Fjordland Kongres: 7. feb. 2023 - Se mere her
NyhederArrangementerOm osMedarbejdereKarriereKontakt

Hvilken betydning har valget af afgrøder på drikkevandskvalitet i landområder?

Åbent hus hos Jens Peter Støjberg i Vester Hjerk

FREDAG 29. SEPTEMBER KL. 15.00-17.00

Tag med til åbent hus hos Jens Peter Støjberg og hør om et nyt forskningsprojekt, som skal undersøge, hvilken betydning de afgrøder der dyrkes omkring et vandværk, har for kvaliteten af drikkevandet. Jens Peter Støjberg lægger bl.a. marker til nogle af projektets forsøg.

Hvordan sikrer vi, at drikkevandet ved Vester Hjerk fortsat kan være af høj kvalitet? 
I projektet Græs4Vand er formålet at udvikle dyrkningssystemer, som kan sikre både god drikkevandskvalitet og fortsat landbrugsdrift. Vi har nu målt nitratudvaskning fra forskellige afgrøder i oplandet til vandværket igennem et år og vil gerne vise og diskutere de foreløbige resultater.

Hovedfokus i projektet er at udvikle græsproduktion, som er kendt for at kunne holde nitratudvaskningen lav. Men markedet for græs har indtil nu kun været til køer og andre drøvtyggere. 

Hvis større arealer skal dyrkes med græs, kræver det et øget marked. Det kan være til bioraffinering og produktion af protein. Det har stor interesse på landsplan, og måske kan Skiveegnen blive frontløber på den udvikling? Kom og se, hvordan produktet, som kan erstatte soja, kan se ud.

Program for dagen:
Velkomst og introduktion til projektet
v/Leif Gravesen, Bestyrelsesformand hos Fjordland
Præsentation af vandkvaliteten i Vester Hjerk-vandværk v/Anne Mette Nielsen fra Skive Kommune
Indblik i prøvetagningsmetoder og de første nitratmålinger af forskellige afgrøder 
v/Christen Duus Børgesen fra Aarhus Universitet
Pause med forfriskninger
Græs kan bruges til produktion af protein
v/Mette Lübeck fra Aalborg Universitet
Græsfibre kan bruges til produktion af biogas
v/Christian Koustrup Frandsen fra GreenLab Skive Biogas
Mulighed for at netværke og vidensdeling over øl og vand.
Vi glæder os til at se jer.
Foto: Camilla Brodam Galacho, Aarhus Universitet

STED:

Åbent hus arrangementet finder sted hos Jens Peter Støjberg, Lysenvej 7, 7870 Roslev

MERE INFORMATION:

For yderligere information og detaljer om projektet kan du læse mere her.

Du er også velkommen til at kontakte Seniorforsker Christen Duus Børgesen hos Institut for Agroøkologi på Aarhus Universitet på tlf.: 2169 4138 eller på mail: christen.borgesen@agro.au.dk

TILMELDING:

Tilmelding ikke nødvendig.

ARRANGØRER:

Eksperter i landbrugsrådgivning

Vi giver dig 360° rådgivning. Du får det hele under det samme tag – og det er noget, vi ser som en stor styrke.
FÅ RÅDGIVNING NU
phone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram