Fjordland Kongres: 7. feb. 2023 - Se mere her
NyhederArrangementerOm osMedarbejdereKarriereKontakt

BETALER DU FOR MEGET FOR FODER OG MINERALER

FODERUDGIFTERNE UDGØR CA. 50% AF BRUTTOUDBYTTET I MÆLKEPRODUKTIONER, VISER ÅRLIGE OPGØRELSER FRA SEGES

Derfor er det også interessant, når kvægrådgiver Alexia Laustsen fra KvægXperten fortæller, at der kan være mange penge at spare ved at sende sine indkøb af kvægfoder og mineraler i udbud. Hun og chefkonsulent Jørgen Kristensen har begge set eksempler på, at landmænd har kunnet opnå store besparelser på deres indkøb, fordi de har indhentet tilbud fra flere, før de handlede.

1,05 KR. SPARET PÅ INDKØB AF MINERALER

Vi ser jævnligt eksempler på, at prisen på indkøb af mineraler kan bringes væsentligt ned. Det samme gælder indkøb af foder. Der kan sagtens være noget at hente for den enkelte landmand ved at have fokus på indkøbene og sætte spørgsmålstegn ved den pris, han umiddelbart bliver budt. Der er f.eks. stor forskel på at betale kr. 2,40 eller 1,35 pr. ko pr. dag for mineraler, fortæller Alexia Laustsen.

80.000 KR. BILLIGERE AT INDKØBE FODER

Jørgen Kristensen tilføjer, at han har set besparelser på over 80.000 kr. på indkøb af foder til en enkelt landmand. Det kan godt betale sig at spørge om priser flere steder, fortæller han. Landmanden kan fint gøre det selv, men en del landmænd synes, at det er svært at ramme de rigtige tidspunkter og opnå de gode priser. Derfor vælger en del at overlade det til os.

Og det giver god mening, fortæller Jørgen Kristensen. Vi har været i gamet i mange år og har med et stærkt netværk hele tiden fingeren på pulsen. Vi kender foder- og mineralbranchen og følger markedet tæt. Derfor ved vi også, hvor meget en landmand max. bør betale for sit foder.

GODT GRUNDLAG FOR INDHENTNING AF PRISER

Når vi går ind og hjælper en landmand med foderudlicitering, tager vi udgangspunkt i hans foderbehov. Vi ser på en afbalanceret fodersammensætning for at skabe maksimal trivsel på alle parametre. I optimeringen af fodersammensætningen indgår landmandens egen beholdning af grovfoder og evt. kornbeholdning. Derudover skal der indkøbes ingredienser, så landmanden får den bedst mulige fodring i forhold til køernes produktion og hans egen bundlinje.
Køer
Køer ved foderbord

OVERBLIK OG SAMMENLIGNELIGHED

Vi laver sammen med landmanden en oversigt over, hvad han skal bruge af de forskellige fodringsemner som f.eks. korn, melasse, sojaskrå, rapskager og roepiller på årsbasis. Denne mængde fordeler vi i et regneark over hele året, så de mulige leverandører kan se, hvad de skal levere hvornår.

Så udvælger vi sammen med landmanden de mulige leverandører, som han ønsker at spørge om tilbud. Vi sender forespørgslen til dem og samler op på deres tilbagemeldinger. Opsat i et regneark er det nemt og overskueligt at få overblik over de bedste handler. Vi drøfter resultatet med landmanden. Han tager en beslutning, og vi tager kontakt til den valgte leverandør, som så sender en kontrakt til landmanden.

PENGE DIREKTE TIL BUNDLINJEN

Som nævnt viser produktionsøkonomiske opgørelser fra Seges, at omkostningerne til foder belaster en mælkeproduktion med ca. 50% af bruttoudbyttet. Derfor opfordrer Alexia og Jørgen til, at du som mælkeproducent følger din fodring helt til dørs. Det gør du ved at følge op med foderkontroller.

En foderkontrol viser dig, om dine køer udnytter den tildelte foderration optimalt, ligesom den viser sammensætningen af næringsstoffer i foderet. Selv om den er et øjebliksbillede, kan den fortælle, om du er på rette vej i forhold til det planlagte, forklarer Alexia.
Køer spiser

FODERKONTROL – ALTID ET ØJE PÅ ØKONOMIEN

Foderkontrollen giver dig ud over næringsstofoversigten også et billede af selve foderniveauet, energiudnyttelsen, mælkeydelsen og restbeløbet pr. ko. Du kan med foderkontrollen vurdere den daglige fordring og økonomien i det daglige arbejde i din produktion. Kunsten er selvfølgelig at få mest muligt mælk pr. kg. tørstof, dine køer spiser og optager.

Når du tjekker tallene, kan du hurtigt se, hvilke håndtag du evt. skal skrue på, hvis du er kommet ud af det spor, du oprindelig har valgt at følge. Du kan med andre ord bruge foderkontrollen til hele tiden at have fingeren på pulsen og styr på din fodringsøkonomi og dermed ca. 50% af bruttoudbyttet i din virksomhed, slutter Alexia og Jørgen samstemmigt.
KONTAKT EKSPERTERNE FRA KVÆGXPERTEN
Double-click to edit button text.

Eksperter i landbrugsrådgivning

Vi giver dig 360° rådgivning. Du får det hele under det samme tag – og det er noget, vi ser som en stor styrke.
FÅ RÅDGIVNING NU
phone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram