Fjordland Kongres: 7. feb. 2023 - Se mere her
NyhederArrangementerOm osMedarbejdereKarriereKontakt

12. januar 2022

Nu åbnes der igen op for udvidelse af biogasproduktionen

Ny aftale åbner for ny udbudsrunde
En ny aftale mellem regeringen og forligskredsen bag Klimaaftalen 2020 betyder at der vil blive åbnet op for ny udbudsrunde på 4 mia. kr. i tilskud til produktion af opgraderet biogas og e-methan. Første udbud forventes at være klar ultimo 2022.
Overordnet betyder det...
Samlet er der i aftalen frem mod 2050 afsat 13,6 mia. kr. til støtteudbud til produktion af grøn gas. Som noget nyt sendes tilskudsmidlerne i udbud. Dette gøres for at sikre mest muligt grøn gas for pengene. Dvs. de projekter med den højeste samlede fremstillingspris ikke får tilskuddet.
Der kan søges om pristillæg til opgraderet biogas, dvs. biogas, som er opgraderet til at kunne komme på naturgasnettet og til e-methan, som er Co2 som parres med grøn brint. Dvs. brint produceres på elektrolyse af overskudsstrøm fra sol/vind.
Udbuddet og vilkårene er endnu ikke helt konkrete.
Gasregulering ophører
Noget af det vi dog ved allerede nu er at tidligere var pristilskuddet baseret på to tilskudspriser. Et opgraderingstilskud med en årlig indeksregulering samt et prisafhængigt tilskud, som årligt reguleres ift. seneste års gennemsnitlige markedspris på naturgas. Dette ophører og erstattes i første omgang med et fast pristillæg, som afgøres i udbudsrunden.
Prismodellen afviger fra anbefalingen fra Biogas Danmark, Landbrug & Fødevarer og Dansk Industri. Derfor er der også aftalt at første udbud skal evalueres før næste udbudsrunde. Kort sagt betyder udbudsrunden at man får mest grøn gas for pengene og det faste pristillæg giver staten budgetsikkerhed.
At modellen er et fast pristillæg plus markedsprisen er at man vil forsøge at udnytte biogasanlæggenes fordel i forhold til sol og vind – nemlig at produktionen kan styres. Dermed vil man tilskynde til at produktionen sænkes om sommeren når efterspørgslen og gasprisen er lav og så øge produktionen om vinteren når behovet er højere og gasprisen høj.

Projekteringerne bør starte nu
Hvorvidt første udbud tilgodeser nuværende anlægs udvidelse eller nye anlæg må bero på individuelle projekteringer. Eksisterende anlæg kan have stærke kapitalforhold mens nye anlæg kan have nyeste teknologiske udvikling i opbygning og komponenter, som sænker fremstillingsprisen på en måde, som kan være meget omkostningstungt ved ombygning af et eksisterende anlæg.
Anbefalingen må være at have sine forudsætninger klar når vi når frem til 2022 da det ikke kan anbefales at byde i blinde. Erfaringen er at udbygninger og nyopførelser er større projekter, som tager tid at få realiseret fra godkendelser, leveringsaftaler, tilsagn til færdiggørelse og idriftsættelse.
I Fjordland kan vi hjælpe dig med at gøre projektet skarpt samt vurdere hvorvidt projektet er rentabelt ud fra det tilskud, som udbuddet ender op med. Vi vil samtidig holde øje med yderligere konkretiseringer.

Christian R. Paulsen er tilknyttet Fjordland VE biogas.
Christian har deltaget i projektering af gårdanlæg med opgradering af biogas til naturgasnettet.
Fungerer bl.a. som økonomirådgiver til disse biogasvirksomheder
Christian Reinholdt Paulsen

Christian R. Paulsen

Økonomikonsulent
KONTAKT CHRISTIAN

Eksperter i landbrugsrådgivning

Vi giver dig 360° rådgivning. Du får det hele under det samme tag – og det er noget, vi ser som en stor styrke.
FÅ RÅDGIVNING NU
phone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram