Fjordland Kongres: 7. feb. 2023 - Se mere her
NyhederArrangementerOm osMedarbejdereKarriereKontakt

7. februar 2024

De økonomiske nøgletal for landbruget er landet

Stigende renteudgifter presser resultaterne i landbrug, der har meget kapital bundet i jord. Dog leverer smågriseproducenter gode resultater, selvom de også er påvirket af de stigende renteudgifter til markbruget. Mælkeproducenternes økonomi er normaliseret efter et ekstraordinært 2022. Generelt giver en god og stigende soliditet stærke og modstandsdygtige bedrifter.
Efter et fantastisk 2022 er planteavlernes regnskaber tilbage på det gamle niveau. Lavere priser og udbytter presser sammen med stigende renteudgifter indtjeningen. Renteudgifter alene er i gennemsnit er steget fra 352.000 kr. til 785.000 kr. pr. bedrift.

Kombineret med 25-30 procent ringere udbytter ift. 2022 og et lavt prisniveau, har året været udfordrende. Det opvejes dog af en stigende soliditet for planteavlerne. En god soliditet på i gennemsnit 37% vidner om, at bedrifterne fortsat er stærke på trods.

Stor forskel på resultater for smågrise og slagtegrise

Er du smågriseproducent, og har eksporteret dine smågrise, har du formodentlig haft god grund til at være tilfreds med årets resultat. Gennemsnitsresultatet for producenter af smågrise har ligget på næsten 6 mio. kr. Det er en stigning på over 4 mio. kr. i forhold til år 2022.

Der har dog været stor forskel i resultater blandt smågriseproducenterne, som blandt andet afhænger af, om du har afsat dine smågrise til eksport eller i Danmark. Desuden er der også stor forskel på, om du har afsat til beregnet notering eller til puljenotering plus tillæg.

En historisk høj puljenotering betyder, at smågrise afsat med baggrund i denne er afregnet med ca. 160 kr. mere pr. stk., end hvis der er afsat efter beregnet notering. Hvis der er afsat til beregnet notering, vil det kun lige løbe rundt. Sammenhæng i økonomien kræver en smågrisepris på ca. 495 kr./stk.

Slagtegriseproducenterne har derimod været presset af de høje smågrisepriser. Fordi mange smågrise er afsat til eksport til favorable priser, har produktionen af slagtegrise været faldende i 2023. Nogle producenter har ladet staldene stå tomme i perioder, og i gennemsnit er produktionen faldet med ca. 10%. Der er dog stadig opnået et positivt resultat til slagtegriseproducenterne.

En højere notering for slagtegrise på 14,02 kr. pr. kilo, er også næsten blevet spist op af stigende smågrisepriser. Desuden er notering for slagtegrise presset af den måde, vi eksporter slagtegrise på i Danmark i forhold til det øvrige Europa.

”Grundet stor eksport af svinekød fra Danmark ud på et presset verdensmarked, har vi ikke kunnet følge slagtesvinenotering i resten af EU, så det er nogle andre vilkår, de danske slagtesvineproducenter har levet under”. Det fortæller Leif Lanng, der er virksomhedsrådgiver hos Fjordland.

Det er igen blevet hverdag for mælkeproducenterne

Efter et rigtig godt 2022 er resultaterne før skat faldet for mælkeproducenterne. Det skyldes blandt andet faldende mælkepriser og forholdsvis store omkostningsstigninger.

Stigninger i produktionsomkostningerne gør sig gældende for både konventionelle og økologiske landmænd. Generelt ser vi en stigning i omkostninger på 60-66 øre pr. kg mælk. Næsten halvdelen af stigningen i omkostninger kan henføres til de stigende finansieringsomkostninger, hvor især renteudgifterne steg kraftigt.

Derudover har især økologerne været ramt af ekstra udgifter til stigende priser på tilskudsfoder. Det gælder dog ikke kun for økologerne, da også de konventionelle producenter i et vist omfang har været ramt.

Når det kommer til afregningspriserne på mælk, mener Svend Kristensen, der virksomhedsrådgiver hos Fjordland, at der er behov for at se ind i en fremtid, hvor mælkepriserne følger udviklingen i produktionsomkostningerne.

”Produktionsomkostningerne for mælkeproducenterne stiller krav om en mælkepris fremover, der som minimum skal være på niveau med den opnåede pris i 2023. For økologerne kræver det dog en bedre afregningspris, hvis meromkostninger ved at producere økologisk mælk skal kunne betales.”

Inflationen har ramt hele det danske samfund i 2023 – og den er ikke gået uden om mælkeproducenterne. Her har øgede udgifter til løn samt maskinstationerne gjort indhug i indtjeningen. Derimod har de faldende priser og udgifter til energi og el dog afblødt nogle af de økonomiske konsekvenser af inflationen.

Tabel 1

Tabellen sammenligner soliditeten og resultatet efter finansiering for henholdsvis 2022 og 2023.

Tabel 2

Tabellen viser omfanget af de forskellige produktionsformer i gennemsnit.
Lisbet Bjørn Bodilsen
Har du spørgsmål til ovenstående tal, er du velkommen til at kontakte os...

LISBET B. BODILSEN

Virksomhedsrådgiver og ekspert i griseøkonomi
KONTAKT OS NU

Eksperter i landbrugsrådgivning

Vi giver dig 360° rådgivning. Du får det hele under det samme tag – og det er noget, vi ser som en stor styrke.
FÅ RÅDGIVNING NU
phone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram