Fjordland Kongres: 7. feb. 2023 - Se mere her
NyhederArrangementerOm osMedarbejdereKarriereKontakt

Privat skifte eller uskiftet bo

- hvad er den rigtige løsning?

Vi oplever rigtig mange ægtefæller, der ønsker, at sidde i uskiftet bo.
Det er dog vigtigt, at man overvejer, om det uskiftede bo er den rigtige løsning, da det kan have store skattemæssige konsekvenser.

Fordele og ulemper ved uskiftet bo

Fordelen ved uskiftet bo er, at det er meget enkelt, idet man alene skal indsende en formueoversigt.

Ulempen ved uskiftet bo er, at man påtager sig at betale afdødes gæld. Ægtefællen indtræder derudover i afdødes skattemæssige stilling, og det betyder, at hvis afdøde efterlader sig aktiver, hvor der skal svares skat ved salg, så overtager ægtefællen forpligtigelsen til at betale skat.

Vælger man derimod at skifte, så skal der laves både åbningsstatus og boopgørelse.

Fordele og ulemper ved privat skifte

Fordelen ved privat skifte er, at hvis der er skattepligtige aktiver i boet eksempelvis aktier, erhvervsvirksomhed eller ejendomme, hvor der skal betales ejendomsavance, så har man mulighed for at sælge aktiverne uden at svare skat, såfremt boet opfylder grænsen for at være et skattefrit bo.
Vejkant med vilde blomster

EKSEMPEL:

Hans og Lone er gift og har 2 børn. Hans ejer aktier for 1 mio. kr. Ved salg af aktierne vil Hans have en fortjeneste på aktierne på 500.000 kr. Hans ejer derudover et hus til 1 mio. kr. Hans dør og efterlader sig aktier og hus. Hans ægtefælle vælger at skifte boet efter Hans og sælge aktierne. Hans ægtefælle og børn arver tilsammen 2 mio. kr. Ægtefællen og børnene skal ikke betale skat af fortjenesten på aktierne, da boet er skattefrit.

Hvis Hans’ ægtefælle i stedet vælger at sidde i uskiftet bo og efterfølgende sælge aktierne, så vil hun blive beskattet af fortjenesten på aktierne.

Skattens rolle i privat eller uskiftet bo

Det er sådan, at boet er skattefrit hvis dødsboets nettoformue opgjort pr. skæringsdagen ikke overstiger 3.033.700 kr., og bruttoaktiverne pr. skæringsdagen ikke overstiger 3.033.700 kr.
Fast ejendom, som kan sælges skattefrit efter den såkaldte parcelhusregel (dvs. fast ejendom som ikke er avancebeskattet), skal ikke medregnes som aktiv ved opgørelsen af bruttoaktiverne, men derimod medregnes ved opgørelsen af nettobeholdningen.
Overstiger værdierne grænsen for skattefrit bo, så skal boet svare skat af de skattepligtige aktiver.

Det kan således have stor betydning for de efterladte, at de afklarer de skattemæssige forhold inden det vælges, om der skal siddes i uskiftet bo eller der skal skiftes. Det kan derudover være en god ide, at man får lavet et testamente til ægtefællen, hvis man ejer skattepligtige aktiver, da det kan gøre det nemmere for ægtefællen at skifte med børnene.
Vidste du at, hos Fjordland tilbyder vi et gratis møde vedr. skifte af dødsbo og uskiftet bo?
Gry Bacher Nielsen
"Hvis du er i tvivl om du skal vælge uskiftet bo eller privat skifte, så benyt dig af vores tilbud om et indledende og uforpligtende gratis møde. På mødet vil vi deltage fra juridisk afdeling sammen med en af vores dødsboskattespecialister"

GRY BACHER NIELSEN

Chefjurist
Direkte: 9615 3056
E-mail: gbn@fjordland.dk

Eksperter i landbrugsrådgivning

Vi giver dig 360° rådgivning. Du får det hele under det samme tag – og det er noget, vi ser som en stor styrke.
FÅ RÅDGIVNING NU
phone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram