Fjordland Kongres: 7. feb. 2023 - Se mere her
NyhederArrangementerOm osMedarbejdereKarriereKontakt

Jordbrugsanalyser

Hos Fjordland tager vi gerne jordbrugsanalyser. 

Uanset om det er en gylleanalyse, planteanalyse eller en mangantest, du har brug for. Fjordlands planterådgivere hjælper dig, hvor du har brug for det.
En gruppe mennesker til jordbrugsanalyser

Formindsk risikoen for udbyttetab ved hjælp af gylleanalyser

Få kendskab til næringsindholdet i gyllen og formindsk risikoen for udbyttetab og lejesæd. Erfaringer viser, at der kan være betydelige variationer i gyllens næringsindhold i forhold til normen. Derfor anbefaler vores kompetente planterådgivere, at man får lavet en gylleanalyse. En optimal analyse af gyllen fås fra en omrørt tank og gerne så tæt på udbringningen som mulig.

Her i huset bliver de modtagne gylleprøver ekspederet samme dag og sendt til laboratoriet. Laboratoriets analyseresultater kommer via e-mail og tager i højsæson ca. 1-3 dage og uden for højsæson ca. 5-7 dage.

Planteprøver

Har du en afgrøde, hvor der er, planter der ”skranter”, kan en planteanalyse anvendes for at belyse årsagen. Hvis der er dårlig vækst i en del af marken, og årsagen hertil ikke umiddelbart kan identificeres, så kan en analyse af en planteprøve udtaget i områder med henholdsvis dårlig vækst være med til at afdække, om den dårlige vækst skyldes næringsstofmangel. I mange tilfælde vil resultaterne vise, at det er andet end næringsstoffer, der er skyld i den dårlige vækst, hvilket også er en værdifuld information. Det kan være en god ide, at gentage analysen 1-2 uger efter behandlingen for at tjekke, om behandlingen har afhjulpet manglen. Til analysen har vi aftale med autoriseret Laboratorium, og en af vores planterådgivere fra Fjordland kommer gerne og udtager planteprøverne.

Efterafgrøder Fjordland
Manganmangel Fjordland

Manganmangel

På planteavlskontoret har vi en mangan tester - så kom ind med planter, eller kontakt en rådgiver om at udtage planter til test. Hvis du har en mistanke, kan testen afslører sygdom, inden symptomer ses på afgrøden, og det er vigtigt!

Slætgræsprognose

Seges har udviklet et IT – Værktøj til at hjælpe dig med at tage den rette beslutning om, hvornår skårlæggeren skal i marken. Men ønsker du en større præcision, bør der 10 – 14 dage før forventet slættid udtages planteprøver i græsmarken. Variationen marker imellem kan være meget afhængig af græsmarkens alder og jordbund. Resultatet af prøverne kan så indtastes direkte i prognosen.

Du kan bestille en af vores planterådgivere til at udtage prøverne, eller selv udtage prøverne og aflevere dem hos Fjordland.

Eksperter i landbrugsrådgivning

Vi giver dig 360° rådgivning. Du får det hele under det samme tag – og det er noget, vi ser som en stor styrke.
FÅ RÅDGIVNING NU
phone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram