Fjordland Kongres: 7. feb. 2023 - Se mere her
NyhederArrangementerOm osMedarbejdereKarriereKontakt

6. september 2022

Lejer du boliger ud?

Ny lejelov trådte i kraft pr. 1. juli 2022

Den nye lejelov har til formål at skabe et bedre overblik over lejelovgivningen. Der er altså primært tale om en teknisk sammenskrivning af lejelovgivningens regelsæt. De regelsæt, som tidligere fandtes i henholdsvis den tidligere lejelov og boligreguleringsloven.

Den nye lejelov gælder alle lejekontrakter 
-også dem indgået før 1. juli 2022

Det er vigtigt at være opmærksom på, at den nye lejelov gælder fra den 1. juli 2022, uanset om lejekontrakten er indgået før.
Mand der skriver på et stykke papir
Hvis du som udlejer skal sende en påkravsskrivelse, en opsigelse eller ophævelse, er det derfor vigtig du henviser til de rette nye paragraffer og ikke får henvist til de forkerte bestemmelser.
Derudover er det særligt vigtigt at være opmærksom på den nye lov og de nye §§-numre ved indgåelse af nye lejekontrakter.

Ny typeformular (Typeformular A, 10. udgave)

I lejeretlige forhold anbefaler vi at Indenrigs- og Boligministeriets standardlejekontrakt benyttes, ”Typeformular A, 9. udgave” er den der har været den seneste udgave for lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme. Blanketten anvendes også ved fremleje samt fremleje af almene beboelseslejligheder.

Den hidtidige formular (9.udgave) er gyldig at benytte frem til 31.12.2022, men da den nye udgave for nylig er blevet tilgængelig anbefaler vi denne benyttes for nye leje aftaler allerede nu, så forkerte henvisning undgås. Den nye formular som vi anbefaler at bruge fra 1.9.2022 hedder Typeformular A, 10. udgave.

Hvis du som udlejer ved indgåelse af en lejekontrakt anvender en ”gammel” typeformular, efter at en ny er trådt i kraft, er virkningen som udgangspunkt, at samtlige bestemmelser, der pålægger lejer større forpligtelser end hvad der følger af lejeloven, er ugyldige og man falder tilbage på de regler, der fremgår af lejelovgivningens almindelige regler.
Marie Krabbe
Vi rådgiver om lejeforhold og udarbejdelse af lejeaftaler. Er du i tvivl om den nye lejelovs betydning for din lejeaftale, så ring endelig til os...

MARIE KRABBE

Erhvervsjurist

Eksperter i landbrugsrådgivning

Vi giver dig 360° rådgivning. Du får det hele under det samme tag – og det er noget, vi ser som en stor styrke.
FÅ RÅDGIVNING NU
phone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram