Fjordland Kongres: 7. feb. 2023 - Se mere her
NyhederArrangementerOm osMedarbejdereKarriereKontakt

SKÆRPEDE KRAV = LÆNGERE LEVERINGSTID

Start din ansøgning om miljøtilladelse op NU, hvis du går med byggeplaner i 2021.

Dine tilladelser kan nemlig være længere tid undervejs, end du lige havde forestillet dig, fortæller miljøkonsulent Jan Haarbo fra Fjordland, til gengæld har du 6 år til at tage miljøtilladelsen i brug.

OP TIL ET ÅR UNDERVEJS

Vi ser nogle gange, at der kan gå op til et år eller mere, fra vi sammen med landmanden begynder på en ansøgning om miljøtilladelse, til han kan sætte skovlen i jorden.

Hvorfor så lang leveringstid, fristes man til at spørge. Hertil svarer Jan Haarbo, at der er flere faktorer der gør sig gældende:

ÆNDREDE KRAV OMKRING BRAND

Der er nu skærpede krav til byggetilladelsen af forhold omkring brand ifm. byggetilladelser.

Hvor godkendelsen før lå hos den enkelte kommune, kræver det nu en certificeret brandrådgivers medvirken.

STATISTISK BEREGNINGER

Der skal foreligge en række specificerede statistiske beregninger på f.eks. tagets bæreevne m.v. Disse beregninger skal foretages af en certificeret statistiker.

Både certificerede brandrådgivere og statistikere udgør desværre en sjælden race. Der er pt. ikke så mange af dem rundt i landet, så selv om vi har god kontakt, kan der nemt opstå ventetid.

ÆNDRINGER I NATUROMRÅDER

Der kan også være opstået ændringer i naturområderne omkring din ejendom. Måske bliver noget af naturen klassificeret højere end tidligere. Måske ligger noget af din jord på kanten af et §3 naturområde.

Landskabelige effekter af et evt. nybyggeri skal vurderes, og de generelle produktionsforhold på ejendommen skal beskrives.

FREMTIDSSIKRING AF DINE STALDE

Når du nu er i gang, kan du lige så godt kikke langt frem, anbefaler miljøkonsulent Jan Haarbo.

Måske du med en ny miljøtilladelse rent faktisk kan producere mere, end din gamle miljøtilladelse giver lov til at producere lige nu. Du bør i hvert fald få overblik over, hvad de nye velfærdskrav til indretning af stalde vil betyde for dig.

Loven trådte i kraft i 2010 og vil være fuldt udrullet på kvægområdet med øgede krav i hhv. 2024 og 2034.

OM DE ØGEDE KRAV FORTÆLLER JAN HAARBO:

GODKENDELSE TIL BESTEMT TYPE DYR PÅ ET GIVET PRODUKTIONSAREAL

Den 1. august 2017 blev der indført nye regler for miljøgodkendelse af landbrug med husdyr.

Du får nu godkendelse til produktion af en bestemt type dyr på et givet produktionsareal og gulvtype. Tidligere fik du godkendelse til et vist antal dyr i et bestemt vægtinterval eller med en bestemt ydelse. Så det kan faktisk vise sig, at du har uudnyttet plads i dine stalde og kan producere mere, end din gamle miljøtilladelse gav dig lov til.

STRAMNING AF KRAV OMKRING KÆLVNING OG SYGE DYR

I 2024 træder reglerne bl.a. omkring kælvnings- og sygefaciliteter i kraft for alle eksisterende stalde. Det vil sige, at du herefter skal have min. 4 kælvningspladser pr. 100 køer i besætningen og tilsvarende 1 sygeplads pr. 100 køer.

Måske du har brug for at gentænke din kælvningsafdeling, fordi du, som din stald ser ud i dag, ikke vil kunne overholde de kommende regler.

FÅ OVERBLIKKET MED EN MILJØVURDERING

Jan Haarbo opfordrer til, at du undersøger dine muligheder nu. Det er rettidig omhu at være på forkant med forberedelserne til et evt. ny byggeri – også selv om du først har planer om at gå i gang med det om f.eks. 1 år.

Inden du kaster dig over byggerådgivning og bankmøder m.v., er det en god idé at få afklaret, om miljøet er en hindring for dine drømme og planer.

Vi anbefaler, at du får lavet en miljøvurdering som første skridt, fortæller Jan Haarbo. Med en miljøvurdering får du en hurtig beregning af mulighederne på din ejendom. Vi tager udgangspunkt i dine konkrete ønsker til produktionen, eller vi laver en generel vurdering af, hvor stor en produktionstilladelse, din ejendom kan rumme.

Med en miljøvurdering får du overblik over fremtidige udvidelsesmuligheder både ift. husdyrbrug og bygninger. Og så er en miljøvurdering et godt udgangspunkt til selve miljøansøgningen.

RING TIL OS OG HØR OM DINE MULIGHEDER

TLF. 96153000.

Eksperter i landbrugsrådgivning

Vi giver dig 360° rådgivning. Du får det hele under det samme tag – og det er noget, vi ser som en stor styrke.
FÅ RÅDGIVNING NU
phone-handsetchevron-down-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram