Fjordland Kongres: 7. feb. 2023 - Se mere her
NyhederArrangementerOm osMedarbejdereKarriereKontakt

Mælkeprisen og de underliggende produktioner - september

Nu har ARLA kommunikeret prisen for oktober. Den forbliver på 2,49kr. pr. kg. Det er dermed 10. måned i træk at vi oplever den samme pris. Det virker atypisk, taget i betragtning, at vi nu går ind i en perioden med normalt mindre mælkeproduktion, og dertil hørende stigende priser. Vi har ikke set fald i foråret, men heller ikke nogen stigninger i efteråret. Lad os se lidt på hvad der sker i Europa.

Produktion i Europa

Selvom vi i Danmark har en stor produktion per indbygger, fylder vores produktion ikke mere end 4 % af den samlede Europæiske produktion. Derfor er prisdannelsen i Danmark stærkt påvirket af udviklingen i Europa. Ud fra nedenstående graf, kan vi se at produktionen i 2019 p.t. følger produktionen i 2018 dog med en lille fremgang i marts. Den samlede produktion i Europa er gået frem med 0,3 % sammenlignet med samme tid sidste år. Dermed har vi en svag stigning i produktionen på år til år basis.
Graf
Graf
Generelt set, er det de mindre og mellemstore produktionslande som har forøget produktionen, mens de store producenter (Tyskland, Frankrig, Holland og Italien) har reduceret deres produktion. Så med en næsten identisk udvikling i produktionen, hvad har det så af konsekvenser for mælkeprisen i Europa? Skal vi så forvente, at prisen i Europa i 2019 følger 2018? Her bliver vi nødt til lige at gå et skridt dybere i produktionen. Af nedenstående graf kan vi se, at der gennem hele 2018 var en faldende produktion sammenlignet med 2017 for de største mælkeproducerende lande i Europa.

Stor fremgang i produktionen

Af grafen kan ses, at Irland og UK generelt har en stor fremgang i produktionen, mens lande som Holland, Frankrig og Tyskland trækker i modsatte retning. Hvad er så forklaringen på denne udvikling? For Irland gør det sig gældende, at der i en længere årrække har været omlægning fra kødkvæg til mælkekvæg, som er mere lønsomt. Det imponerende i den forbindelse er, at det er sket uden at øge gældsætningen per bedrift i Irland. Dermed har de kraftigt sænket deres nulpunkt per kg. Faldet i Holland skyldes primært skærpede krav i forhold til fosfor udledningen. I UK må man formode, at det drejer sig om at blive mere selvforsynende i forhold til BREXIT.
Graf

Udvikling europæiske mælkepriser

Mælkeprisen i Europa følger trenden fra tidligere, hvor prisen per kg. er støt faldende i foråret. Prisudviklingen i 2019 lader til at være stagneret i forhold til sidste måned. Dette er noget underligt, da produktionen jo kun lige er på niveau med sidste år, og kineserne har i foråret købt store mængder mælkepulver ind, og dermed reduveret lagrene i EU regi. Dermed forekommer det atypisk at prisen i EU på gennemsnit forbliver på samme niveau.

Vi skal huske, at vi ikke kan direkte sammenligne priser til afregning fra ARLA, da der er forskelle i logistikomkostningerne. Lige p.t. er prisen i EU på 2,51 per kg. inklusiv kvalitetstillæg.

Udvikling mælkepris i Danmark

De første 8 måneder af året ser det ikke ud til at prisudviklingen i DK stemmer overens med EU. Det danske marked er meget afhængig af eksporten. Det skal dog noteres at prisen som ARLA tilbyder lige p.t. ligger over gennemsnittet for EU. Prisen i EU ser p.t. ud til at være stagneret, og dermed kan man nok ikke skabe nogen forhåbning om stigning i priserne fra ARLA. Man kan argumentere for, at der inden for en kortere periode vil komme en minimering af forskellen mellem EU og ARLA. Om det betyder stigninger i EU eller fald i DK må tiden vise. Det er dog en afvigelse i forhold til de sidste par år, at priserne ikke presses op som følge af den lavere produktion i efteråret.

Hvad kan vi lære af dette. Hvis teorien om udbud og efterspørgsel holder, burde en faldende produktion føre til højere priser, hvilket det også har gjort historisk. Det gør det så ikke nu. Da produktionen næsten er uændret i Danmark og EU, må man komme til en noget anden konklusion. Efterspørgslen er for nedadgående. De er der ikke data for endnu, men i teorien må det være forklaringen på prisdannelsen.
Graf

Hvad kan vi bruge det til?

Hvad kan du som mælkeproducent så bruge den belyste udvikling til? Alt tyder på, at priserne generelt er bedst om efteråret. Hvilket hænger sammen med den traditionelt faldende produktion om efteråret. Som producent kan du arbejde med din besætning, dette i forhold til timing af leverancer set i forhold til den historiske prisudvikling. Du bør kontakte din kvægrådgiver i forhold til disse muligheder.

Den ubekendte faktor som danske landmænd kæmper med er ARLA som sætter prisen. Hvis ARLA har brug for at polstre sig kan de sætte en lavere pris til producenterne og levere yderst konkurrencedygtigt til udlandet. ARLA har fastsat prisen for oktober og den er 2,49 per kg. igen. Dermed kan vi med spænding afvente EU priserne inden vi kan begynde at håbe på nye forbedrede priser på mælk i DK.

Den sjove afvigelse

Nedenstående grafer er prissætningen på mælkebørsen i Milano (Lombardiet), og den faktiske afregning til landmændene i Lombardiet. Det mærkelige er, at spotprisen er over den pris de afregner mælkeproducenterne til.

Her skal man kende de lokale forhold. Mejerierne i Lombardiet sælger ikke mælk, men køber det. De giver den lokale og loyale mælkeproducent en god pris (pænt over EU 28) og afdækker resten på spotmarkedet. Der stilles priser for mælk fra Tyskland og Frankrig på Mælkebørsen i Milano.
Graf
Graf
Produktionen har i store dele af 2018 været nedadgående i Italien og den negative trend er fortsat i 2019, og dermed presses spotpriser op. Hvis mejeriet lige mangler lidt, er de villige til at betale en del ekstra for at afdække mindre mangler i forhold til deres daglige leverancer.

Hertil kommer, at der i 2019 har været varmt i Italien, med tilhørende lavere mælkeproduktion i forhold til den normale trend. Prisen i 2019 er også højere end den har været tidligere i Italien.

Kilde på graferne: www.clal.it

Eksperter i landbrugsrådgivning

Vi giver dig 360° rådgivning. Du får det hele under det samme tag – og det er noget, vi ser som en stor styrke.
FÅ RÅDGIVNING NU
phone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram