Fjordland Kongres: 7. feb. 2023 - Se mere her
NyhederArrangementerOm osMedarbejdereKarriereKontakt

24. februar 2022

Når alle m2 tæller i en ny miljøgodkendelse

De ”nye” miljøgodkendelser godkendes efter antal m2 stiplads/produktionsareal.
Ved tidligere miljøgodkendelser blev lugt- og ammoniakberegningerne lavet ud fra antal dyr og kg dyr på stald.

Det er vigtig med et korrekt beregningsgrundlag for lugt- og ammoniakberegningerne og der anbefales derfor en præcis staldopmåling. Fjordlands Miljøafdeling tager ud med lasermåleren og måler staldene op.

Vi har eksempler på at vores opmålinger af m2 stiplads/produktionsareal blev over 200 m2 mindre end ved den første opmåling. 200 m2 kan have betydning for om der skal etableres teknologiske løsninger for reducering af lugt eller ammoniak, for at produktionen kan godkendes.
Person i beskyttelsesdragt

Når lugtkravet stadigvæk ikke er overholdt

Men hvad så i de tilfælde, hvor ansøgningssystemet viser, at lugtkravet stadig væk ikke er overholdt. Er landmanden så nødt til at opgive sin drøm om udvidelse?

Lugtberegningen på husdyrgodkendelse.dk er en standardberegning, der beregner lugtbidraget til omgivelserne ud fra et gennemsnit via et såkaldt ”lugtcentrum” på ejendommen. Hvis en sådan beregning viser, at de lovpligtige lugtkrav ikke er overholdt, kan der laves en mere præcis beregning for at afdække det faktiske lugtbidrag hos naboerne.

En sådan beregning udføres i et såkaldt OML program, som beregner lugten hos naboerne ud fra konkrete data for staldenes ventilationsanlæg.

Programmet tager udgangspunkt i GPS-koordinater for hvert enkelt af staldens ventilationsafkast, bruger information om det pågældende ventilationsanlæg og beregner ud fra konkrete vejrdata.

En OML beregning kan nemlig bruges til at afklare, hvordan ændringer af staldens ventilationsafkast i det konkrete projekt kan betyde en ændring af lugtspredningen og derved, hvordan lugtkravene hos naboer kan overholdes.
Diagram med resultat af OML lugtberegning
Grafisk visning af resultatet af en OML lugtberegning. Farverne viser hvor kraftig lugt er i forskellige intervaller og i forskellige afstande fra bedriften som ligger i centrum af cirklen.
Disse ændringer består oftest af forhøjelse af afkast eller etablering af vindkryds i afkastene. En ændring af ventilationen er billigere end etablering af luftrensningsanlæg, som ellers i mange tilfælde er eneste reelle løsning for nogle bedrifter.

Erfaringer viser altså, at OML beregninger og eventuelle ændringer af ventilationen i mange tilfælde kan redde udvidelsesplaner, der ud fra standardberegningen i ansøgningssystemets lugtmodul var dømt til afvisning.
Jan Haarbo
"Har du spørgsmål til om din bedrift kan få gavn af en OML-lugtberegning, så kontakt os"

JAN HAARBO

Miljørådgiver
RING TIL OS NU

Eksperter i landbrugsrådgivning

Vi giver dig 360° rådgivning. Du får det hele under det samme tag – og det er noget, vi ser som en stor styrke.
FÅ RÅDGIVNING NU
phone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram