Fjordland Kongres: 7. feb. 2023 - Se mere her
NyhederArrangementerOm osMedarbejdereKarriereKontakt

MILJØ OG EGENKONTROL ER NØGLEORDENE

NYE KRAV TIL STORE EJENDOMME MED SØER, SLAGTESVIN OG FJERKRÆ.
– SÆRREGLER FOR IE-BRUG
Miljø og egenkontrol er nøgleordene for de nye lovkrav som netop er trådt i kraft og som gælder for alle IE-brug (husdyrproduktioner med mere end 2.000 stipladser til slagtesvin, 750 stipladser til søer eller 40.000 stipladser til fjerkræ). Der er tale om en række særregler, som er angivet i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens kapitel 17*.

Mange af kravene er dog genkendelige som vilkår i de fleste miljøgodkendelser, mens andre er ting, som de fleste bedrifter arbejder med i forvejen. Herunder kan ses en liste med de nye krav, hvor specielt punkterne 1, 2, 3 og 8 kræver en ekstra indsats at leve op til:

*For den eksakte ordlyd henvises til den til enhver tid gældende husdyrgodkendelsesbekendtgørelse.

1) NYE KRAV TIL STORE EJENDOMME MED SØER, SLAGTESVIN OG FJERKRÆ.
– SÆRREGLER FOR IE-BRUG

SENIOR DEVELOPER

UX DESIGNER

2) DER SKAL UDARBEJDES EN OPLÆRINGSPLAN FOR PERSONALET, SOM SKAL BRUGES TIL OPLÆRING OM:

- Relevant lovgivning
- Håndtering af husdyrgødning
- Planlægning af aktiviteter
- Beredskabsplanlægning og -styring
- Reparation og vedligehold af udstyr

Oplæringsplanen og baggrundsmaterialet skal opbevares tilgængeligt for medarbejdere.

3) DER SKAL UDARBEJDES EN PLAN FOR REGELMÆSSIG KONTROL, REPARATION OG VEDLIGEHOLD AF ALLE TEKNISKE INSTALLATIONER OG ANLÆG PÅ EJENDOMMEN, HVOR DER KAN OPSTÅ RISIKO FOR UHELD ELLER HÆNDELSER, DER KAN FØRE TIL FORURENING, HERUNDER F.EKS.:– SÆRREGLER FOR IE-BRUG

- Gyllebeholder og -pumper mv.
- Ventilation
- Udstyr til drikkevand


Alle kontroller skal planlægges og udføres regelmæssigt, og der skal føres logbog over kontroller, reparationer og almindeligt vedligehold.

SENIOR DEVELOPER

4) DER SKAL UDARBEJDES OG FØLGES EN BEREDSKABSPLAN PÅ EJENDOMMEN SOM BL.A. OMFATTER BEREDSKAB I FORBINDELSE MED OVENSTÅENDE TEKNISKE INSTALLATIONER

SENIOR DEVELOPER

UX DESIGNER

5) FOR AT REDUCERE UDLEDNINGEN AF KVÆLSTOF OG FOSFOR, SKAL DER ENTEN BRUGES FASEFODRING, REDUCERES I FODERETS INDHOLD AF RÅPROTEIN ELLER BRUGES FODERTILSÆTNINGSSTOFFER DER NEDSÆTTER MÆNGDEN AF KVÆLSTOF OG FOSFOR, DER UDSKILLES. DET SKAL KUNNE DOKUMENTERES, HVILKE FODERTILTAG DER BENYTTES.

6) DER SKAL ANVENDES ENERGIEFFEKTIV BELYSNING. FAKTURAER SKAL OPBEVARES PÅ EJENDOMMEN SOM DOKUMENTATION.

SENIOR DEVELOPER

UX DESIGNER

7) DER SKAL REDUCERES I STØVEMISSIONER FRA STALDANLÆG ENTEN VED AT REDUCERE STØV FRA FODER OG STRØELSE, VED AT BINDE STØV I STALDENE ELLER VED AT RENSE AFGANGSLUFT FRA STALDE.

8) EN GANG ÅRLIGT – SENEST DEN 31. DECEMBER – SKAL FØLGENDE INDSENDES TIL KOMMUNEN SOM DOKUMENTATION FOR OVERHOLDELSE AF OVENSTÅENDE KRAV:

- Logbøger for eventuel miljøteknologi
- Dokumentation og opfølgning på miljøledelsessystem jf. punkt 1 ovenfor
- Logbog over gennemførte kontroller jf. punkt 2 ovenfor
- Dokumentation for overholdelse af foderkrav

SENIOR DEVELOPER

Hvis ovenstående dokumentation er blevet udleveret til kommunen i forbindelse med tilsyn på husdyrbruget i indeværende år, kan kravet om indsendelse af dokumentation dog fraviges.

Fjordlands miljøafdeling har tidligere på året haft fokus på at hjælpe IE-brugene med at få beskrevet bedriftens miljøledelsessystem. I den kommende tid vil vi sætte fokus på de resterende punkter.

Jan Haarbo

Miljørådgiver
+45 96 15 30 07

Eksperter i landbrugsrådgivning

Vi giver dig 360° rådgivning. Du får det hele under det samme tag – og det er noget, vi ser som en stor styrke.
FÅ RÅDGIVNING NU
phone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram