Fjordland Kongres: 7. feb. 2023 - Se mere her
NyhederArrangementerOm osMedarbejdereKarriereKontakt

12. januar 2022

Jordleje på 12.500-20.000 kr. pr. ha

Flere af Fjordlands kunder bliver i øjeblikket kontaktet af meget interesserede projektudviklere.

Hos Fjordlands VE team er vi helt klar med sparring til forskellige modeller for kontraktindhold, og det er vores anbefaling, at man søger en second opinion på kontraktindhold, når projektudviklere søger at indgå en enerets aftale om udvikling af et solcelleprojekt på en ejendom.

Jordlejens størrelse er bestemt af mange faktorer, men først og fremmest den forventning som projektudvikleren har til de fremtidige strømpriser og naturligvis også af hvad det koster at etablere en solcellepark.
Solcelleparker Fjordland
Prisen på etablering af solcelleparken og kobling til net afhænger bl.a. af følgende parametre:
Arealets højdeforskelle
Afstand til nærmeste 60 KV transformer
Om der er tilslutningsplads på den nærmeste transformer
Arealets størrelse - altså om parken kan blive stor nok
Perspektiver for et eventuelt hybrid anlæg eller Power-to-X anlæg
Forventning om naboerstatninger
Jordlejen afhænger naturligvis også af de løbende driftsomkostninger til solcelleparken, herunder en eventuel øget ejendomsskat på jord udlagt til solceller.

Da jord udlagt til solceller, kan forventes at blive klassificeret som industrijord, og dermed sat i ejendomsskat som industrijord, skal man som jordejer sørge for at have afklaret, hvem der skal betale stigningen i ejendomsskatten.

Et alternativ til en fast jordleje, som baserer sig på projektudviklerens forventninger til fremtidens strømpris kan være en procentafregning af parkens bruttostrømsalg/indtægt. En procent afregning der kan aftales at variere med strømprisen, således at det er en procentsats for strømpris op til 25 øre pr. kW en større procent med strømpris i intervallet 25 – 30 øre pr. kW osv.
Ønsker du rådgivning omkring kontrakt indhold, så kontakt din rådgiver hos Fjordlands VedvarendeEnergi Team.
Henrik Damgren

HENRIK DAMGREN

Rådgiver
Kjeld Glintborg Kudsk

KJELD GLINTBORG KUDSK

Virksomhedsrådgiver
Jens Tange Møllmann

JENS TANGE MØLLMANN

Økonomikonsulent

Eksperter i landbrugsrådgivning

Vi giver dig 360° rådgivning. Du får det hele under det samme tag – og det er noget, vi ser som en stor styrke.
FÅ RÅDGIVNING NU
phone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram