Fjordland Kongres: 7. feb. 2023 - Se mere her
NyhederArrangementerOm osMedarbejdereKarriereKontakt

Skat i selskaber

Skattereglerne i et selskab

Udgangspunktet er, at marginalskatten på lønindkomst og overskud fra selvstændig virksomhed uden topskat beskattes på lige fod med udbytte fra et selskab til den lave udbytteskat på pt 27 %, mens lønindkomst og overskud fra selvstændig virksomhed med topskat beskattes ligesom udbytte til den høje udbytteskat på pt 42 %. Så selskab skal ikke vælges af skattemæssige grunde... og så alligevel.

Særlige regler indenfor SKAT

Modsat enkeltpersoner så har selskaber deres eget skattemiljø. Der er skattemæssige fordele og ulemper ved drift i selskabsform fremfor i personligt regi. Hvilken løsning, der skattemæssigt er mest optimal kommer an på en konkret vurdering, som vi kan hjælpe dig med at foretage.

Har du spørgsmål til selskabsskat?

Vil du vide mere om selskabsskat og hvilke regler der gælder for netop din virksomhed, så kontakt Inge...
KONTAKT MIG
Inge Stadsgaard Kjeldsen

INGE S. KJELDSEN

Afdelingsleder, revisor og skatteekspert

Hvilke muligheder er der med udbytteskat?

Har du et selskab, kan udbytteskatten udskydes til overskuddet udloddes til ejerne. I en holding konstruktion vil udbyttet kunne udloddes skattefrit fra driftsselskabet til holdingselskabet, såfremt holdingselskabet ejer mere end 10 % af driftsselskabet. Det giver mulighed for skatteudskydelse til midlerne hæves ud af holdingselskabet. Holding strukturen giver ejerne større fleksibilitet til at sammensætte deres egen udbyttepolitik og dermed endelig beskatning.

Hvad hvis selskabet giver underskud?

Et eventuelt løbende underskud i et selskab tilhører selskabet og kan ikke modregnes i anden personlig indkomst. Carry back, der kendes ved opsparet overskud i virksomhedsordningen, er heller ikke muligt, hvilket er en fordel, hvis virksomheden arbejder i en branche med store udsving i indkomsten.

Juridiske enheder og regler om disse

Da et kapitalselskab er en selvstændig juridisk enhed, så indbefatter dette, at selskabets ejerskab af aktiver og selskabets skatteforhold er adskilt fra ejeren. Stiller selskabet goder til rådighed for ejerkredsen eller direktøren og disses nære familiemedlemmer, så skal disse goder beskattes.

Al samhandel mellem selskabet og ejerne skal foregå på markedsmæssige vilkår, hvilket vil sige til samme værdier, som havde det været samhandel med en tredjepart.

Stiller selskabet en bil til rådighed, som også bruges af ejeren til privatkørsel, så skal der ske beskatning af fri bil.

Ejer selskabet en ejerlejlighed, så vil beboerne i ejerlejligheden enten skulle betale en markedsmæssig husleje eller alternativ beskattes af fri bolig, såfremt beboeren er nærtstående med ejerne eller direktøren i selskabet. Hvad der bedst kan betale sig kommer an på en konkret vurdering.

Salg af fast ejendom

I forbindelse med salg af en fast ejendom skal der opgøres en skattemæssig fortjeneste efter ejendomsavancebeskatningsloven. Denne beregning er den samme for ejerskab i personlig regi eller i et selskab, men det er ikke den samme beskatning af fortjenesten.

Har en person beboet f.eks. et parcelhus i ejertiden, så vil boligen være skattefri ved personlig ejerskab, hvorimod boligen er skattepligtig i et selskab.

Eksperter i landbrugsrådgivning

Vi giver dig 360° rådgivning. Du får det hele under det samme tag – og det er noget, vi ser som en stor styrke.
FÅ RÅDGIVNING NU
phone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram