Fjordland Kongres: 7. feb. 2023 - Se mere her
NyhederArrangementerOm osMedarbejdereKarriereKontakt

3. oktober 2023

Overenskomst elever

1. marts 2021 - 29. februar 2024

Hvad skal du være opmærksom på, når du ansætter en elev?

Start med at få lavet en uddannelsesaftale
Uddannelsesaftalen skal være udarbejdet senest ved start i praktik
Læretiden er 3 år & 8 måneder – de første 3 måneder er prøvetiden i første praktikplads

Månedslønnen gælder både praktik og skole

Hvert år i marts stiger lønnen iflg. Overenskomsten
Der er fire uddannelsesår / løntrin, dog kan et løntrin være mindre end et år
Løn under skoleopholdet betales af den arbejdsgiver, som har eleven i praktik umiddelbart før skoleopholdet. Der ydes refusion til arbejdsgiver fra AUB, satserne for refusion reguleres alt efter elevens uddannelsesår
Elever der er under skoleophold, er forpligtet til at vende tilbage til virksomheden i undervisningsfri perioder, medmindre andet er aftalt med arbejdsgiver
Elever er omfattet af overenskomstens regler om fritvalgskonto, pt. Er denne på 7%

Pension til elever - hvordan er det nu lige?

Elever under 18 år, har ingen ret til pension, dog skal de have en arbejdsgiverbetalt elevforsikring
Pr. 1. oktober 2023 ændres reglerne for pension for 18-19 årige elever, hermed stiger de i pension og deres elevforsikring bortfalder
Elever, som er fyldt 18 år, og som har 3 måneders anciennitet i uddannelsen, er omfattet af en arbejdsmarkedspension i Pension Danmark. Skoleophold tæller ikke med i anciennitetskravet. Uddannelsesancienniteten kan være optjent, mens eleven var under 18 år. Skifter eleven praktikplads, fortsætter optjent anciennitet fra foregående praktikpladser.
Bunke med pengesedler
Pr. 1. oktober 2023 udgør pensionsbidraget:

ABEJDSGIVER

ELEV

I ALT

Pensionsbidrag
8%
4%
12%
Elever der er fyldt 20 år vil skulle have overenskomstens satser for voksne medarbejdere. Satserne forhøjes fra d. 1. i den måned, hvor eleven fylder 20 år og har 3 måneders anciennitet i uddannelsen
Pr. 1. oktober 2023 udgør pensionsbidraget:

ELEVENS ALDER

ABEJDSGIVER

ELEV

I ALT

18-19 år
8%
4%
12%
Fyldt 20 år
8,66%
4,33%
12,99%

Ferie

Elever er under ferieloven
Er ansættelsesforholdet begyndt i perioden 2. september til 31. oktober, har eleven ret til betalt ferie i 5 uger i den ferieafholdelsesperiode, der knytter sig til ferieåret. Har eleven optjent feriepenge fra anden ansættelse, skal disse bruges først
Er ansættelsesforholdet begyndt fra 1. november til 30. juni, har eleven ret til betalt ferie i 3 ugers hovedferie i hovedferieperioden (1. maj – 30. september) og 5 dages betalt ferie hvis virksomheden har lukket for hovedferieperioden
Er ansættelsesforholdet begyndt 1. november eller senere, har eleven ret til 1 uges ferie med løn i den førstkommende jule-nytårsperiode, hvis ikke der er optjent feriepenge fra anden ansættelse

Sikkerhed

Elever i 1. uddannelsesår må af sikkerhedsmæssige grunde, ikke beskæftige sig med motorsave, motoriserede plantebor eller andre beslægtede maskiner, medmindre eleven har gennemgået kurser i redskabernes sikkerhedsmæssige betjening
Derudover må elever i 1. uddannelsesår heller ikke selvstændigt arbejde med sprøjtning eller nedfældning af ammoniak
Nanna Troelsen Væggemose
Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte lønservice.

NANNA TROELSEN VÆGGEMOSE

Revisorassistent
RING TIL LØNSERVICE

Eksperter i landbrugsrådgivning

Vi giver dig 360° rådgivning. Du får det hele under det samme tag – og det er noget, vi ser som en stor styrke.
FÅ RÅDGIVNING NU
phone-handsetheart-pulse linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram