Fjordland Kongres: 7. feb. 2023 - Se mere her
NyhederArrangementerOm osMedarbejdereKarriereKontakt

17. maj 2022

Opholdstilladelse til ukrainere efter særloven, indgår ikke i beregningen af tidsubegrænset opholdstilladelse

Udlændingestyrelsen har meddelt, at ophold efter særloven ikke indgår i beregningen af lovligt ophold, som er en betingelse for at søge om tidsubegrænset opholdstilladelse.

For at få tidsubegrænset opholdstilladelse skal udlændingen opfylde en række betingelser. Betingelserne for tidsubegrænset opholdstilladelse kan findes på nyidanmark.dk

I udlændingelovens § 11 findes bestemmelsen om tidsubegrænset (varigt) ophold, hvorefter alene opholdstilladelse meddelt efter udlændingelovens §§ 7-9 f, §§ 9 i-9 n, 9 p eller 9 q, (opholdstilladelse givet på baggrund af familiesammenføring, asyl, studie eller arbejde mv.), kan danne grundlag for en senere ansøgning om tidsubegrænset ophold. Idet bestemmelsen ikke henviser til særlovens bestemmelser om midlertidigt ophold, indgår ophold efter særloven ikke i beregningen af lovligt ophold.

Det bemærkes, at fodermestre og driftsledere gives arbejds- og opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 a, stk. 2, nr. 9 og praktikanter efter udlændingelovens § 9 k. Lovligt ophold i Danmark som fodermester, driftsleder eller praktikant tæller således med i beregningen af lovligt ophold.

Det fremgår af opholdstilladelsen, hvilken lovbestemmelse opholdet er givet efter.
Anna Sundroos
Har du brug for hjælp i forbindelse med opholdstilladelse, er du altid velkommen til at kontakte os.

ANNA SUNDROOS

Advokatsekretær

Eksperter i landbrugsrådgivning

Vi giver dig 360° rådgivning. Du får det hele under det samme tag – og det er noget, vi ser som en stor styrke.
FÅ RÅDGIVNING NU
phone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram