Fjordland Kongres: 7. feb. 2023 - Se mere her
NyhederArrangementerOm osMedarbejdereKarriereKontakt

Fordele ved at oprette et selskab

Der er mange fordele ved at drive landbrug i selskabsform - læs mere herunder og bliv klogere...

Hæftelse i selskaber

Ingen personlig hæftelse, hvilket betyder, at man kun hæfter med den kapital, der er skudt ind i selskabet. Ved at drive virksomhed i selskabsform hæfter man altså ikke med personlig formue og aktiver. På den måde begrænser man sin risiko, og hvis selskabet bliver mødt med erstatningskrav, vil det kun være selskabet, der hæfter med sin kapital.
Selvom der er mange fordele ved at drive virksomhed i selskabsform, bør man imidlertid være opmærksom på, at pengeinstitutterne kan kræve, at man som selskabsejer hæfter personligt for selskabets mellemværende med pengeinstituttet. Man kommer dog aldrig til at hæfte med sin personlige formue over for andre end pengeinstituttet.

Holding

Hvis man er flere ejere i virksomheden, er det en fordel at drive virksomheden i selskabsform og i en sådan situation bør hver ejer have sit eget holdingselskab. Dette giver mulighed for, at ejerne uafhængigt af hinanden kan fastlægge den udbyttepolitik, der er optimal for den enkelte ejer. 
Hvis der stiftes et holdingselskab og et driftsselskab kan man "genbruge" kapitalindskuddet fra holdingselskabet i driftsselskabet. På denne måde skal man kun indskyde kapital én gang.
Hvis man har et holdingselskab, kan man kreditorsikre sig ved at flytte opsparede overskud fra driftsselskabet over i holdingselskabet som udbytte.
Hvis man befinder sig i en følsom branche med stor konjunkturfølsomhed og store udsving, er det en fordel at have et holdingselskab.
Hvis man er afhængig af få store kunder, er det en fordel at have et holdingselskab tilknyttet driftsselskabet.

Skat

Hvis et holdingselskab er tilknyttet driftsselskabet, og holdingselskabet ejer mere end 10 % af driftsselskabet, kan der skattefrit udloddes udbytte fra driftsselskabet til holdingselskabet.
Overskud, der bliver i selskabet, beskattes kun med 22 %.
Flere muligheder for investering af overskud, idet opspsarede overskud i selskabet kun er beskattet med 22 %.

Formalia

Der er gennemreguleret lovgivning på området i form af selskabsloven, årsregnskabsloven og skattelovgivningen.
Hvis man har et selskab, skal man også være klar over, at selskabets ledelse hvert år skal aflægge en årsrapport, der indsendes til Erhvervsstyrelsen og derefter er offentligt tilgængelig.

Gode fordele i øvrigt

Der kan være en vis prestige forbundet med at drive landbrug i selskabsform.
Det er nemmere at skaffe kapital til et selskab frem for til en personligt drevet virksomhed.
Det er nemmere at finde gode samarbejdspartnere, idet et selskabs leverandører er sikre på, at der altid er en vis kapital tilstede i selskabet som følge af reglerne i selskabsloven.

Eksperter i landbrugsrådgivning

Vi giver dig 360° rådgivning. Du får det hele under det samme tag – og det er noget, vi ser som en stor styrke.
FÅ RÅDGIVNING NU
phone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram