Fjordland Kongres: 7. feb. 2023 - Se mere her
NyhederArrangementerOm osMedarbejdereKarriereKontakt

Arbejdsmiljø

Hvad er arbejdsmiljø?

Arbejdsmiljø er de påvirkninger, relationer og vilkår dine medarbejdere arbejder under. Den tekniske og sociale udvikling på arbejdspladsen er også en del af arbejdsmiljøet. Netop denne del kan bidrage til det enkelte menneskes sikkerhed på kort sigt samt til den fysiske og psykiske sundhed på længere sigt.

De vilkår som dine medarbejdere arbejder under kan give påvirkninger. Hos nogle mennesker kan disse være belastende at arbejde under, mens andre trives godt med at arbejde under dem. Derfor betyder det meget at arbejdsvilkårene er tilrettelagt og tilpasset den enkelte medarbejders forudsætninger, og kan give medarbejderen mulighed for at have indflydelse på sin arbejdssituation.

Hvad er en arbejdsmiljørepræsentant?

En arbejdsmiljørepræsentant er de ansattes ambassadør over for ledelsen i spørgsmål om arbejdsmiljøforhold. Det er et vigtigt tillidshverv, som er med til at sikre bedre og mere sikre forhold for alle de ansatte på arbejdspladsen.

Hvad er en APV?

En APV er din virksomheds redskab til at få styr på arbejdsmiljøet. APV handler om at kortlægge din virksomheds arbejdsmiljø, udpege de områder, hvor der er behov for en indsats, og lægge en plan for, hvordan I vil forbedre arbejdsmiljøet på disse områder.
Ledelsesrådgivning oplæring af nye medarbejdere

Selvom alle ansatte er over 18 år, er man stadig en række forpligtelser i forhold til arbejdsmiljøet

Linda Møller Harritz
"Jeg kommer gerne ud på din virksomhed og hjælper med at få udarbejdet APV, årlig arbejdsmiljødrøftelse, gennemgang af virksomheden, opfølgning på handleplaner mv."

LINDA MØLLER HARRITZ

Økonomikonsulent
Direkte: 9615 3075
E-mail: lsh@fjordland.dk
RING TIL MIG
Mand med telefon

Arbejdsplads vurdering - APV

Når man har ansatte er man omfattet af arbejdsmiljølovgivningen. Det er vigtigt at tage arbejdsmiljøet alvorligt, og som arbejdsgiver vise, at man tænker på sine ansattes helbred og at de har det godt på arbejde. En ulykke eller et langvarigt sygdomsforløb er også dyrt for virksomheden.

Der skal laves en ArbejdsPlads Vurdering (APV), mindst hvert tredje år. APV’en skal følges op af handlingsplaner om hvordan man vil løse de problemer der er fundet ved APV’en. Derudover skal man årligt have en drøftelse af arbejdsmiljøet.

Er der 10-34 ansatte i virksomheden, skal medarbejderne vælge en arbejdsmiljørepræsentant, som skal varetage det daglige arbejde omkring arbejdsmiljø og have den årlige drøftelse med ledelsen. Alle medarbejdere skal fortsat deltage i APV hvert tredje år.

Er der under 9 ansatte, skal man ikke vælge en arbejdsmiljørepræsentant, men i stedet for inddrage alle medarbejderne, i arbejdet med arbejdsmiljø.

Er der mere end 35 ansatte i virksomheden, kan det være at man skal have flere arbejdsmiljørepræsentanter og man skal have en arbejdsmiljøorganisation.

Hvad skal jeg have styr på?

Et gennemgående punkt i arbejdsmiljøloven er dokumentation. Sørg derfor altid for at skrive ned, når i gør noget vedrørende arbejdsmiljøet, og sørg altid for at datere det.
I landbruget kan det fx være en god idé, at sætte skilte op om evt. fare, forbud eller påbud. 

Dette kan fx være:
rygning og åben ild forbudt ved dieseltanken
høreværn påbudt i støjende miljøer
trykflasker skal fjernes ved brand
Derudover vil der på de fleste landbrug være en række ting som der skal laves årligt eftersyn af. Mange af tingene kan i selv lave eftersyn på, og nogle ting vil det være nødvendigt at få en særlig sagkyndig til at lave eftersyn på.
Noget af det man selv kan lave eftersyn på er:
porte
el-værktøj
maskiner mv.
Noget af det man skal have en sagkyndig til at lave eftersyn på er:
kompressorer over en vis størrelse eller med en vis mængde kølemiddel
trucks
hejseredskaber
spil
kraner mv.

Hvad er et godt arbejdsmiljø?

Arbejdsmiljø er både den fysiske, sociale og psykiske del af det, at gå på arbejde hver dag. Arbejdspladsen er det sted hvor langt de fleste mennesker bruger størstedelen af tiden i hverdagene. Det er derfor meget afgørende at dine medarbejdere har det godt både socialt, men også på det professionelle plan – arbejdspladsen skal være et rart sted at være hver dag.

Et godt arbejdsmiljø er meget individuelt, derfor er det vigtigt at der tales om arbejdsmiljøet på arbejdspladsen, så du sikrer en god trivsel hos dine medarbejdere både fysisk, socialt og psykisk.

Det er meget individuelt hvad man kan/skal gøre på de forskellige virksomheder, for at forbedre arbejdsmiljøet. Det er selvfølgelig både afhængigt af hvilke arbejdsopgaver der er, men også afhængigt af hvilke medarbejdere man har.

Reglerne for ungarbejder er inddelt i unge under 15 år, 15-17 år, og om de er omfattet af undervisningspligt.
Et arbejdsmiljø er både den fysiske, sociale og psykiske del af det, at gå på arbejde
Rådgiver klar til at hjælpe med dig arbejdsmiljø

Eksperter i landbrugsrådgivning

Vi giver dig 360° rådgivning. Du får det hele under det samme tag – og det er noget, vi ser som en stor styrke.
FÅ RÅDGIVNING NU
phone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram