Fjordland Kongres: 7. feb. 2023 - Se mere her
NyhederArrangementerOm osMedarbejdereKarriereKontakt

BNBO - Boringsnære Beskyttelsesområder

I januar 2019 indgik et bredt flertal i Folketinget aftale om at reducere brugen af pesticider tæt på vandboringer. Denne aftale indeholder bl.a. et mål om, at nedbringe risikoen for forurening af grundvandet fra erhvervsmæssig anvendelse af pesticider i BNBO. BNBO er defineret som nærområdet til almene vandforsyningsboringer, hvor der er en særlig risiko for forurening af det grundvand, der bruges til drikkevand. Det er politisk aftalt, at der skal ydes fuld erstatning på markedsvilkår finansieret via vandtaksten.

Miljøstyrelsen har udpeget en lang række vandboringer, som skal have en særlig beskyttelseszone rundt om boringen, det såkaldte BNBO – Borings Nært Beskyttelses Område. Inden udgangen af 2022 har lodsejere mulighed for indgå frivillige aftaler om pesticidfri drift nær boringsnære beskyttelsesområder med den aktuelle vandforsyning og kommune.
Fjordland står klar til at hjælpe
Fjordland er allerede i dialog med størstedelen af de kommuner vi har kunder i.
I denne sammenhæng ønsker Fjordland at klæde lodsejerne bedst muligt på til en konstruktiv dialog med vandværkerne.
I Fjordland har vi et team der står klar til at hjælpe dig gennem denne proces.
Det er naturligvis op til den enkelte lodsejer selv at forhandle med vandværket eller forsyningsselskabet, dog kan det være hensigtsmæssigt at være godt forberedt til forhandlingerne og derved have mulighed for at opnå et godt resultat.

Fjordland kan hjælpe dig med disse forhandlinger gennem udarbejdelse af beregninger på driftstab og forhandling om kompensationsaftale, hvis du er lodsejer med jord i større eller mindre grad indenfor et BNBO-område. Der skal som udgangspunkt søges enighed mellem partnerne om erstatningens størrelse, men kan man ikke blive enige om erstatningens størrelse, fastsættes denne af den uafhængige taksaktionsmyndighed.

Eksperter i landbrugsrådgivning

Vi giver dig 360° rådgivning. Du får det hele under det samme tag – og det er noget, vi ser som en stor styrke.
FÅ RÅDGIVNING NU
phone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram