Fjordland Kongres: 7. feb. 2023 - Se mere her
NyhederArrangementerOm osMedarbejdereKarriereKontakt

Barselsdagpenge ved Covid-19

Lovforslag fremsat 2. december 2021, forventes vedtaget 9. december 2021.

Den 2. december blev der fremsat lovforslag vedr. refusion ved smitte med covid-19, hjemsendelse, isolation, pasning af børn osv. Lovforslaget forventes vedtaget den 9. december 2021.

Der er indgået aftale om refusion af sygedagpenge til virksomheder fra første sygedag (suspension af arbejdsgiverperiode), hvis den ansatte er smittet med corona. 


Derudover er der mulighed for barselsdagpenge til forældre, der skal passe et barn, som er hjemsendt fra skole eller daginstitution på grund af corona.
Udover ret til refusion fra første fraværsdag for medarbejdere smittet med corona, er der ligeledes ret til refusion fra første fraværsdag for medarbejdere, der – i overensstemmelse med de til enhver tid gældende retningslinjer fra sundhedsmyndighederne – skal gå i selvisolation, fordi de vurderes at være ”nær kontakt”.

Det er et krav, at personen ikke kan arbejde hjemmefra.

Mulighed for barselsdagpenge

Forældre (lønmodtagere og selvstændige) til børn, der hjemsendes som følge af et eller flere konkrete smittetilfælde med COVID-19 i dagtilbuddet, skolen eller institutionen mv., og forældre til børn, der er konstateret smittet med COVID-19, vil kunne benytte ordningen, såfremt de opfylder barselslovens betingelser for ret til dagpenge.

Det er en betingelse, at ingen af barnets forældre har mulighed for hjemmearbejde, og er forælderen lønmodtager, er det en betingelse, at pågældende ikke har afspadsering, som kan bruges til pasning af barnet, samt at der ikke udbetales løn fra arbejdsgiveren eller holdes ferie i de samme dage.
Der kan under ordningen udbetales dagpenge for 10 fraværsdage pr. barn inden for en periode på tre måneder.

Ordningen omfatter børn op til og med 13 år.

Ordningerne minder om de muligheder, der tidligere var i brug under pandemien, men udløb den 1. juli i år. Det er værd at bemærke, at til forskel fra sidste gang kan man i tilfælde af hjemsendt barn få barselsdagpenge fra første dag uden først at skulle bruge omsorgsdage eller 1. og 2. barns sygedage.

Ordningen gælder fra den 23. november 2021 og frem til den 28. februar 2022.

Eksperter i landbrugsrådgivning

Vi giver dig 360° rådgivning. Du får det hele under det samme tag – og det er noget, vi ser som en stor styrke.
FÅ RÅDGIVNING NU
phone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram