Fjordland Kongres: 7. feb. 2023 - Se mere her
NyhederArrangementerOm osMedarbejdereKarriereKontakt

Generalforsamling 
Thy LandboUngdom

med spisning

ONSDAG 21. FEBRUAR 2024 KL. 18.00

Der afholdes generalforsamling fra kl. 19:00 efter følgende dagsorden:

1. Velkomst v/Formand Nikolaj Pedersen
2. Valg af dirigent
3. Valg af stemmetællere
4. Formandens beretning
5. Regnskabsaflæggelse
6. Fastsættelse af kontingent
7. Behandling af indkomne forslag
8. Forslag til vedtægtsændringer §3 og §4 kan ses på  
    Fjordlands hjemmeside 1. februar 2024
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
10. Valg af revisorer
11. Eventuelt

På valg er:
Nikolaj Pedersen - Modtager ikke genvalg
Mathias Jacobsen - Modtager ikke genvalg
Claus Højer Nielsen - Modtager ikke genvalg
Peter Serup - Modtager ikke genvalg

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen, gerne på mail til formanden for Thy LandboUngdom Nikolaj Pedersen: nikolaj_fcm@hotmail.com

Vel mødt til en hyggelig aften.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

STED:

Vandet Sognegård, Toftholmvej 17, 7700 Thisted

BILAG:

NUVÆRENDE VEDTÆGTERFORSLAG TIL VEDTÆGTSÆNDRINGER

TILMELDING:

Af hensyn til forplejning, beder vi jer venligst om at tilmelde jer til Formand Nikolaj Pedersen på mobil nr. 4032 9789 senest 14. februar 2024

Eksperter i landbrugsrådgivning

Vi giver dig 360° rådgivning. Du får det hele under det samme tag – og det er noget, vi ser som en stor styrke.
FÅ RÅDGIVNING NU
phone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram