Fjordland Kongres: 7. feb. 2023 - Se mere her
NyhederArrangementerOm osMedarbejdereKarriereKontakt

21. februar 2022

Længere opholdstilladelser for fodermestre/driftsledere i landbruget

I starten af februar er en ny ændringsbekendtgørelse trådt i kraft. Ændringen betyder, at SIRI (Styrelsen for international rekruttering og integration) vil kunne meddele opholds- og arbejdstilladelser til fodermestre og driftsleder i op til 4 år ad gangen, frem for som i dag kun hhv. 1, 2 og 3 år ad gangen.

Ændringen gælder både for verserende og nye sager, samt førstegang og forlængelser. 
Såfremt ansættelsesforholdet/kontrakten tillader det (dvs. ved f.eks. en tidsubegrænset kontrakt), vil SIRI derfor fra i dag meddele opholds- og arbejdstilladelser til fodermestre/driftsleder med en varighed på op til 4 år. Såfremt den indsendte kontrakt er tidsubegrænset, meddeler SIRI som udgangspunkt den længst mulige tilladelsesperiode. 

Vær dog opmærksom på, at der fortsat er krav til, at passet skal være gyldigt i hele opholdsperioden.

Justering af praksis i forlængelsessager på erhvervsområdet

Det er et krav for at opnå opholdstilladelse på grundlag af lønnet arbejde i Danmark, at udlændingen er ansat på sædvanlige løn- og ansættelsesvilkår efter danske forhold.

I forlængelsessager på erhvervsområdet har SIRI's praksis hidtil været, at SIRI vurderer, om udlændingen har modtaget løn i overensstemmelse med ansættelseskontrakten, som opholdstilladelsen er givet på baggrund af.
Økologisk planteavl FjordlandFjordland jura juridisk rådgivning fremtidsfuldmagter familiejuraEn gård
SIRI vil fremover vurdere, om udlændingens løn er sædvanlig efter danske forhold, når udlændingen søger forlængelse af opholdstilladelse. Dette vil også gælde for ansøgninger på ordningen for fodermestre og driftsledere, samt praktikantordningen.

Ved ansøgninger om forlængelse på ordningen for fodermestre og driftsledere, vil det ligesom ved førstegangsansøgningerne som udgangspunkt være det vejledende lønniveau, der fastsat på baggrund af indmeldinger fra de Regionale Arbejdsmarkedsråd, som er gældende.

Den justerede praksis vil gælde for alle ansøgninger, som er indgivet fra 1. marts 2022.
Anna Sundroos
"Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os."

ANNA SUNDROOS

Advokatsekretær

Eksperter i landbrugsrådgivning

Vi giver dig 360° rådgivning. Du får det hele under det samme tag – og det er noget, vi ser som en stor styrke.
FÅ RÅDGIVNING NU
phone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram