Fjordland Kongres: 7. feb. 2023 - Se mere her
NyhederArrangementerOm osMedarbejdereKarriereKontakt

Forstå dine medarbejdere gennem "Motivationsprofiler"

Arbejdsopgaver og målsætning: Start en dialog

Selvom en medarbejder ofte vil tilhøre en af disse profiler, kan der sagtens være karakteristika fra flere profiler i spil.

Formålet med disse motivationsprofiler er at starte en dialog med medarbejderne om fordeling af arbejdsopgaver og målsætning, for at optimere deres motivation og trivsel på arbejdspladsen. 

Værktøjet hjælper også med at bestemme, hvordan du bedst kan levere feedback, der værdsættes af den enkelte. Det er værd at bemærke, at en medarbejder kan skifte profil afhængig af opgaver og livssituation.

Når du arbejder med disse fem typer motivationsprofiler, kan du forvente øget arbejdsglæde og produktivitet på din landbrugsbedrift.

De 5 motivationsprofiler

Perfektionisten
Den resultatorienterede
Den opgavefokuserede
Ligevægtsarbejderen
Arbejdstageren

Motivationsprofiler

Perfektionisten

KENDETEGN

Vil gøre en forskel i en højere sags tjeneste

Er villig til at ofre meget for at yde sit allerbedste

Stræbsom og brænder for sagen

Bliver frustreret, hvis han/hun forhindres i at stræbe højt

MOTIVERES AF

At opnå den højeste standard og gøre en forskel i en højere sags tjeneste

Sjældne, men stærke kick-følelser, når det lykkes

Feedback når han/hun selv er tilfreds med sit arbejde

LEDES SÅDAN

En klar vision

Skab brede rammer og giv plads (vis tillid)

Meningsfyldt feedback (sjældent behov for ros)

Spørg ind til hans/hendes interesseområder

Respekter, at han/hun har højere kompetence på sit felt, end du har

Den resultatorienterede

KENDETEGN

Betragter arbejdet som en karriere

Henter energi udefra (udadvendt)

Er afhængig af omgivelsernes reaktion på sin præstation

Vil betragtes som den bedste indenfor sit område (konkurrenceorienteret)

Investerer meget i arbejdet

MOTIVERES AF

At præstere på et højt niveau set med andres øjne

Konkrete succeskriterier

Ambitiøse og klare mål

Offentlig ros

Hele tiden at ville overgå sig selv

LEDES SÅDAN

Løbende feedback om målopfyldelse er vigtig

Skal støttes i at udvikle sig

Kan med fordel involveres i målsætningen

Skal forpligte sig til målene

Ros offentligt – det tæller ikke, hvis det er på tomandshånd

Den opgavefokuserede

KENDETEGN

Investerer meget i arbejdet (søger perfektion)

Præstationen er målet i sig selv

Henter energi indefra (indadvendt)

Skal have tid til at arbejde alene – tid til at være kreativ

MOTIVERES AF

At fordybe sig i faglige svære problemstillinger

Kick og indre tilfredsstillelse ved at præstere på et højt niveau

At bevæge sig ud af komfortzonen for at finde en løsning på en udfordrende opgave

LEDES SÅDAN

Kræver løsere lederskab – plads til selvbestemmelse inden for aftalte rammer

Sparring og inspiration

Sikre fokus på de rigtige opgaver

Ligevægtsmedarbejderen

KENDETEGN

God, loyal og samvittighedsfuld medarbejder

Går på arbejde pga. af kollegaerne og en god arbejdsplads

Opgavefokuseret

Work – life – balance er helt centralt (arbejde og fritid holdes adskilt)

Påvirkes af stemningen blandt kollegaer

MOTIVERES AF

At udføre et godt stykke arbejde

Retningslinjer for, hvad et godt stykke arbejde er

Klare mål med opgaven

Systemer og procedurer

At løfte i flok eller opnå en god stemning

At holde fri til tiden (demotiveres af overarbejde)

LEDES SÅDAN

Der er flest af denne type – derfor er arbejdspladserne ofte indrettet efter deres behov

En velorganiseret arbejdsdag med klare retningslinjer

Vil sætte pris på Lean og andre ledelsesværktøjer

Feedback, anerkendelse og ros

Arbejdstageren

KENDETEGN

Går på arbejde for at hæve sin løn

Fokuserer på ydre motivationsfaktorer som: Løn, bonus og arbejdstid

Vil gerne have størst muligt udbytte ved mindst mulig indsat

Udtrykker utilfredshed og har ofte større sygefravær

MOTIVERES AF

Aktiviteter udenfor arbejdspladsen (er ikke motiveret af sit arbejde)

Ligner en af de øvrige arketyper, men får ikke opfyldt sit motivationsbehov

LEDES SÅDAN

Spørg ind til de bedste arbejdsdage

Eksperter i landbrugsrådgivning

Vi giver dig 360° rådgivning. Du får det hele under det samme tag – og det er noget, vi ser som en stor styrke.
FÅ RÅDGIVNING NU
moonflaglicensephone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram