Fjordland Kongres: 7. feb. 2023 - Se mere her
NyhederArrangementerOm osMedarbejdereKarriereKontakt

Konkurrencedygtig 
Overlevelsesstærk

Hos virksomhedsejer Carsten Boye Jensen ligger ”regnskabsbøgerne” altid fremme på skrivebordet, så han hurtigt kan slå et blik på tal og oversigter.
Det er vigtigt for ham hele tiden at have fingeren på pulsen. Han har brug for hurtigt at kunne skabe sig et økonomisk overblik og hele tiden være på omgangshøjde med de faktorer, han selv kan gøre noget ved. Derfor har han fokus på nøgletal og omkostninger.

Carsten Boye Jensen driver 
sammen med sin udearbejdende hustru:

285 ha, 470 søer, 35.000 slagtesvin

Svineproduktionen er fordelt på 6 ejendomme
og har 11 ansatte
Kontor

REELLE TAL – SORT PÅ HVIDT

Jeg bruger nøgletal og tallene i regnskab og budget til at vælge til og fra – som grundlag for at træffe beslutninger. Det betyder noget for mig, at jeg har reelle tal at gå ud fra, når jeg træffer valg. Jeg kan ikke nøjes med at tro et eller andet. Jeg vil se tallene sort på hvidt.

FØLGER OMKOSTNINGSUDVIKLING NØJE

Carsten Boye Jensen driver svineproduktion i Tastum nær Stoholm og opererer med flere produktionssteder. Han er meget fokuseret på omkostninger, fordi det er en af de faktorer, han som virksomhedsejer selv har indflydelse på. Et andet vigtigt fokuspunkt for ham er indkøb af foder. Carsten har valgt kun at avle 10% af sit foderforbrug. Derfor er rigtigt indkøb af de resterende 90% ret afgørende for hans bundlinje.

INGEN FAST PLADS I STALDEN

Jeg har ingen fast plads i stalden, fortæller Carsten. I stedet har jeg en dygtig driftsleder, som styrer den del. Jeg har givet helt slip og overladt det til ham, fordi han er meget opmærksom på, at mandskabssiden passer med behovet for hænder. For min skyld kunne han gerne få en ekstra medarbejder ind, for i det store regnskab betyder en ekstra mand ikke noget i forhold til konsekvenserne ved, at der f.eks. er en mand i underskud.

RO TIL OVERBLIK OG FORNUFTIGE DISPOSITIONER

Ikke at være fast i stalden giver mig ro, så jeg i stedet kan have fuldt overblik over produktionsomkostningerne og koncentrere mig om omkostningsstyring og fornuftigt indkøb til virksomheden.

Jeg har valgt at holde fast ved udførlige regnskaber. De er pindet ud på de forskellige produktionssteder og på driftsgrene og helt ned på afgrødeniveau. Det giver mig mulighed for at sammenligne omkostningerne på de forskellige produktionssteder.

Det kan f.eks. resultere i, at jeg vælger at trække det i raps, som sædskiftet kan forsvare. Raps er for mig bedre end korn, som jeg i stedet vælger at købe ind hos andre. Faktisk har jeg lejet noget af min jord ud til kartoffelproduktion, fordi lejeindtægterne er højere, end hvis jeg dyrkede korn.

FEM TRIN TIL MERE FOKUS

Hvordan gør man så, hvis man som producent af smågrise eller slagtesvin vil have fingeren på pulsen og hele tiden være á-jour med status i egen produktion ?

1. VÆLG DINE NØGLETAL

Virksomhedsrådgiver Leif Lanng anbefaler, at du starter med at vælge nogle nøgletal ud, som du vil følge og måle på. Med nøgletal får du et godt overblik over udviklingen i din virksomhed, ligesom du kan holde øje med, om du er på rette vej i forhold til dine egne mål.

Du kunne f.eks. vælge at fokusere på
1. fremstillingsprisen for smågrise, slagtesvin, korn
2. 0-punktskonsolidering
3. 0-punktslikviditet

Se under pkt. 3, hvor eksemplerne på nøgletal uddybes. Det er vigtigt, at du vælger de nøgletal, der giver mening for dig. Vælg til en start nogle få – f.eks. tre, som du vil følge tæt.

2. MÅL DIG OP MOD ANDRE PRODUCENTER

Når du har fastlagt dine nøgletal, sammenligner du dine tal med andre producenters tal. Du måler dig op mod andre (benchmarking) og finder med fraktilanalyser ”dine ømme punkter” – der, hvor der er plads til forbedring.

Fraktilanalyserne viser, om du har stærk konkurrenceevne, ligger midt i eller har stort forbedringspotentiale på en lang række måltal som f.eks. grise pr. årsso og foderomkostninger, men også faktorer som f.eks. bygningsomkostninger og arbejdsomkostninger pr. enhed.

Her kan du se seneste fraktilanalyser for hhv. slagtesvin og slagsafgrøder i Businesscheck 2021.

3. SÆT DINE MÅL

Når du i fraktilanalyserne har set, hvor du selv ligger, er det tid til at sætte mål. Under pkt. 1 fik du eksempler på mål, du kan fokusere på. Nu skal du tage stilling til, hvor ambitiøs du vil være. Du bestemmer selv. Vælg med omhu og sæt realistiske mål, som du tror på, at du kan nå.

Eksempler på mål kunne være et eller flere af følgende
- en fremstillingspris på smågrise på 350 kr.
- en fremstillingspris på slagtesvin på 9,50 kr./kg.
- en fremstillingspris på korn på normalt ca. 130 kr.-, dog i 2018 kr. 177 pga. tørken.
- 0-punktskonsolidering, hvor resultatet i din virksomhed er 0 efter indregning af privatøkonomi og skat.
- 0-punktslikviditet, hvor cashflow/pengestrømmen i din virksomhed kan klare afdragene på dine gældsforpligtigelser.

NULPUNKTSKONSOLIDERING

I enhver virksomhed findes der nøgletal, som angiver, hvordan virksomhedens økonomiske situation ser ud. Et af de nøgletal er nulpunktskonsolidering, forklarer virksomhedsrådgiver Leif Lanng. Nulpunktskonsolidering fortæller, hvilken smågrisepris/notering/kornpris, der skal til for at dække privatforbrug og skat heraf.

NULPUNKTSLIKVIDITET

En mindst lige så vigtig indikator at holde øje med er nulpunktslikviditeten, fortæller Leif Lanng.

Likviditet er i sig selv er et udtryk for en virksomheds økonomiske tilstand. Det fortæller, om der er en tilstrækkelig mængde kapital i virksomheden til at klare virksomhedens forpligtelser.

De allerfleste virksomheder har en kassekredit, som klarer de udsving der er i løbet af året.

Kassekredittens fleksibilitet er behjælpelig i forbindelse med løbende indbetalinger og udbetalinger. Den kan fungere som en hurtig indikator for, hvordan din virksomheds likviditet ændrer sig over året ved f.eks. afdrag på gæld eller indbetalinger fra ham, du lejer jord ud til eller leverer grise til.

Nulpunktslikviditet fortæller, hvilken smågrispris/notering/kornpris der skal til for at betale ordinære afdrag til realkredit, leasing, kontraktgæld og anlægslån i pengeinstitut – men før investeringer.

Du kan også sammen med din økonomikonsulent vælge at sætte andre mål. Det vigtige er, at de giver mening for dig i forhold til din virksomhed. Og at de er opnåedelige for dig.
“Så enten bliver du opmærksom på, at noget står skidt til og kan vælge at gøre noget ved det, eller også får du anledning til at sætte hænderne over hovedet og glæde dig over, at det ikke er så ringe endda" - Leif Lanng, virksomhedrådgiver hos Fjordland
Grise

4. FØLG OP PÅ DINE NØGLETAL

Næste skridt er, at du følger op på dine nøgletal. Det vil de fleste nok typisk gøre minimum en gang i kvartalet, fortæller Leif Lanng.

Det er rigtig vigtigt at holde fast her og studere de tal, du har valgt ud. Det siger en masse om din virksomhed, fortsætter Leif Lanng. Det er jo sådan, at jo dårligere tal – jo værre ser det ud for virksomheden. Det gælder heldigvis også den anden vej rundt. Så enten bliver du opmærksom på, at noget står skidt til og kan vælge at gøre noget ved det, eller også får du anledning til at sætte hænderne over hovedet og glæde dig over, at det ikke er så ring’ endda.

5. BRUG RESULTATET TIL AT TRÆFFE VALG

Uanset om du konstaterer positive eller negative tal, er det anledningen til at tænke lidt over din virksomheds sundhedstilstand. Det bliver meget synligt for dig, hvor din virksomhed kører godt og er på omgangshøjde med de tal og resultater, du gerne vil måle dig op imod. Du får syn for sagen og bliver bevidst om, hvor ”pengene fosser ud” af din virksomhed, hvis det skulle være tilfældet. Du kan også få indikationer af, hvor der er noget at hente rent resultatmæssigt – og dermed også økonomisk.

Carsten Boye Jensen har valgt at have overblik helt ned på de enkelte driftsgrene. Jeg valgte som nævnt at leje nogle marker ud til en kartoffelavler, fordi jeg kunne se, at det ville give mere på bundlinjen, end hvis jeg selv dyrkede dem.

Jeg kan til hver en tid se, om en driftsgren giver penge. Det giver mig en fleksibilitet, som jeg godt kan lide. Med en del af min produktion i lejede stalde ville jeg f.eks. hurtigt kunne sadle om, hvis det var det mest fordelagtige for mig, fortæller han.

Nøgletal giver overblik, og så er det også en værdifuld brik i god kommunikation med både medarbejdere og samarbejdspartnere, tilføjer Leif Lanng. Det kan give stor værdi at drøfte udvalgte nøgletal med de ansatte for at øge deres forståelse for virksomheden. Det giver dem indsigt og større forståelse for de mål, du har sat dig. Nogle landmænd vælger løbende at informere deres kreditgivere om aktuel status på deres nøgletal. Det sker typisk på kvartalsbasis. På den måde kan kreditgiverne følge med og være opdaterede. Det fremmer helt sikkert det gode samarbejde at være åben – både i forhold til medarbejdere og kreditgivere, siger Leif Lanng.
Mand med gris

STRESSTEST AF ØKONOMIEN

Sidste år var alle udefra kommende faktorer imod Carsten Boye Jensen og hans virksomhed. Noteringen, vejret og indkøbsprisen på foder. Vi nåede alligevel i mål med sorte tal, fortæller Carsten Boye Jensen. De ting, vi selv kunne gøre noget ved, var nemlig til gengæld med os. Vi havde fokus på det, vi selv kunne flytte på – som effektivitet og omkostningsniveau. Efter sådan et år var det rart at høre banken sige, at vi opfyldte alle krav til deres nøgletal.

KONKURRENCEDYGTIG = OVERLEVELSESSTÆRK

Virksomhedsrådgiver Leif Lanng nikker til det med bankens nøgletal. For at gøre sig lækker i de finansielle institutioner og dermed få de bedste aftaler skal nøgletallene være i den bedste tredjedel. F.eks. for en smågriseproducent svarede det i 2018 til en fremstillingspris på ca. 330 kr. pr. smågris.

Bankerne har deres kriterier, fortæller Leif Lanng, og dem er man nødt til at leve op til for at være en god kunde i pågældende bank og dermed opnå de bedste priser. Mindre investeringen skal kunne klares over den kassekredit, du har fået stillet til rådighed. Og har du samtidig et godt øje til økonomien og fokus på at trimme og optimere hvor muligt, har du opskriften på at være konkurrencedygtig og dermed overlevelsesstærk, slutter han.
Leif Lanng
Kontakt vores ekspert på svineøkonomi her

LEIF LANNG

Virksomhedsrågiver

Eksperter i landbrugsrådgivning

Vi giver dig 360° rådgivning. Du får det hele under det samme tag – og det er noget, vi ser som en stor styrke.
FÅ RÅDGIVNING NU
phone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram