Fjordland Kongres: 7. feb. 2023 - Se mere her
NyhederArrangementerOm osMedarbejdereKarriereKontakt

21. februar 2023

Nyt vejledende lønniveau for fodermestre og driftsledere fra 1. marts 2023

Ved behandling af ansøgninger om opholds- og arbejdstilladelser til fodermestre og driftsledere, påser Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) bl.a. om lønnen er sædvanlig efter danske forhold. 

På landbrugsområdet eksisterer der vejledende lønniveau for fodermestre og driftsledere. Dette lønniveau gælder uanset om ansættelsesforholdet er omfattet af en overenskomst. 

Lønniveauet fastsættes af De Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) i samarbejde med GLS-A og 3F og tager udgangspunkt i jordbrugsoverenskomstens lønstigning for faglærte landbrugsmedarbejdere. Overenskomstens lønsatser reguleres hvert år pr. 1. marts. 

Ved behandling af ansøgninger om opholds- og arbejdstilladelser vurderer SIRI, om ansøgningen overholder det vejledende lønniveau fastsat af RAR. Hvis lønniveauet er lavere, vil SIRI vurdere, at lønnen ikke er sædvanlig efter danske forhold. 

RAR har meldt et nyt vejledende lønniveau ud, der som minimum skal følges i ansøgninger om opholds- og arbejdstilladelse til fodermestre og driftsledere i landbruget. 

Det nye vejledende lønniveau træder i kraft den 1. marts 2023.
Stabel af mønter
Fodermestre
Månedslønnen for en fodermester vil anses for at være sædvanlig, hvis den samlede løn inkl. eller ekskl. pensionsbidrag udgør mindst 30.489,15 kr. Herudover skal overarbejde samt tillæg for arbejde på særlige tidspunkter honoreres efter jordbrugsoverenskomsten. 

Tillæg for overarbejde: 202,02 kr. i timen for de første to timer efter normal daglig arbejdstids ophør og 276,95 kr. i timen for de efterfølgende timer samt søn- og helligdage eller afspadsering i forholdet 1:1,3 for de første to timer efter normal daglig arbejdstids ophør og i forholdet 1:1,8 for de efterfølgende timer samt søn- og helligdage. 

Tillæg for arbejde på særlige tidspunkter: 22,64 kr. fra mandag til lørdag mellem kl. 00.00-05.00, pr. time, 138,23 kr. på lørdage efter kl. 12.00, pr. dag og 292,78 på søn- og helligdage, pr. dag.
Driftledere
Månedslønnen for en driftsleder vil som udgangspunkt blive anset for sædvanlig, hvis lønnen overstiger en fodermesterløn og samtidig afspejler det ledelsesmæssige indhold og ansvar i stillingen. Hvis SIRI er i tvivl om lønniveauet, vil sagen blive sendt i høring hos RAR, som vurderer, om der er tale om sædvanlig løn.
Anna Sundroos
Har du spørgsmål til ovenstående er du velkommen til at kontakte os.

ANNA SUNDROOS

Advokatsekretær

Eksperter i landbrugsrådgivning

Vi giver dig 360° rådgivning. Du får det hele under det samme tag – og det er noget, vi ser som en stor styrke.
FÅ RÅDGIVNING NU
phone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram