vide besked om børnetestamentet

I begge tilfælde er det en god ide at informere de indsatte voksne om børnetestamentets oprettelse, og om at de er indsat til at overtage forældremyndigheden, såfremt begge forældre måtte dø før børnene er fyldt 18 år.

Tilkendegivelsen kan oprettes særskilt, som i dette koncept, eller den kan medtages som en af bestemmelserne i et sædvanligt testamente for samlevende eller ægtefæller med børn, der ikke er myndige.

Børnetestamente og pengebeløb

Når man laver et børnetestamente kan man vælge at medtage en bestemmelse om, at der skal afsættes beløb til den eller dem der får tillagt forældremyndigheden. Beløbet beregnes og afsættes som et engangsbeløb svarende til et månedligt beløb indtil barnet fylder 18 år.

Det kan være et fast månedligt beløb, f.eks. 1.000 kr. eller 2.000 kr. pr. måned eller der kan tages udgangspunkt i normalbidragets grundbeløb, (i 2020 på 1.253 kr.) og beregnes beløb ud fra 1 – 3 gange normalbidragets grundbeløb pr. måned. Dette er kun eksempler på hvorledes man kan fastsætte beløb til hensættelse til barnet/børnene indtil det/de er myndige. Det samlede beløb bliver fradraget i barnets/børnenes friarv og hensættes på særskilt konto i barnets/børnenes navn.
Henrik Aavild
Kontakt Henrik Aavild, han er ekspert på området og hjælper dig med at få børnetestamentet lavet rigtigt.

HENRIK AAVILD

Jurist
Direkte: 9615 3052
E-mail: haa@fjordland.dk
KONTAKT HENRIK NU

Eksperter i landbrugsrådgivning

Vi giver dig 360° rådgivning. Du får det hele under det samme tag – og det er noget, vi ser som en stor styrke.
FÅ RÅDGIVNING NU
phone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram