Fjordland Kongres: 7. feb. 2023 - Se mere her
NyhederArrangementerOm osMedarbejdereKarriereKontakt

Biogasmøde

invitation til informationsmøde

TORSDAG 15. JUNI KL. 19.00

Projektudviklingsselskabet LGED (Lemvig Green Energy Development) og Fjordland, inviterer til informationsmøde omkring biogasprojektet i Dybe.
Projektet tænkes etableret på ejendommen Vandborgvej 83 (Vejling) og projektet skal bl.a. demonstrere landbrugets fremtidige rolle som bl.a. energileverandør.

Lemvig Kommunes klimahandlingsplan DK2020 forstærker kommunens indsats for en klimavenlig fremtid med stadig mindre udledning af C02. En af målsætningerne i planen er, at den del af udledningen der stammer fra landbrug og arealanvendelse skal reduceres med 45% inden 2030 - målt op imod 1990 niveauet. Et af de virkemidler handlingsplanen peger på er forgasning af husdyrgødning med 75% i 2030 og 100% i 2050.

På mødet ønsker vi at orientere om projektets tidshorisont, samt om mulighederne for at deltage i projektet som landmand/biomasseleverandør og medejer.

DAGSORDEN:

19.00 - Velkomst og den politiske dagsorden
              v/Morten Agger, Fjordland
19.15 - Hvorfor og Hvordan opstod LGED?
              v/Niels Erik Madsen, Skovgaard Energy
19.30 - Hvor langt er udviklingen og hvad er 
             tidsplanen for projektet?

              v/Bjarke Mollerup Bitsch, LGED og Jesper
              Andersen, WH-PlanAction
20.00 - Model for ejerskab
              v/Karsten Sønderskov
20.15 - Tilkendegivelse af interesse og mulig 
             biomasse
              v/Christian Lundgaard Madsen
20.30 - Kaffepause
21.00 - Spørgsmål og debat - Tak for i dag

STED:

Fjordland Lemvig, Industrivej 53, 7620 Lemvig

TILMELDING:

Tilmelding af hensyn til forplejning, senest mandag 12. juni. Ring på 9615 3000.

Eksperter i landbrugsrådgivning

Vi giver dig 360° rådgivning. Du får det hele under det samme tag – og det er noget, vi ser som en stor styrke.
FÅ RÅDGIVNING NU
phone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram