Fjordland Kongres: 7. feb. 2023 - Se mere her
NyhederArrangementerOm osMedarbejdereKarriereKontakt

4. april 2022

Skatte- og momsregler ved bidrag og anden hjælp til Ukraine

Ønsker du at hjælpe Ukraine og dets indbyggere, er der flere forhold, du skal være opmærksom på i forhold til skatte- og momsreglerne.
Skat
Bidrag til almenvelgørende foreninger
Vil man give gaver til danske velgørende organisationer, er gaverne fradragsberettigede efter ligningslovens § 8A, hvis organisationen er godkendt af Skattestyrelsen.

Det vil ofte fremgå af organisationens hjemmeside, hvis den er godkendt af Skattestyrelsen. Ønsker man at give gaver til organisationer i andre EU/EØS-lande, er der også fradrag efter ligningslovens § 8 A, hvis organisationen er godkendt af myndighederne i hjemlandet.

Det samlede fradrag for sådanne gaver er maksimeret til 17.200 kr. i 2022. Dette gælder for alle kontante gaver og gaver i form af naturalier. Både privatpersoner og virksomheder kan få fradrag for gaver. For at få fradraget skal virksomhedens CVR nr./personens CPR-nr. oplyses til organisationen, der herefter indberetter indbetalingen til Skattestyrelsen.

Samlevende ægtefæller har hver sit fradrag - en uudnyttet del af fradraget efter ligningslovens § 8 A kan dog ikke overføres til den anden ægtefælle.

Fradragsretten omfatter dermed ikke direkte gaver til personer eller organisationer i Ukraine.
Gave ydet i form af fri bolig
En gave kan ydes både som et kontant beløb eller i form af naturalier. Eksempel på en gave i naturalier kan være fri bolig. For at få fradrag for naturalieydelsen ved at stille en bolig eller et sommerhus til rådighed, skal den ydes via en godkendt almenvelgørende organisation. Værdien af gaven vil typisk blive fastsat til markedslejen ved udlejning til tredjemand.

Der skal ske beskatning af en fikseret lejeindtægt, hvis en bolig stilles til fri rådighed. Indtægtsføres en fikseret lejeindtægt, antages det, at boligen kan anses for erhvervsmæssigt anvendt og dermed forblive i virksomhedsordningen.

Stilles boligen til rådighed uden fiksering af en lejeindtægt, bliver boligen formentlig anset for overgået til privat anvendelse og dermed hævet fra virksomhedsordningen.

Det forventes ikke, at der vil ske beskatning af privatpersoner, der har flygtninge boende i deres private bolig, sommerhus eller lignende.
Fradrag for reklameudgifter
Opnår en virksomhed en reklameværdi ved at yde et økonomisk bidrag til eksempelvis Ukraines befolkning, vil der kunne være fradrag efter ligningslovens § 8.

Fradrag efter ligningslovens § 8 for udgifter til reklame kan foretages, hvis formålet med bidraget er at opretholde en virksomhedens almindelige omdømme eller fremme dens interesser ved at gøre den kendt og fordelagtig bemærket.

Vurderingen af, om der er fradrag for udgiften til reklame, skal foretages på grundlag af en konkret vurdering af reklameværdien for virksomheden, derfor er der ikke præcise regler for arten og omfanget af den reklameydelse, som virksomheden skal modtage til gengæld for bidraget. Der er ingen begrænsning på det beløb, virksomheden kan donere og fradrage, såfremt virksomheden opnår en reklameværdi, der står mål med det beløb, virksomheden donerer.

Efter praksis har virksomhederne fradrag for deres bidrag til tv-indsamlinger som en reklameudgift, da virksomhedens navn vises på tv-skærmen, ligesom bidragsyderne muligvis bliver omtalt på organisationernes hjemmeside, ligesom virksomheden kan oplyse om bidraget på virksomhedens egen hjemmeside.
Private indsamlinger
Tager privatpersoner eller virksomheder initiativ til indsamling af penge, er de pågældende som udgangspunkt skattepligtige af pengene som indtægter, uanset om de bliver videregivet til humanitære formål.

Holdes de indsamlede midlerne klart adskilt fra personens eller virksomhedens egne midler, og de rent faktisk bliver videregivet til de pågældende formål, sker der dog ingen beskatning af de indsamlede midler hos indsamleren.
Moms
Består virksomhedens bidrag eller donationer af egne varer, indkøbte varer eller ydelser fra virksomheder får det momsmæssige konsekvenser for virksomheden. Virksomheden skal betale moms af værdien af de varer eller ydelser, som foræres væk efter reglerne om udtagningsmoms. Virksomhederne har heller ikke ret til momsfradrag for den beregnede udtagningsmoms, som dermed bliver en omkostning i virksomheden.
Inge Stadsgaard Kjeldsen
"Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os"

INGE S. KJELDSEN

Virksomhedsrådgiver og skatteekspert
RING TIL OS

Eksperter i landbrugsrådgivning

Vi giver dig 360° rådgivning. Du får det hele under det samme tag – og det er noget, vi ser som en stor styrke.
FÅ RÅDGIVNING NU
phone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram