Fjordland Kongres: 7. feb. 2023 - Se mere her
NyhederArrangementerOm osMedarbejdereKarriereKontakt

15. november 2021

Skattebetaling for kapitalselskaber

HUSK! Selskabsskatten for indkomståret 2020 forfalder den 22.11.2021.
Samtidig forfalder anden og sidste rate af den ordinære acontoskat for 2021.

Senest mandag den 22. november skal kapitalselskaber betale anden og sidste rate af den ordinære acontoskat i 2021. Acontoskatten i 2021 er estimeret på baggrund af gennemsnittet af de seneste tre års selskabsskat. Restskat / Overskydende skat inklusiv skattetillæg fra 2020 bliver desuden modregnet i acontoskatteraten i november.

Forventes der en højere indkomst i 2021 end gennemsnittet for de seneste tre indkomstår, så kan selskabet samtidig med den ordinære acontoskat i november frivilligt indbetale yderligere skat eller alternativ anmode om en nedsættelse af acontoraten, hvis selskabet forventer en lavere indkomst.
Ønsker selskabet at ændre i ratebeløbet, så skal ratebetalingen tilrettes i SKAT tast selv inden indbetalingen, så SKAT beløbsmæssigt kan genkende det indbetalte ratebeløbet på skattekontoen.

Fordelen ved at lave en frivillig indbetaling udover den ordinære acontoskat er for at undgå at betale et ikke-fradragsberettiget skattetillæg.

Der er mulighed for yderligere frivillig indbetaling af acontoskat frem til 1. februar i året efter indkomståret mod en mindre procenttillæg.

Hvorvidt det er en fordel at lave en frivillig indbetaling af restskat afhænger af prisen på likviditeten. Tag fat i en af Fjordlands eksperter, hvis du ønsker sparring eller hjælp med acontoskatten.


HUSK:
I tilfælde af sambeskatning imellem to selskaber, så opkræves acontoskatten hos moderselskabet (administrationsselskabet).

Annemette Bisgaard Olesen
Kontakt vores ekspert på området

ANNEMETTE BISGAARD OLESEN

Revisor
Mail: abo@fjordland.dk
Tlf: 9615 3064

Eksperter i landbrugsrådgivning

Vi giver dig 360° rådgivning. Du får det hele under det samme tag – og det er noget, vi ser som en stor styrke.
FÅ RÅDGIVNING NU
phone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram