Fjordland Kongres: 7. feb. 2023 - Se mere her
NyhederArrangementerOm osMedarbejdereKarriereKontakt

15. september 2022

Tilskudsordning for miljø- og klimateknologi 2022

Ansøgningsrunden for tilskudsordning til miljø- og klimateknologi 2022 er nu fastsat fra 18. oktober 2022 til 10. januar 2023.

I alt 244 millioner skal fordeles mellem følgende indsatsområder fra 1-10 og der er fastsat følgende beløbsmæssige rammer.


SEKTORER


INDSATSOMRÅDER I 2022

PULJE I 2022 
(mio. kr.)

SVIN                                 
1. Fremme dyrevelfærd ved omstilling til løsgående søer i farestalde 
2. Reducere ammoniakudledning fra svinestalde    
                       25
                        40
KVÆG                              
3. Reducere ammoniakudledning fra kvægstalde                                     
                      40
ÆG / FJERKRÆ               
4. Reducere ammoniakudledning fra stalde til æglæggende høns og fjerkræstalde
5. Reducere energiforbruget i stalde til æglæggende høns og fjerkræstalde
24
15
PLANTEAVL                    
6. Reducere pesticidforbruget i planteavl                                                                  
7. Reducere pesticidforbruget i kartoffelavl
      30
      15
GARTNERI                       
8. Reducere pesticidforbruget i gartnerier
9. Reducere energiforbruget i gartnerier
10. Reducere næringsstofforbruget i gartnerier                                                       
25
20
      10
I ALT                                                                                                                                                   
                                 244
Der er udarbejdet et udkast til en bekendtgørelse, samt en vejledning for tilskudsordningen og disse er p.t. i høring. Der kan derfor komme ændringer, når den endelige bekendtgørelse bliver vedtaget.

Generelle regler og krav:

Der kan kun indsendes en ansøgning pr. indsatsområde pr. CVR-nr., men der kan søges på flere indsatsområder.
Der kan søges på flere teknologier inden for samme indsatsområde.
Projektperioden er 2 år (fra indsendelsesdatoen til udbetalingsdatoen) og den kan ikke forlænges og der kan ikke ændres teknologi.
Du kan få 40 % i tilskud af den fastsatte standard omkostning.
Projektet må IKKE være påbegyndt og materialerne må IKKE være købt inden ansøgningen er indsendt.
Økologer kan søge på lige fod med ikke økologiske producenter, undtaget indsatsområde 6,7,8 som ikke kan søges, når man har en økologisk autorisation eller har søgt om det.
Bedriften (CVR-nr.) skal have et arbejdskraftbehov på 830 timer (fastsatte normtimer).
Du skal eje investeringen (investeringen kan ikke leases eller anskaffes på en købekontrakt).
Ved indsatsområde 1 prioriteres ansøgningerne efter størrelsen af farestien.

- Ved indsatsområderne 2-10 prioriteres ansøgningerne efter højeste omkostningseffektivitet, som beregnes ud fra: standartmiljøeffekten (fastsat effekt for teknologien) / det ansøgte beløb.

Det ansøgte projekt skal minimum have et tilskudsgrundlag (standard omkostning) på følgende:
- Indsatsområde 1: 500.000 kr.
- Indsatsområde 2,3,4 og 6,7: 300.000 kr.
- Indsatsområde 5,8,9: 100.000 kr.
Se teknologierne på følgende indsatsområder:

Indsatsområde 1: Omstilling til løsgående søer i farestalde

Indsatsområde 2: Reducere ammoniakudledningen fra svinestalde.

Indsatsområde 3: Reducere ammoniakudledningen fra kvægstalde.

Indsatsområde 6: Reducere pesticidforbruget i planteavl

Indsatsområde 7: Reducere pesticidforbruget i kartoffelavl

Har du æg/fjerkræ produktion eller gartneri, så kontakt mig for yderlige oplysninger om teknologier der kan søges til.

Har du en eller flere teknologier, du ønsker at søge tilskud til, så kontakt en af vores eksperter på området...
Finn Bennedsgaard

FINN BENNEDSGAARD

Revisor
Jan Haarbo

JAN HAARBO

Miljørådgiver

Eksperter i landbrugsrådgivning

Vi giver dig 360° rådgivning. Du får det hele under det samme tag – og det er noget, vi ser som en stor styrke.
FÅ RÅDGIVNING NU
phone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram