Fjordland Kongres: 7. feb. 2023 - Se mere her
NyhederArrangementerOm osMedarbejdereKarriereKontakt

Forpagtningskontrakter

Skal du bortforpagte eller forpagte jord?
Hvis du enten skal bortforpagte din jord, eller forpagte jord af en anden landmand, er der nogle overvejelser, som vi vil anbefale, at du gør dig forinden.

Det er vigtigt, at have en ordentlig forpagtningsaftale, da det sikrer parterne i tilfælde af uenighed eller økonomiske udfordringer. Normalt har landmændene let ved, at aftale mange af de praktiske ting som pris, varighed af aftale, om marken skal afleveres pløjet, osv. Det der ikke altid bliver aftalt, er ofte de mere specifikke forhold af juridisk karakter, hvor der tages højde for de mere atypiske forhold.

Bortforpagter vil naturligvis fokusere på, om forpagtningsafgiften vil blive betalt og betalt rettidigt. Risikoen for en manglende betaling kan minimeres ved forudbetaling, hyppige rater og gennem sikkerhedsstillelse. Skulle forpagter komme i økonomisk uføre, vil disse vilkår have en afgørende betydning.

Bortforpagters ønske om sikkerhed eller forudbetaling, vil ofte have indflydelse på den forpagtningsafgift, som forpagter vil acceptere, idet en fremrykket betaling mv. alt andet lige vil være en omkostning for forpagter.

Forpagters rettigheder ved bortforpagtning eller forpagtning af jord

Skulle betalingen udeblive, kan bortforpagter ophæve kontrakten på grund af den manglende betaling. Herved mister forpagter adgangen til arealerne. Det er en udbredt misforståelse, at bortforpagter i denne situation overtager avlen på arealet. Dette er ikke automatisk tilfældet, og kræver en aftale med forpagter eller dennes konkursbo. Derudover skal bortforpagter respektere eventuelt høstpant i afgrøderne.

I 2015 er der sket en tilpasning af antallet af betalingsrettigheder, således at der på landsbasis er overensstemmelse mellem antallet af betalingsrettigheder og de støtteberettigede arealer. Dette er desværre gjort på en måde som kan indebære, at nogle af de betalingsrettigheder som bortforpagter har udlejet til forpagter er blevet inddraget og derved ikke kan tilbageleveres ved forpagtningens ophør. Dette forhold bør ligeledes løses ved kontraktens indgåelse.

Andre forhold – nye regler – kan indebære, at det støtteberettigede areal ændres i størrelsen.
Underskrivning af forpagtningskontrakter

Vi er eksperter indenfor forpagtningskontrakter

Gry Bacher Nielsen

GRY B. NIELSEN

Jurist
Vi hjælper gerne med udarbejdelse af forpagtningskontrakter, og vi inddrager i den forbindelse din planterådgiver, så vi er sikre på, at aftalen bliver udformet mest hensigtsmæssigt både i forhold til det juridiske, men også i forhold til driften af jorden.

Hvis disse og mange andre forhold er aftalt i en forpagtningskontrakt, kan mange efterfølgende tvister undgås. Kontakt vores dygtige jurister, og lad dem rådgive og vejlede dig.

Eksperter i landbrugsrådgivning

Vi giver dig 360° rådgivning. Du får det hele under det samme tag – og det er noget, vi ser som en stor styrke.
FÅ RÅDGIVNING NU
phone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram