Fjordland Kongres: 7. feb. 2023 - Se mere her
NyhederArrangementerOm osMedarbejdereKarriereKontakt

8. maj 2023

Råger kræver mere regulering for at undgå markskader

Råger er et stigende problem, da de store fugle laver mange markskader. Et problem der ventes at vokse i de kommende år på især nysåede majsmarker, fordi smagsbejdsning af majskornene er forringet. Der er allerede planteavlere, der hvert år må omså 5-10 hektar majs en til to gange efter rågeangreb. En omkostning på op til 50.000 kr. per bedrift.

Samtidigt opstår der hele tiden nye kolonier, når de nuværende bliver for store og nye træbeplantninger tilbyder redemuligheder. Der er derfor behov for et stort reguleringstryk på rågerne for at holde bestanden på et acceptabelt niveau. Også af hensyn til støjproblemer hos naboer.

Landmænd, der er plaget af råger, opfordres til at kontakte de lokale jagtforeningers rågekoordinatorer, så man i samarbejde kan udpege rågekolonier og få kontakt til lodsejerne, selvom det kan være flere kilometer væk.

Lodsejerne og deres eventuelle jagtlejere skal kontaktes om lov til adgang og regulering af ungerne, de dage de forlader reden. Den enkelte lodsejer skal desuden guides til at lave ansøgningen for egen matrikel om reguleringstilladelse. Der skal ligeledes laves tilladelser af hver enkelt landmand, for at jægerne kan få lov til at regulere et antal voksne fugle direkte på majsmarkerne.
Ansøgning om regulering
Rågen er fredet efter jagtlovgivningen, men der er forskellige muligheder for regulering, bortskræmning eller fjernelse af reder. Den mest effektive metode er regulering af rågeunger uden for reden i perioden 1. maj til 15. juni.

En sådan reguleringstilladelse kan søges på virk.dk
Det anbefales at søge før 1. maj, men der kan tidligst søges om dispensation én måned før periodens start. Ansøgninger indtastet før 1. april vil derfor resultere i et afslag.

Det er som udgangspunkt kun ejer/bruger (forpagter) af en ejendom, der kan ansøge om regulering. Hvis andre ansøger på vegne af en ejer/bruger, skal ansøgningen vedhæftes en underskrevet fuldmagt fra ejeren eller brugeren. Fuldmagten skal derfor være underskrevet og klar til at vedhæfte før ansøgningen kan gennemføres.

Tilladelse til regulering kan udstedes med henblik på at forhindre markskader eller med baggrund i fare for menneskers sundhed (alvorlige sundhedsgener for mennesker på grund af støj). For tilladelse til regulering med henvisning til støj skal der være beboelsesejendomme mindre end 200 meter fra rågekolonien. For opnåelse af effekt skal der tilstræbes regulering af minimum 3 unger pr. rede i kolonien. Muligheden for regulering er påvirket af træarten og træarternes tidspunkt for udspring.

 Bøgetræer har et tidligere udspring og er mere tætte i løvet end f.eks. ask og eg. Efter løvspring kan det være svært at se ungerne i trætoppene.
Kontakt eventuelt den lokale vildtkonsulent, hvis du har spørgsmål om bortskræmning eller regulering af råger...
Hos Skive Kommune kan man kontakte Lars Kent Byrielsen med henblik på udlån af skræmmeværktøjet BirdAlert, ligesom han kan orientere om regler og henstillinger ved regulering på kommunens arealer:

Eksperter i landbrugsrådgivning

Vi giver dig 360° rådgivning. Du får det hele under det samme tag – og det er noget, vi ser som en stor styrke.
FÅ RÅDGIVNING NU
phone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram